Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สมอ.

1 สิงหาคม 2018 - 23 สิงหาคม 2018

“สมอ. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 ส.ค. -23 ส.ค. 2561

สมอ. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ด้วยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสากรรม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน :15,000 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :4 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สมอ. :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. – 23 ส.ค. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 7 ส.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “สมอ.

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
1 สิงหาคม 2018
End:
23 สิงหาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/45028/

Venue

สมอ.
สมอ. กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“สมอ. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 13 ธ.ค. -22 ธ.ค. 2560

สมอ. เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : ผู้สมัครคัดเลือกต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการพิมพ์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีปฏิบัติงาน ด้านช่างพิมพ์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1ด้านการปฏิบัติการ
(1) ซ่อมหนังสือต้นฉบับตัวพิมพ์ หนังสือต้นฉบับตัวเขียน ด้วยการทำความสะอาด ซ่อมเสริม เคลือบด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการอนุรักษ์ เผยแพร่ และบริการ
(2) ซ่อมเย็บเล่มหนังสือปกอ่อน ปกแข็ง เย็บเล่ม เข้าปกเอกสาร เพื่อการอนุรักษ์และบริการ
(3) พิมพ์เดินทางปกหนังสือ พิมพ์ชื่อเรื่อง พิมพ์เลขหมู่ด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อการบริการ
(4) ดูแลบำรุงรักษาจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
2 ด้านการบริการ
ให้คำแนะนำในเรื่องที่รับผิดชอบ แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้สนใจเกิดความเข้าใจ

ตำแหน่ง: นายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สมอ. :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ สมอ. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
13 ธันวาคม 2017
End:
22 ธันวาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42083/

Venue

สมอ.
สมอ. กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“สมอ. เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-27 ธ.ค. 2560

สมอ. เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: จ้าพนักงานธุรการ,นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา*,ป.ตรีทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 8,300-13,300
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สมอ. :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ สมอ. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 |

Facebook Comments

Details

Start:
7 ธันวาคม 2017
End:
27 ธันวาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42184/

Venue

สมอ.
สมอ. กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“สมอ. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 21 ธ.ค. -12 ม.ค. 2560 |นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ,นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

สมอ. เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า)
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางไฟฟ้า หรือทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน โดยปฏิบัติงานด้านวิชาการมาตรฐาน เกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านปฏิบัติการ
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ค้นคว้า ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลรายละเอียดทางด้านวิชาการมาตรฐาน ภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อการกำหนดมาตรฐานภายใน ประเทศ และร่วมกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ
(2) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อกำหนด หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรอง รวมถึงกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและถือปฏิบัติ
(3) ตรวจสอบและประเมินเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบการตรวจสอบและรับรองด้านการมาตรฐาน เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพสินค้าและบริการ และการรักษามาตรฐานด้านต่างๆ ให้เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
(4) ตรวจสอบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์หรือข้อกำหนดต่างๆ การอุทธรณ์ การร้องเรียน การพักใช้ การเพิกถอน และการยกเลิกการอนุญาตหรือการรับรองเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินงานตามกฎหมายและมีความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการ
(5) ส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงานด้านการมาตรฐานในประเทศ และกำกับดูแลหน่วยงานด้านการมาตรฐานที่ได้รับมอบหมายเป็นหน่วยงานเครือข่าย พิจารณาจัดทำอัตราค่าใช้จ่ายตามกฎหมายเพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวมีศักยภาพตามมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับในระดับระหว่างประเทศ
(6) ร่วมวางระบบและพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติงานในการขยายระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(7) ศึกษา วิเคราะห์มาตรฐาน กฎระเบียบทางวิชาการและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของประเทศสมาชิกและประเทศคู่ค้า จัดทำความตกลงยอมรับร่วมด้านการมาตรฐาน จัดทำฐานข้อมูลและเอกสารทางวิชาการ รวมถึงการตอบข้อซักถามทางวิชาการเกี่ยวกับด้านการมาตรฐาน กฎระเบียบทางวิชาการของประเทศสมาชิกต่างๆ เพื่อเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) จัดเก็บข้อมูล เอกสาร ทะเบียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบ ร่วมจัดหาและซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
(2) ให้บริการข้อมูล เอกสาร ข้อแนะนำทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ แก่ผู้ประกอบการผู้สนใจ เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามมาตรฐานและการตรวจสอบรับรอง
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม 200 คะแนน
-ทดสอบข้อเขียนวิชาความรู้ด้านการมาตรฐาน การตรวจสอบและรับรอง (70 คะแนน)
-ทดสอบข้อเขียนวิชาความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ (30) คะแนน
-ทดสอบข้อเขียนวิชาความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า (100 คะแนน)
ทักษะ/สมรรถนะ : การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน
เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการ
สัมภาษณ์หรือวิธีอื่นเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ การทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง

เงื่อนไข : ไม่รับโอน


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการ ทํางาน ปฏิบัติงานดานวิเทศสัมพันธ ทางด้านการต่างประเทศ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ราง โตตอบหนังสือเปนภาษาตางประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทยและ ภาษาตางประเทศ เพื่อใชในการติดตอประสานงานกับองคกรระหวางประเทศ
(2) รวบรวมขอมูล วิเคราะหและติดตามประเมินผล จัดทําบันทึก สรุปรายงานการประชุมความรวมมือระหวางประเทศ เพื่อนําเสนอผูบังคับบัญชา
(3) จัดเตรียมขอมูลสําหรับการเจรจาความรวมมือด้านต่างๆ กับตางประเทศ และสำหรับการประชุมต่างๆ เพื่อใหการประชุมเจรจาบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนด และเพื่อใช้ประโยชน์ในการประชุม
(4) ร่วมดำเนินการประชุมเตรียมการ การจัดการประชุมระหว่างประเทศ การจัดการศึกษาดูงาน และเข้าร่วมการประชุมที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับมอบหมาย
(5) ประสานการดำเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานความร่วมมือ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความราบรื่น
(6) ติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ สถาบันต่างประเทศ บุคคล หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินงานเกี่ยวกับงานพิธีการทูต และอำนวยความสะดวกเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ โครงการเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ดานการบริการ
(1) เผยแพรความรูทั่วไปดานการตางประเทศ ใหคําปรึกษาและชี้แจงตอบปญหาดานการตางประเทศแกผูที่มาติดตอเพื่อใหเกิดความเขาใจอันดีและถูกตองตามระเบียบกฎหมาย
(2) รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับงานดานตางประเทศ เพื่อจัดทําเปนฐานขอมูล
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม 200 คะแนน
-ทดสอบข้อเขียนวิชาความรู้ด้านการมาตรฐาน การตรวจสอบและรับรอง (70 คะแนน)
-ทดสอบข้อเขียนวิชาความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ (30) คะแนน
-ทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักวิเทศสัมพันธ์ ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (Structure, Vocabulary และ Reading Comprehension) ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ สรุป และจับประเด็นสำคัญ 100 คะแนน
ทักษะ/สมรรถนะ : การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็นการทดสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล โดยทดสอบพื้นฐานความรู้สำหรับการปฏิบัติงานในสายงานวิเทศสัมพันธ์ รวมถึงการประเมินความเหมาะสมในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน เช่น การแปลความ การสรุปความ การร่างหนังสือโต้ตอบ เป็นต้น และพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขันเพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง

เงื่อนไข : ไม่รับโอนตำแหน่ง: นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ,นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สมอ. :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สมอ. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
21 ธันวาคม 2016
End:
12 มกราคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36623/

Venue

สมอ.
สมอ. กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“สมอ. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 25 ก.ค. -5 ส.ค. 2559 |นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (เฉพาะผู้คนพิการ)

สมอ. เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1.ด้านการปฏิบัติการ
(1) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประกอบการวางระบบการจัดทำมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ หรือของส่วนราชการ
(2) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประกอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
(3) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการกำหนดความต้องการ และความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตรและการถ่ายทอดความรู้การจัดสรรทุนการศึกษา และการดูแลนักเรียนทุนและบุคลากรภาครัฐในต่างประเทศ รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและแผนการจัดสรรทุนการศึกษาและการฝึกอบรม
(4) ศึกษา รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์งาน เพื่อประกอบการกำหนดตำแหน่งและการวางแผนอัตรากำลังของส่วนราชการ
(5) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหารผลการปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน
(6) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคำ ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการดำเนินการทางวินัย การรักษาวินัยและจรรยา
(7) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบพิทักษ์คุณธรรม
(8) ดําเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถให้ดํารงตําแหน่ง
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ ตามกำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก้บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจ หรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คำแนะนำชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน
(2) ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนภารกิจของบุคคลหรือหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และ มาตรการต่างๆ
(3) ดําเนินการจัดสวัสดิการและการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1 การทดสอบข้อเขียน
2 การทดสอบความสามารถทางคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย การทดสอบความสามารถในการใช้ Microsoft Office
ทั้งนี้ ผลการทดสอบจะไม่มีผลเป็นคะแนนแต่จะนำไปใช้ประกอบการสัมภาษณ์
3 การสัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (เฉพาะผู้คนพิการ)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สมอ. :ตนเอง  mail  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 22 ส.ค. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สมอ. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
25 กรกฎาคม 2016
End:
5 สิงหาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35370/

Venue

สมอ.
สมอ. กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com