Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สคบ

8 กรกฎาคม 2016 - 15 กรกฎาคม 2016

“สคบ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 8 ก.ค. -15 ก.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นิติกร

สคบ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนิติกร

ประจำสำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค
( ส่วนวิชาการ วางแผนและติดตามประเมินผล )
จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 – 15 กรกฎาคม 2559
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ส่วนพัสดุ สำนักเลขานุการกรม ชั้น 5
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อาคารรัฐประศาสนภัคดี ( อาคารบี )
หรือสอบถามรายละเอียดที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 3480
_ _ _________________________________________________________ _ _
ตำแหน่งนิติกร

ประจำกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 – 15 กรกฎาคม 2559
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ส่วนการเงินและบัญชี สำนักเลขานุการกรม ชั้น 5
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อาคารรัฐประศาสนภัคดี ( อาคารบี )
หรือสอบถามรายละเอียดที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 3480
_ _ _________________________________________________________ _ _

เอกสารประกอบการรับสมัคร

1. หลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
4.ใบรับรองแพทย์
5. อื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองผลการทำงานที่ผ่านมา หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สคบ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สคบ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 | ใบสมัคร |

Details

Start:
8 กรกฎาคม 2016
End:
15 กรกฎาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35325/

Venue

สคบ
สคบ กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“สคบ เปิดรับสมัครสอบ 21 มี.ค. -29 มี.ค. 2559 |ผู้ปฏิบัติงานรับสาย,ให้คำปรีกษาและพิจารณาเรื่องร้องทุกข์,พัสดุ,การเงินและการบัญชี

สคบ เปิดรับสมัครสอบ

รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งจนท.ผู้ปฏิบัติงานรับสาย , จนท.ให้คำปรีกษาและพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ , จนท.พัสดุ และ จนท.การเงินและการบัญชี

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับสาย ( Agent )
ประจำกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ สคบ.)
จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 – 29 มีนาคม 2559
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ สคบ.
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ตั้งอยู่บริเวณประตูทางเข้า ชั้น 1 ฝั่งทิศใต้ อาคารรัฐประศาสนภัคดี ( อาคารบี )
หรือสอบถามรายละเอียดที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 2301-1
_ _ _________________________________________________________ _ _

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและพิจารณารับเรื่องร้องทุกข์
จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 – 29 มีนาคม 2559
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ สคบ.
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ตั้งอยู่บริเวณประตูทางเข้า ชั้น 1 ฝั่งทิศใต้ อาคารรัฐประศาสนภัคดี ( อาคารบี )
หรือสอบถามรายละเอียดที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 2301-3
_ _ _________________________________________________________ _ _

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ
ประจำส่วนพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 – 29 มีนาคม 2559
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ส่วนพัสดุ สำนักเลขานุการกรม ชั้น 5
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อาคารรัฐประศาสนภัคดี ( อาคารบี )
หรือสอบถามรายละเอียดที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 3480
_ _ _________________________________________________________ _ _
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ประจำส่วนการเงินและบัญชี สำนักงานเลขานุการกรม
จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 – 29 มีนาคม 2559
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ส่วนการเงินและบัญชี สำนักเลขานุการกรม ชั้น 5
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อาคารรัฐประศาสนภัคดี ( อาคารบี )
หรือสอบถามรายละเอียดที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 3480
_ _ _________________________________________________________ _ _

เอกสารประกอบการรับสมัคร

1. หลักฐานการศึกษาและใบระเบียนแสดงผลการเรียน พร้อมสำเนา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
4. อื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองผลการทำงานที่ผ่านมา หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น

ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานรับสาย,ให้คำปรีกษาและพิจารณาเรื่องร้องทุกข์,พัสดุ,การเงินและการบัญชี
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สคบ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สคบ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ใบสมัคร |

Details

Start:
21 มีนาคม 2016
End:
29 มีนาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34107/

Venue

สคบ
สคบ กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“สคบ เปิดรับสมัครสอบ 10 มี.ค. -18 มี.ค. 2559 |นิติกร,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สคบ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
และตำแหน่งนิติกร
————————————-
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10-18 มีนาคม 2559
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ส่วนพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม
หรือสอบถามรายละเอียดที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-3480

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ประจำสำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค (ส่วนต่างประเทศ)
จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

ตำแหน่งนิติกร
ประจำกองกฎหมายและคดี
จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

————————————-

เอกสารประกอบการรับสมัคร

1. หลักฐานการศึกษาและใบระเบียนแสดงผลการเรียน พร้อมสำเนา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
4. ใบรับรองแพทย์
5. อื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ หนังสือรับรองผลการทำงานที่ผ่านมา
หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น

ตำแหน่ง: นิติกร,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-18,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สคบ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สคบ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ใบสมัคร |

Details

Start:
10 มีนาคม 2016
End:
18 มีนาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/33992/

Venue

สคบ
สคบ กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map