Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

สตง.

23 เมษายน 2018 - 11 พฤษภาคม 2018

“สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบ 23 เม.ย. -11 พ.ค. 2561

สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 (จังหวัดนครปฐม)

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ

ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 ประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี

ด้วยสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 (จังหวัดนครปฐม) จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ เข้าทำงานในสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง สถานที่บรรจุ และจำนวนที่จะบรรจุ

ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3
รหัส 101 สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี
จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
รหัส 201 สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี
จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ

 • พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี)
  วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าปริญญาตรีทางด้านบัญชี อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

  *ทั้งนี้ ลูกจ้างสมทบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ได้รับการจ้างหรือบรรจุใหม่เมื่อปฏิบัติงานพ้นหกเดือนนับแต่วันที่มีคำสั่งจ้างในปีงบประมาณแรกเป็นต้นไป ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 จะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 6,000 บาท เมื่อได้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพำิเศษของลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

 • พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
  วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท
  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท รวมอัตราค่าจ้าง 11,400 บาท

  *ทั้งนี้ ลูกจ้างสมทบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ได้รับการจ้างหรือบรรจุใหม่เมื่อปฏิบัติงานพ้นหกเดือนนับแต่วันที่มีคำสั่งจ้างในปีงบประมาณแรกเป็นต้นไป ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 จะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 6,000 บาท เมื่อได้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพำิเศษของลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

ตำแหน่ง: พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน
ระดับการศึกษา: ปวช.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 11,400-21,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี (สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน :ตนเอง  
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรีสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี เลขที่ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี อาคารสวัสดิการข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ชั้น 6 ด้านหลังศาลากลางจังหวัดนนทบุรี(หลังเก่า) ชั้น 2 ถนนเทพา อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย. – 11 พ.ค. 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.034259241

หรือ 034259242 ต่อ 2322 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 21 มี.ค. 2561
ดาวน์โหลดไฟล์ สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
23 เมษายน 2018
End:
11 พฤษภาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/43829/

Venue

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี
สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี อาคารสวัสดิการข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ชั้น 6 ด้านหลังศาลากลางจังหวัดนนทบุรี(หลังเก่า) ชั้น 2 ถนนเทพา ยโสธร Thailand + Google Map
Phone:
034259241
Website:
<b

“สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบ 17 เม.ย. -27 เม.ย. 2561

สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 12 (จังหวัดเพชรบุรี)

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ

ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี) ประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

ด้วยสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 (จังหวัดเพชรบุรี) จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ เข้าทำงานในสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง สถานที่บรรจุ และจำนวนที่จะบรรจุ

ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี)
ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี
จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ

 • พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี)
  วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าปริญญาตรีทางด้านบัญชี อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

  *ทั้งนี้ ลูกจ้างสมทบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ได้รับการจ้างหรือบรรจุใหม่เมื่อปฏิบัติงานพ้นหกเดือนนับแต่วันที่มีคำสั่งจ้างในปีงบประมาณแรกเป็นต้นไป ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 จะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 6,000 บาท เมื่อได้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพำิเศษของลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

ตำแหน่ง: พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-21,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กาญจนบุรี (สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน :ตนเอง  
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี (หลังเก่า) อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดยโสธร ตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย. – 27 เม.ย. 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.034515655

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 7 พ.ค. 2561
ดาวน์โหลดไฟล์ สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
17 เมษายน 2018
End:
27 เมษายน 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/43831/

Venue

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี
สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี (หลังเก่า) ยโสธร Thailand + Google Map
Phone:
034515655
Website:
<b

“สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบ 9 เม.ย. -30 เม.ย. 2561

สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 5

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ

ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4

ด้วยสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 5 จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 เพื่อเข้าทำงานในสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดศรีสะเกษ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง สถานที่บรรจุ และจำนวนที่จะบรรจุ

ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4
สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ

 • วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 • วุฒิการศึกษาอนุปริญญา (หลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า) อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 • วุฒิการศึกษาประกาศนียบัติวิชาชีพเทคนิค อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,840 บาท

*ทั้งนี้ ลูกจ้างสมทบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ได้รับการจ้างหรือบรรจุใหม่เมื่อปฏิบัติงานพ้นหกเดือนนับแต่วันที่มีคำสั่งจ้างในปีงบประมาณแรกเป็นต้นไป ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 จะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 5,000 บาท เมื่อได้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพำิเศษของลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

ตำแหน่ง: พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 10,840-15,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ศรีสะเกษ (สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน :ตนเอง  
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ เลขที่ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ (หลังเก่า) ชั้น 2 ถนนเทพา ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร ตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. – 30 เม.ย. 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.045611163

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 9 เม.ย. 2561
ดาวน์โหลดไฟล์ สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
9 เมษายน 2018
End:
30 เมษายน 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/43827/

Venue

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ
สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ (หลังเก่า) ชั้น 2 ถนนเทพา
เมืองเหนือ, ยโสธร Thailand
+ Google Map
Phone:
045611163
Website:
<b

“สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบ 9 เม.ย. -30 เม.ย. 2561

สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 5

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ

ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5

ด้วยสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 5 จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 เพื่อเข้าทำงานในสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดยโสธร จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง สถานที่บรรจุ และจำนวนที่จะบรรจุ

ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400-13,400 บาท*

*ทั้งนี้ ลูกจ้างสมทบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ได้รับการจ้างหรือบรรจุใหม่เมื่อปฏิบัติงานพ้นหกเดือนนับแต่วันที่มีคำสั่งจ้างในปีงบประมาณแรกเป็นต้นไป ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 จะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 4,000 บาท เมื่อได้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพำิเศษของลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

ตำแหน่ง: พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 9,400-13,400
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ยโสธร (สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน :ตนเอง  
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธรสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร เลขที่ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. – 30 เม.ย. 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.045714525

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 9 พ.ค. 2561
ดาวน์โหลดไฟล์ สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
9 เมษายน 2018
End:
30 เมษายน 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/43824/

Venue

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร
สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท ยโสธร Thailand + Google Map
Phone:
045714525
Website:
<b

“สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-19 เม.ย. 2561

สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 13 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ

ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4

ด้วยสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 13 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 เพื่อเข้าทำงานในสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพังงา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง สถานที่บรรจุ และจำนวนที่จะบรรจุ

ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4
ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพังงา
จำนวน 1 อัตรา (และจะบรรจุเพิ่มเมื่อมีตำแหน่งว่างเพิ่มเติมในภายหลัง)

อัตราค่าจ้างเดือนละ

พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี)

 • วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 • วุฒิการศึกษาอนุปริญญา (หลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า) อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 • วุฒิการศึกษาประกาศนียบัติวิชาชีพเทคนิค อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,840 บาท

*ทั้งนี้ ลูกจ้างสมทบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ได้รับการจ้างหรือบรรจุใหม่เมื่อปฏิบัติงานพ้นหกเดือนนับแต่วันที่มีคำสั่งจ้างในปีงบประมาณแรกเป็นต้นไป ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 จะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 5,000 บาท เมื่อได้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพำิเศษของลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

ตำแหน่ง: พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 10,840-16,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: พังงา (สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพังงา)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน :ตนเอง  
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพังงาสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพังงา เลขที่ ศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 19 เม.ย. 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.076481428

ทั้งนี้ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 25 เม.ย. 2561
ดาวน์โหลดไฟล์ สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
8 เมษายน 2018
End:
19 เมษายน 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/43840/

Venue

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพังงา
สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพังงา สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพังงา อาคารศาลากลางจังหวัดพังงา (ชั้น 2) ยโสธร Thailand + Google Map
Phone:
076481428
Website:
<b

“สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-25 เม.ย. 2561

สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 15

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ

ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี) ในสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

ด้วยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 15 จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี) เข้าทำงานในสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง สถานที่บรรจุ และจำนวนที่จะบรรจุ

ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี)

 • ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปัตตานี (สถานที่ตั้ง จังหวัดสงขลา)
  จำนวน 1 อัตรา
 • ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยะลา (สถานที่ตั้ง จังหวัดสงขลา)
  จำนวน 1 อัตรา
 • ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนราธิวาส (สถานที่ตั้ง จังหวัดสงขลา)
  จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ

 • พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี)
  วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าปริญญาตรีทางด้านบัญชี อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

  *ทั้งนี้ ลูกจ้างสมทบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ได้รับการจ้างหรือบรรจุใหม่เมื่อปฏิบัติงานพ้นหกเดือนนับแต่วันที่มีคำสั่งจ้างในปีงบประมาณแรกเป็นต้นไป ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 จะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 6,000 บาท เมื่อได้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพำิเศษของลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

ตำแหน่ง: พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-21,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา (สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 15)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน :ตนเอง  
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 15สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 15 เลขที่ 424 ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดยโสธร ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 25 เม.ย. 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.074724771

หรือ 074724772-5 ต่อ 131

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 30 เม.ย. 2561
ดาวน์โหลดไฟล์ สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
8 เมษายน 2018
End:
25 เมษายน 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/43837/

Venue

สำนักตรวจสอบพิเศษภาค
สำนักตรวจสอบพิเศษภาค ลำปาง Thailand + Google Map

“สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-25 เม.ย. 2561

สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 15

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ

ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี) ในสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูล

ด้วยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 15 (จังหวัดสตูล) จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี) เข้าทำงานในสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูล จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง สถานที่บรรจุ และจำนวนที่จะบรรจุ

ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี)
ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูล
จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ

 • พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี)
  วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าปริญญาตรีทางด้านบัญชี อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

  *ทั้งนี้ ลูกจ้างสมทบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ได้รับการจ้างหรือบรรจุใหม่เมื่อปฏิบัติงานพ้นหกเดือนนับแต่วันที่มีคำสั่งจ้างในปีงบประมาณแรกเป็นต้นไป ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 จะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 6,000 บาท เมื่อได้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพำิเศษของลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

ตำแหน่ง: พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-21,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สตูล (สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูล)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน :ตนเอง  
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูล เลขที่ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูล อาคารชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 25 เม.ย. 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.074723026

หรือ 074723027


ดาวน์โหลดไฟล์ สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
8 เมษายน 2018
End:
25 เมษายน 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/43835/

Venue

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูล
สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูล สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูล อาคารชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ยโสธร Thailand + Google Map
Phone:
074723026
Website:
<b

“สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-20 เม.ย. 2561

สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 13 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ

ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี)

ด้วยสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 13 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน (ด้านบัญชี) เข้าทำงานในสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพังงา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง สถานที่บรรจุ และจำนวนที่จะบรรจุ

ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี)
ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพังงา
จำนวน 1 อัตรา (และจะบรรจุเพิ่มเมื่อมีตำแหน่งว่างเพิ่มเติมในภายหลัง)

อัตราค่าจ้างเดือนละ

 • พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี)
  วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าปริญญาตรีทางด้านบัญชี อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

  *ทั้งนี้ ลูกจ้างสมทบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ได้รับการจ้างหรือบรรจุใหม่เมื่อปฏิบัติงานพ้นหกเดือนนับแต่วันที่มีคำสั่งจ้างในปีงบประมาณแรกเป็นต้นไป ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 จะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 6,000 บาท เมื่อได้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพำิเศษของลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

ตำแหน่ง: พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-21,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: พังงา (สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพังงา)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน :ตนเอง  
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพังงา เลขที่ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพังงา อาคารศาลากลางจังหวัดพังงา (ชั้น 2) อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 20 เม.ย. 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.076481428

ทั้งนี้ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 26 เม.ย. 2561
ดาวน์โหลดไฟล์ สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
8 เมษายน 2018
End:
20 เมษายน 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/43833/

Venue

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพังงา
สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพังงา สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพังงา อาคารศาลากลางจังหวัดพังงา (ชั้น 2) ยโสธร Thailand + Google Map
Phone:
076481428
Website:
<b

“สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-1 ก.พ. 2561 รวม 11 อัตรา

สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแนห่งนพักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง)

ด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 ด้านบัญชี และด้านคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 ในสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง)

1. ตำแหน่งและจำนวนที่จะบรรจุ (สมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่ง)

1.1 ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 ด้านบัญชี จำนวน 6 อัตรา

1.2 ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 ด้านคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา

1.3 ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 จำนวน 3 อัตรา

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่ง ดังนี้

2.2.1 ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3

ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่าปริญญาตรีทางด้านบัญชี

2.2.2 ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3

ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่าปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์

2.2.3 ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5

ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี การเงิน การธนาคาร การตลาด เลขานุการ พณิชยการ หรือบริหารธุรกิจ

วิธีการรับสมัครสอบและ วัน เวลา ที่รับสมัครสอบคัดเลือก

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 022718000 ต่อ 3204 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่ง: พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน
ระดับการศึกษา: ปวช.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 11,400-15,000
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 12 ก.พ. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
20 มกราคม 2018
End:
1 กุมภาพันธ์ 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42683/

Venue

สตง.
สตง. กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com