Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

13 พฤษภาคม 2017 - 31 พฤษภาคม 2017

“สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-31 พ.ค. 2560

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 2)

ตามที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล (ทั่วไป) เพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน พ.ศ.2560 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (โปรแกรมเมอร์) จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 10-24 มีนาคม 2560 ซึ่งยังไม่ได้ผู้สมัครตามจำนวนัอตราที่กำหนด สถาบันฯ จึงเปิดรับสมัครตำแหน่งดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามไฟล์แนบดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 5 มิ.ย. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
13 พฤษภาคม 2017
End:
31 พฤษภาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/39075/

Venue

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กรุงเทพฯ Thailand + Google Map

“สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 3 ต.ค. -7 ต.ค. 2559 |หัวหน้างานพัฒนาองค์ความรู้,เจ้าหน้าที่พัฒนาองค์ความรู้,
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชน,เจ้าหน้าที่บัญชี,นิติกร,เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดรับสมัครสอบ

ด้วยทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2543 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัต้งานของสถาบัน โดยเปิดรับสมัครทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

หัวหน้างานพัฒนาองค์ความรู้ จำนวน 1 อัตรา (สำนักงานยุทธ์ศาสตร์และเชื่อมโยงขบวนชุมชน)
เจ้าหน้าที่พัฒนาองค์ความรู้ จำนวน 1 อัตรา (สำนักงานยุทธ์ศาสตร์และเชื่อมโยงขบวนชุมชน)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชน จำนวน 2 อัตรา (สำนักงานภาคเหนือ 1 อัตรา / สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 อัตรา )
เจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา (สำนักการเงินและบัญชี)
นิติกร จำนวน 2 อัตรา (สำนักอำนวยการกลาง)
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ผู้สนใจสามารถมาสมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักทรัพยากรบุคคล สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ในวันเวลาราชการ หรือทางไปรษณีตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2559

ตำแหน่ง: หัวหน้างานพัฒนาองค์ความรู้,เจ้าหน้าที่พัฒนาองค์ความรู้,
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชน,เจ้าหน้าที่บัญชี,นิติกร,เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน :ตนเอง  ,mail  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
3 ตุลาคม 2016
End:
7 ตุลาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36173/

Venue

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กรุงเทพฯ Thailand + Google Map

“สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดรับสมัครสอบ 28 ก.ย. -5 ต.ค. 2559 |เลขานุการ,บริหารงานข้อมูล,บริหารงานเบิกจ่าย,สถาปนิก

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศ ศูนย์ปฏิบัติการที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเปนลูกจ้างโครงการ
—————————————————

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องค์การมหาชน) มีความประสงค์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างโครงการประจำปีงบประมาณ 2560 โดยเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป มีรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.1 เลขานุการ จำนวน ๑ อัตรา
1.2 บริหารงานข้อมูล จำนวน ๑ อัตรา
1.3 บริหารงานเบิกจ่าย จำนวน 1 อัตรา
1.4 สถาปนิก จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร
1. การรับสมัคร 28 กันยายน – 5 ตุลาคม 2559 ที่ศูนย์ปฏิบัติการที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง (ศปก.ทชค.)
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 6 ตุลาคม 2559 ที่ www.codi.or.th
3. สอบสัมภาษณ์ 10 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00น.-16.00น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง (ศปก.ทชค.)
4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 12 ตุลาคม 2559 www.codi.or.th
 

ตำแหน่ง: เลขานุการ,บริหารงานข้อมูล,บริหารงานเบิกจ่าย,สถาปนิก
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 6 ต.ค. 2559
สอบวันที่: 10 ต.ค. 2559
ประกาศผลสอบ: 12 ต.ค. 2559

ดาวน์โหลดไฟล์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
28 กันยายน 2016
End:
5 ตุลาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36174/

Venue

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กรุงเทพฯ Thailand + Google Map

“สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดรับสมัครสอบ 15 มิ.ย. -24 มิ.ย. 2559 |5 ตำแหน่ง 6 อัตรา

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลด สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
15 มิถุนายน 2016
End:
24 มิถุนายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34991/

Venue

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กรุงเทพฯ Thailand + Google Map

“สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดรับสมัครสอบ 1 เม.ย. -8 เม.ย. 2559 |วิศวกร,สถาปนิก,ปฏิบัติการชุมชน,บริหารงานทั่วไป,บริหารงานนโยบายและแผน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: วิศวกร,สถาปนิก,ปฏิบัติการชุมชน,บริหารงานทั่วไป,บริหารงานนโยบายและแผน
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 40
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Facebook Comments

Details

Start:
1 เมษายน 2016
End:
8 เมษายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34202/

Venue

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กรุงเทพฯ Thailand + Google Map

“สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดรับสมัครสอบ 1 ก.พ. -15 ก.พ. 2559 |บริหารข้อมูล,บริหารงานทั่วไป

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: บริหารข้อมูล,บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพฯ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน :ตนเอง  mail  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Facebook Comments

“สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดรับสมัครสอบ 27 ม.ค. -29 ก.พ. 2559 |เจ้าหน้าที่บริหารงานข้อมูล,เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานข้อมูล,เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: ขอนแก่น
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน :ตนเอง  mail  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Facebook Comments
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com