Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

สอบท้องถิ่น

15 สิงหาคม 2018 - 24 สิงหาคม 2018

“สอบท้องถิ่น อบจ.หนองบัวลำภู เปิดรับสมัครสอบ 15 ส.ค. -24 ส.ค. 2561 รวม 35 อัตรา

สอบท้องถิ่น อบจ.หนองบัวลำภู เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู

    ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู  จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู  จำนวน 4 ตำแหน่ง 35 อัตรา

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 18 และข้อ 19 (1)  แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดหนองบัวลำภู  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  16  กรกฎาคม พ.ศ. 2547 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดหนองบัวลำภู ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่  26 กรกฎาคม 2561 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

1.      ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.1  ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ 3 ตำแหน่ง จำนวน 10 อัตรา ประกอบด้วย

– ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา                                  จำนวน 2 อัตรา

– ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ                                จำนวน 1 อัตรา

– ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างเจาะบ่อบาดาล                           จำนวน 7 อัตรา

1.2  ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 25 อัตรา ประกอบด้วย

– ตำแหน่ง คนงาน                                              จำนวน 25 อัตรา

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยนายช่างโยธา,ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ,ผู้ช่วยช่างเจาะบ่อบาดาล,อื่นๆ
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 35
ปฏิบัติงานที่: หนองบัวลำภู ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น อบจ.หนองบัวลำภู :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สอบท้องถิ่น อบจ.หนองบัวลำภู ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2561 – 24 สิงหาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น อบจ.หนองบัวลำภู

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
15 สิงหาคม 2018
End:
24 สิงหาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://ehenx.com/251/

Venue

สอบท้องถิ่น
สอบท้องถิ่น นครราชสีมา Thailand + Google Map

“สอบท้องถิ่น อบจ.ระยอง เปิดรับสมัครสอบ 14 ส.ค. -24 ส.ค. 2561 รวม 72 อัตรา

สอบท้องถิ่น อบจ.ระยอง เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริาหรส่วนจังหวัดระยอง

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จำนวน 19 ตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 72 อัตรา จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็ฯพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จำนวน 19 ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 72 อัตรา ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
จำนวน 49 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

 • ผู้ช่วยครู เอกภาษาจีน จำนวน 4 อัตรา
 • ผู้ช่วยครู เอกภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา
 • ผู้ช่วยครู เอกภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา
 • ผู้ช่วยครู เอกสังคม จำนวน 3 อัตรา
 • ผู้ช่วยครู เอกคณิตศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
 • ผู้ช่วยครู เอกพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยครู เอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยครู เอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
จำนวน 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์
จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
จำนวน 7 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9,400-11,500 บาท

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จำนวน 10 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9,400-11,500 บาท

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9,400-11,500 บาท

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9,400-11,500 บาท

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9,400-11,500 บาท

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9,400-11,500 บาท

ตำแหน่ง ผู้ช่วยชีวิตคน
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9,400 บาท

ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
จำนวน 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9,400 บาท

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ปรับอากาศ
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9,400 บาท

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
จำนวน 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9,400 บาท

ตำแหน่ง คนงานประจำรถยนต์ปรับอากาศ
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9,400 บาท

ตำแหน่ง นักการ
จำนวน 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9,000 บาท

ตำแหน่ง ภารโรง
จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9,000 บาท

ตำแหน่ง คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
จำนวน 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9,000 บาท

ตำแหน่ง: รวม72อัตรา,ผู้ช่วยครู,ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป,ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล,ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์,ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง,ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ,ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า,ผู้ช่วยนายช่างโยธา,ผู้ช่วยชีวิตคน,พนักงานขับรถยนต์ปรับอากาศ,พนักงานขับรถยนต์,คนงานประจำรถยนต์ปรับอากาศ,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา,ภารโรง,คนงานประจำรถบรรทุกขยะ,นักการ
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ป.ตรีทุกสาขา,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 72
ปฏิบัติงานที่: ระยอง (องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น อบจ.ระยอง :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น 8) ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561 – 24 สิงหาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.03867430

ต่อ 711

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น อบจ.ระยอง

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
14 สิงหาคม 2018
End:
24 สิงหาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://ehenx.com/201/

Venue

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น 8) ระยอง Thailand + Google Map
Phone:
03867430
Website:
<b

“สอบท้องถิ่นแก้ไขมาตรฐานหลักเกณฑ์การสอบท้องถิ่นเรื่องการรับรองบัญชี

สอบท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล

เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 1 และข้อ 5 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 8/2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ประกอบมาตรา 17(5) และมาตรา 24 วรรคเจ็ด แ่หงพระราชบัญยัติระเบียบบริหารงานส่วนบุคคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 จึงมีมติออกประกาศไว้ ดังนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 25 ข้อ 26 และข้อ 31 ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 25 การใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อประดยชน์ในการย้ายเปลี่ยนสายงาน ให้กระทำได้เฉพาะกรณีตำแหน่งที่ประสงค์ใช้การรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้น เป็นตำแหน่งว่างภายหลังระยะเวลาที่ กสถ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันนั้นแล้ว

ภายใต้บังคับวรรคหนึ่ง เทศบาลซึ่งมีพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปในสังกัดเป็นผู้ได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภทวิชาการ สามารถขอหนังสือรับรองผู้สอบแข่งขันได้เพื่อย้ายพนักงานเทศบาลผู้นั้นไปดำรงตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยมิต้องเรียงลำดับที่ ภายหลังจากประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครบ 1 ปี”

“ข้อ 26 บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในกลุ่มภาคเขตใด ให้ใช้เพื่อบรรจุแต่งตั้งได้เฉพาะกลุ่มภาค/เขตนั้น เว้นแต่ กลุ่มภาค/เขตนั้น ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ หรือบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีการเรียกใช้บัญชีครบทั้งบัญชีแล้ว ก็อาจใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนั้นของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของกลุ่มภาค/เขตอื่นได้ ตามที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนด”

การรับรองบัญชี คือ ใช้สำหรับบุคคลที่เป็นข้าราชการในสายงานซี 1-2 เป็นช่องทางในการย้ายสายงาน โดยขอเพียงแค่สอบผ่านขึ้นบัญชีไว้ตามแต่ละ อปท.ที่เปิดสอบบรรจุเท่านั้น ซึ่งสามารถขอรับรองบัญชีข้ามจังหวัดได้

ตัวอย่าง

คือ เดิมสอบซี2. แต่อายุ งาน จะสอบ ข้ามมา แท่งซี3 ( ปฏิบัติการ) รับรองบัญชีได้ เช่น สอบธุรการ2 ปัจจุบัน ยุ อบต ควายตาเหลือก อยากเป็น นักจัดการชำนาญการ มาสอบปับ กลับ ไปนั่ง ตำแหน่งใหม่ ได้เลย ไม่ต้องรอลำดับ เรียกว่า รับรองบัญชี

ขอบคุณคำอธิบายจาก อ.วันนรัตน์ แห่งสถาบันติว Actgroup

ตำแหน่ง: แก้ไขมาตรฐานหลักเกณฑ์การสอบท้องถิ่นเรื่องการรับรองบัญชี
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงาน สอบท้องถิ่น :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สอบท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2561 – 29 สิงหาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
9 สิงหาคม 2018
End:
29 สิงหาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://ehenx.com/255/

Venue

สอบท้องถิ่น
สอบท้องถิ่น นครราชสีมา Thailand + Google Map

“สอบท้องถิ่น รอบ 2เช็คตำแหน่งที่จะเปิดสอบท้องถิ่นรอบ2อัพเดตก.ค.61

ความคืบหน้าสอบท้องถิ่น รอบ 2 เปิดรับสมัครสอบ

สายทั่วไป (ปวช.-ปวส.)
 1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 2. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 3. เจ้าพนักงานการคลัง
 4. เจ้าพนักงานการเกษตร
 5. เจ้าพนักงานสุขาภิบาล
 6. เจ้าพนักงานพัสดุ
 7. เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
 8. เจ้าพนักงานทะเบียน
 9. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
 10. เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ
 11. พยาบาลเทคนิค
 12. สัตวแพทย์
 13. นายช่างโยธา
 14. นายช่างเขียนแบบ
 15. นายช่างสำรวจ
 16. นายช่างผังเมือง
 17. นายช่างเครื่องกล
 18. เจ้าพนักงานประปา
 19. เจ้าพนักงานห้องสมุด
 20. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 21. เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
 22. ธุรการ
 23. ประชาสัมพันธ์
 24. เจ้าพนักงานเทศกิจ
 25. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 26. เจ้าพนักงานเกษตร
 27. นายช่างผังเมือง
 28. นายช่างไฟฟ้า
สายวิชาการ (ปริญญาตรี)
 1. นักวิชาการจัดเก็บรายได้
 2. นักวิชาการคลัง
 3. นักวิชาการเกษตร
 4. นักวิชาการตรวจสอบภายใน
 5. นักวิชาการสุขาภิบาล
 6. นักจัดการงานเทศกิจ
 7. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 8. พยาบาลวิชาชีพ
 9. วิศวกรสุขาภิบาล
 10. วิศวกรโยธา
 11. วิศวกรเครื่องกล
 12. วิศวกรไฟฟ้า
 13. นักสันทนาการ
 14. นักพัฒนาการกีฬา
สายครู (ปริญญาตรี)
 1. ครูเอกวัดผลและประเมินผล
 2. ครูเอกภาษาไทย
 3. ครูเอกฟิสิกส์
 4. ครูเอกสังคม
 5. ครูเอกพลศึกษา
 6. ครูเอกบรรณารักษ์
 7. ครูเอกศิลปะ
 8. ครูเอกนาฏศิลป์
 9. ครูเอกดนตรี
 10. ครูเอกดนตรีไทย
 11. ครูเอกดนตรีสากล
 12. ครูเอกคอมพิวเตอร์
 13. ครูเอกปฐมวัย
 14. ครูเอกภาษาจีน
 15. ครูเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา
 16. ครูผู้ดูแลเด็ก

ขณะนี้กำลังรวบรวมข้อมูล
(ในตำแหน่งที่ว่าง ที่สอบแล้วไม่พอในการบรรจุรอบแรกและบรรจุหมดไปแล้ว)

คาดว่าเปิดรับสมัคร พ.ย 61 นี้

ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คุณวุฒิ) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ แนวทางการเตรียมตัวสอบ (เนื้อหาการสอบ) คลิกที่ https://z.iqepi.com หรือ คลิกที่นี่!!

ตำแหน่ง: เช็คตำแหน่งที่จะเปิดสอบท้องถิ่นรอบ2อัพเดตก.ค.61
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงาน สอบท้องถิ่น รอบ 2 :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สอบท้องถิ่น รอบ 2 ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2561 – 26 สิงหาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

Facebook Comments

Details

Start:
6 สิงหาคม 2018
End:
26 สิงหาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://ehenx.com/211/

Venue

สอบท้องถิ่น
สอบท้องถิ่น นครราชสีมา Thailand + Google Map

“สอบท้องถิ่นสอบท้องถิ่นรอบ2สอบปีนี้รอมติเห็นชอบ

ความคืบหน้าสอบท้องถิ่น เตรียมเปิดรับสมัครสอบ

ท่านสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โพสท์เฟสบุ๊คเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินการจัดสอบท้องถิ่น รอบ 2 ว่าจะมีการสอบภายในปีนี้ หากได้รับความเห็นชอบ

การสอบแข่งขันรอบ 2 ท้องถิ่น …ขณะนี้ได้รวบรวมตำแหน่งที่ว่าง ที่ไม่มีการขึ้นบัญชี หรือหมดบัญชี เพื่อเสนอ ก.กลาง ให้ กสถ. สอบ หากได้รับความเห็นชอบก็จะมีการสอบในปีนี้ ครับ

โดยก่อนหน้านี้ ก.กลาง ได้ส่งหนังสือให้ อปท. สำรวจตำแหน่งและอัตราว่าง โดยกำหนดให้แจ้งกลับภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561

ตำแหน่ง: สอบท้องถิ่นรอบ2สอบปีนี้รอมติเห็นชอบ
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงาน สอบท้องถิ่น :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สอบท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2561 – 26 สิงหาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
6 สิงหาคม 2018
End:
26 สิงหาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://ehenx.com/210/

Venue

สอบท้องถิ่น
สอบท้องถิ่น นครราชสีมา Thailand + Google Map

“สอบท้องถิ่นสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างแล้ว

ความคืบหน้าสอบท้องถิ่น เตรียมเปิดรับสมัครสอบ

ก.กลาง สำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 10 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เรื่อง การสำรวจตำแหน่งและอัตรว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึง ประธาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต. จังหวัด ทุกจังหวัดทั่วประเทศ รายละเอียดดังต่อไปนี้

ตามที่จังหวัดได้รายงานกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตำแหน่งว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประสงค์ให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขันหรือขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ กสถ. เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเืพ่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เพื่อบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่ว่างนั้น

ด้วยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติให้แจ้งบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งต่งๆ ที่มีผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชี (ยังไม่หมดบัญชี) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ให้จังหวัดเพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ได้ขอให้ กสถ. ดำเนินการสอบหรือขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ กสถ. เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 แต่ยังไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ไปบรรจุและแต่งตั้ง รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตำแหน่งว่างและยังไม่เคยขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

1. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสงค์จะดำเนินการสรรหาในตำแหน่งที่นอกเหนือจากตำแหน่งใน “บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งต่างๆ ที่มีผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชี (ยังไม่หมดบัญชี)” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยการรับโอน ย้าย หรือสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงาน (จากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ) ให้สามารถดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด แล้วแต่กรณี

2. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ประสงค์จะดำเนินการสรรหาตามข้อ 1 โดยประสงค์ ให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งที่ว่างให้จัดส่ง “คำร้องให้ กสถ. เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน” โดยให้ระบุชื่อตำแหน่ง (กรณีเป็นตำแหน่งครูผู้ช่วยให้ระบุสาขาวิชาเอกที่ต้องการด้วย) เลขที่ตำแหน่ง และจำนวนอัตราที่ประสงค์ให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขันตามแบบคำร้องขอฯ ให้จังหวัด จำนวน 2 ชุด (เก็บไว้ที่จังหวัด 1 ชุด ส่งให้ กสถ. 1 ชุด) และให้จังหวัดรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของทั้งจังหวัดตามแบบสำรวจข้อมูลฯ และแบบคำร้องขอขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ส่งให้สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561

ตำแหน่ง: สำรวจตำแหน่งและอัตราว่างแล้ว
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงาน สอบท้องถิ่น :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สอบท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2561 – 26 สิงหาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
6 สิงหาคม 2018
End:
26 สิงหาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://ehenx.com/208/

Venue

สอบท้องถิ่น
สอบท้องถิ่น นครราชสีมา Thailand + Google Map

“สอบท้องถิ่นความคืบหน้าสอบท้องถิ่นรอบ2,มติแก้ไขหลักเกณฑ์เงื่อนไขการสอบ

สอบท้องถิ่น เตรียมเปิดรับสมัครสอบ

จากหนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 9786 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การประชุมกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เกี่ยวกับการสอบท้องถิ่น รอบ 2 ดังนี้


ตามที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้บัญชีและรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ กสถ. เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และมีการสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้รวบรวมข้อมูลในภาพรวมของจังหวัดส่งให้สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เพื่อพิจารณาดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นของ กสถ. ต่อไปนั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอเรียนว่า เพื่อให้เกิดความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นของ กสถ. ประกอบกับคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนวท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 มีมติแก้ไขประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเป็นจำนวนมากที่จังหวัดจะต้องดำเนินการให้ถูกต้อง ชัดเจนและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนั้น จึงขอให้จังหวัดแจ้งหัวหน้า/ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม 5501 อาคาร 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมประชุมให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป


และจากสรุปการประชุมร่วม กจ. กท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 7/2561 ที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีวาระพิจารณาสำคัญที่เกี่ยวกับการสอบท้องถิ่น รอบ 2 ดังนี้

2.1 การแก้ไขเพิ่มเติม ร่างประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ สืบเนื่องมาจาก มีตำแหน่งที่ไม่มีผู้สอบผ่านเลยรวมถึงไม่มีผู้สมัครรวม ๔๑ ตำแหน่ง จากตำแหน่งที่เปิดสอบทั้ง ๓ ก. รวม ๑๑๔ อัตรา ไม่มีผู้สมัครสอบ ๒ อัตรา มีผู้สอบผ่านพอกับอัตราว่าง ๒๐ อัตรา ไม่มีผู้สอบผ่านเลย ๓๙ อัตรา และผู้ขึ้นบัญชีไม่พออัตราว่าง ๕๓ อัตรา ฝ่ายเลขานุการ จึงได้นำเสนอร่างประกาศฯ ให้ทั้ง ๓ ก.พิจารณา โดยมีสาระสำคัญ คือ (๔)กรณีได้เรียกรายงานตัวผู้ผ่านการสรรหา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตาม (๒) แล้วปรากฏว่า ยังมีตำแหน่งว่างอยู่อีก อันเนื่องมาจากไม่มีบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา หรือมีบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาแต่ได้มีการแต่งตั้งจนหมดบัญชีแล้ว กจ./กท./ก.อบต. อาจมีมติกำหนดเวลาให้ อบจ./เทศบาล/อบต. ดำเนินการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่ง โดยการย้าย การรับโอน ข้าราชการ อบจ. /พนักงานเทศบาล / พนักงานส่วนตำบล ในตำแหน่งและระดับเดียวกันได้ โดยให้ดำเนินการตาม (๑) และให้ถือว่าเป็นการแต่งตั้งจากบัญชีการสรรหาของ กจ./กท./ก.อบต. แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตำแหน่งเดิมของผู้โอนให้ถือเป็นตำแหน่งว่างตาม (๒) ซึ่งที่ประชุมทั้ง ๓ ก.ได้ตั้งข้อสังเกตุให้ฝ่ายเลขาฯไปดูรายละเอียดเขียนให้รัดกุม ชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด นำเสนอทั้ง ๓ ก.พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะนำเสนอท่านประธาน ก.กลาง ลงนามต่อไป

ตำแหน่ง: ความคืบหน้าสอบท้องถิ่นรอบ2,มติแก้ไขหลักเกณฑ์เงื่อนไขการสอบ
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงาน สอบท้องถิ่น :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สอบท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2561 – 23 สิงหาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
3 สิงหาคม 2018
End:
23 สิงหาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://ehenx.com/191/

Venue

สอบท้องถิ่น
สอบท้องถิ่น นครราชสีมา Thailand + Google Map

“สอบท้องถิ่น เทศบาลนครรังสิต เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-30 มิ.ย. 2561 รวม 15 อัตรา

สอบท้องถิ่น เทศบาลนครรังสิต เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ส่วนอำนวยการและปกครอง

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานดับเพลิง) จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์ กู้ชีพกู้ภัย) จำนวน 1 อัตรา

สำนักการคลัง

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

สำนักการช่าง

คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

กองการศึกษา

ผู้ช่วยครู จำนวน 2 อัตรา

ครูสอนเด็กด้อยโอกาส จำนวน 1 อัตรา

ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 อัตรา

กองสวัสดิการสังคม

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยครู,ครูสอนเด็กด้อยโอกาส,ผู้ดูแลเด็ก,อื่นๆ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 15
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น เทศบาลนครรังสิต :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สอบท้องถิ่น เทศบาลนครรังสิต ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2561 – 30 มิถุนายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น เทศบาลนครรังสิต

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Facebook Comments

Details

Start:
10 มิถุนายน 2018
End:
30 มิถุนายน 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/44607/

Venue

สอบท้องถิ่น
สอบท้องถิ่น นครราชสีมา Thailand + Google Map

“สอบท้องถิ่น อบจ.ตรัง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-31 พ.ค. 2561 รวม 41 อัตรา

สอบท้องถิ่น อบจ.ตรัง เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง มีความประสงค์สรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง จำนวน 10 ตำแหน่ง 41 อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 7 ตำแหน่ง 22 อัตรา ดังนี้

พนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีคุณวุฒิ จำนวน 5 ตำแหน่ง 14 อัตรา ดังนี้

 1. ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
 2. ผู้ช่วนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
 3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 10 อัตรา
 4. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
 5. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีทักษะ จำนวน 2 ตำแหน่ง 8 อัตรา ดังนี้

 1. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 4 อัตรา
 2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 4 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 19 อัตรา ดังนี้

 1. คนงาน จำนวน 17 อัตรา
 2. พี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา
 3. คนส่วน จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง: รวม41อัตรา,ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร,ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์,ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ,พนักงานขับรถยนต์,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา,คนงาน,พี่เลี้ยง,คนสวน
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 9,000-15,000
อัตราว่าง: 41
ปฏิบัติงานที่: ตรัง (องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น อบจ.ตรัง :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ห้องสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น อบจ.ตรัง

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
21 พฤษภาคม 2018
End:
31 พฤษภาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/44372/

Venue

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ตรัง Thailand + Google Map
Website:
<b

“สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองบ้านสวน เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-25 พ.ค. 2561 รวม 15 อัตรา

สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองบ้านสวน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศเทศบางเมืองบ้านสวน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ด้วยเทศบาลเมืองบ้านสวน จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป้นพนักงานจ้างจำนวน 21 ตำแหน่ง รวม 58 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป โดยมีลักษณะงานเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการทำงานของพนักงานเทศบาล (ผู้มีคุณวุฒิ) หรืองานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะบุคคลที่ไม่ได้ผ่านการศึกษาในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ หรืองานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป ซึ่งไม่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะเฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

สำนักปลัดเทศบาล

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 • ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักานทะเบียน
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 10,840-11,500 บาท
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 10,840-11,500 บาท
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 10,840-11,500 บาท
 • พนักงานวิทยุ
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 9,400 บาท
 • พนักงานดับเพลิง
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 9,400 บาท
 • พนักงานขับรถยนต์ (ประเภท 2)
  จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 9,400 บาท

พนักงานจ้างทั่วไป

 • คนงาน
  จำนวน 7 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 9,000 บาท

สำนักคลัง

พนักงาจ้างตามภารกิจ

 • ผู้ช่วยนักจัดการทั่วไป
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 10,840-11,500 บาท
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง
  จำนวน 3 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 10,840-11,500 บาท
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 10,840-11,500 บาท

พนักงานจ้างทั่วไป

 • คนงาน
  จำนวน 3 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 9,000 บาท

กองช่าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 • ผู้ช่วยสถาปนิก จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานขับรถยนต์ (ประเภท 1) จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานขับรถยนต์ (ประเภท 2) จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป

 • คนงาน จำนวน 2 อัตรา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

พนักงานจ้างทั่วไป

 • คนงาน จำนวน 4 อัตรา

กองวิชาการและแผนงาน

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 • ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานขับรถยนต์ (ประเภท 1) จำนวน 2 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป

 • คนงาน จำนวน 1 อัตรา

กองการศึกษา

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 • ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานขับรถยนต์ (ประเภท 1) จำนวน 2 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป

 • ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 8 อัตรา
 • คนงาน จำนวน 1 อัตรา

กองสวัสดิการสังคม

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 • ผู้ช่วยนักพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน 2 อัตรา

พนักงานจ้างทั่ว

 • นักการ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ,พนักงานวิทยุ,พนักงานดับเพลิง,พนักงานขับรถยนต์,คนงาน
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 9,000-15,000
อัตราว่าง: 15
ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงาน สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองบ้านสวน :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบ้านสวน ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ณ ห้องสำนักปลัดเทศบาล ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้นสวนสอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองบ้านสวน ตำบลเมืองชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 – 25 พฤษภาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 31 พ.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองบ้านสวน

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
21 พฤษภาคม 2018
End:
25 พฤษภาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/44370/

Venue

สอบท้องถิ่น
สอบท้องถิ่น นครราชสีมา Thailand + Google Map

“สอบท้องถิ่น อบจ. เปิดรับสมัครสอบ 15 พ.ค. -25 พ.ค. 2561

สอบท้องถิ่น อบจ. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ในตำแนห่งต่างๆ ที่ว่างอยู่ จำนวน 6 ตำแหน่ง รวม 20 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ จำนวน 20 อัตรา

 1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
 2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยบรรณารักษ์
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
 3. ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกนาฏศิลป์
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 15,000-15,800 บาท
 4. ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกชีววิทยา
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 15,000-15,800 บาท
 5. ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 15,000-15,800 บาท
 6. ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกคหกรรม
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 15,000-15,800 บาท
 7. ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาอังกฤษ
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 15,000-15,800 บาท
 8. ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกคณิตศาสตร์
  จำนวน 4 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 15,000-15,800 บาท
 9. ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกพลศึกษา
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 15,000-15,800 บาท
 10. ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 15,000-15,800 บาท
 11. ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 15,000-15,800 บาท
 12. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 13,285 บาท
 13. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (เงินอุดหนุน)
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 11,400 บาท
 14. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (เงินอุดหนุน)
  จำนวน 3 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 11,400 บาท
 15. ตำแหน่ง ผู้ช่วยโภชนาการ (เงินอุดหนุน)
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 11,400 บาท

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม,ผู้ช่วยบรรณารักษ์,ครูผู้ช่วย,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ,ผู้ช่วยโภชนาการ
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 11,400-15,800
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: สุราษฎร์ธานี (สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น อบจ. :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถรับใบสมัครพร้อมยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐาน ที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ (ชั้น 1) สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 – 25 พฤษภาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น อบจ.

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
15 พฤษภาคม 2018
End:
25 พฤษภาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/44185/

Venue

สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี Thailand + Google Map
Website:
<b

“สอบท้องถิ่น อบต.บางแก้ว เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-20 เม.ย. 2561 รวม 55 อัตรา

สอบท้องถิ่น อบต.บางแก้ว เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน ในองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 จำนวน 15 ตำแหน่ง 55 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง มี 15 ตำแหน่ง 55 อัตรา ดังนี้

1. สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป

 • คนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
 • พนักงานดับเพลิง จำนวน 4 อัตรา

2. กองคลัง

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 • ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
 • ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา

3. กองช่าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 • พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป

 • คนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
 • พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป

 • คนงานทั่วไป จำนวน 10 อัตรา
 • คนงานประจำรถขยะ จำนวน 7 อัตรา

5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 • บุคลากรสนับสนุนการสอน จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยครู (เอกปฐมวัย) จำนวน 4 อัตรา
 • ผู้ช่วยครู (เอกภาษาอังกฤษ) จำนวน 2 อัตรา
 • ผู้ช่วยครู (เอกคณิตศาสตร์) จำนวน 2 อัตรา
 • ผู้ช่วยครู (เอกภาษาไทย) จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยครู (เอกประถมศึกษา) จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยครู (เอกดนตรีไทย-สากล) จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยครู (เอกพละศึกษา) จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป

 • ภารโรง จำนวน 2 อัตรา

6. กองสวัสดิการสังคม

พนักงานจ้างทั่วไป

 • คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ,ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ,ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา,ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย,ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด,บุคลากรสนับสนุนการสอน,ผู้ช่วยครู
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 9,000-15,800
อัตราว่าง: 55
ปฏิบัติงานที่: สมุทรปราการ (ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น อบต.บางแก้ว :ตนเอง  
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรหาและเลือกสรร สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรด้วยตนเอง ได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 20 เม.ย. 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 24 พ.ค. 2561
ดาวน์โหลดไฟล์ สอบท้องถิ่น อบต.บางแก้ว คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
13 เมษายน 2018
End:
20 เมษายน 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/43908/

Venue

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว สมุทรปราการ Thailand + Google Map
Website:
<b

“สอบท้องถิ่น อบต.เมืองเดช เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 22 มี.ค. -11 เม.ย. 2561

สอบท้องถิ่น อบต.เมืองเดช เปิดรับสมัครสอบ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก

 1. ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ
  จำนวน 1 อัตรา
 2. ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติการ
  จำนวน 1 อัตรา
 3. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ
  จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และคุณสมบัติของผู้สมัคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.อบต.กำหนด

ตำแหน่ง: นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,นักพัฒนาชุมชน,นักวิชาการศึกษา
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: ehenbook.com
วิธีการสมัครงานข้าราชการ สอบท้องถิ่น อบต.เมืองเดช :ตนเอง  
การสมัครสอบคัดเลือก ผู้ที่จะสมัครสอบคัดเลือกจะต้องยื่นใบสมัครและเอกสารต่างๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชกำหนดด้วยตนเองระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2561- 11 เมษายน พ.ศ. 2561 ในวันและเวลาราชการ ได้ที่สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 4536 1764 โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในวันรับสมัครสอบคัดเลือกตามประกาศนี้


ดาวน์โหลดไฟล์ สอบท้องถิ่น อบต.เมืองเดช คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Facebook Comments

Details

Start:
22 มีนาคม 2018
End:
11 เมษายน 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/43474/

Venue

สอบท้องถิ่น
สอบท้องถิ่น นครราชสีมา Thailand + Google Map

“สอบท้องถิ่น เทศบาลนครเกาะสมุย เปิดรับสมัครสอบ 19 มี.ค. -27 มี.ค. 2561 รวม 27 อัตรา

สอบท้องถิ่น เทศบาลนครเกาะสมุย เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศเทศบาลเกาะสมุย

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ด้วยเทศบาลนครเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (จ้าง) เป็นพนักงานจ้างเทศบาล จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่งและรายละเอียดการจ้าง

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา

 • สำนักการศึกษา
  ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 • กองช่างสุขาภิบาล
  ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา
 • กองสวัสดิการสังคม
  ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
 • สำนักงานปลัดเทศบาล
  ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 23 อัตรา ดังนี้

 • สำนักปลัดเทศบาล
  ตำแหน่งคนงานดับเพลิง จำนวน 4 อัตรา (เพศชาย)
 • สำนักการช่าง
  ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 6 อัตรา (เพศชาย)
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 11 อัตร (เพศชาย)า
 • สำนักการศึกษา
  ตำแนห่งคนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (เพศชาย)
 • กองช่างสุขาภิบาล
  ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (เพศชาย)

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน,อื่นๆ
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 27
ปฏิบัติงานที่: สุราษฎร์ธานี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com
วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น เทศบาลนครเกาะสมุย :ตนเอง  
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่เจ้าหน้าที่รับสมัคร งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล อาคารอ่างทอง (ชั้น 2) สำนักงานเทศบาลนครเกาะสมุย ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม – 27 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 30 มี.ค. 2561
สอบวันที่: 12 มี.ค. 2561
ประกาศผลสอบ: 12 มี.ค. 2561
ดาวน์โหลดไฟล์ สอบท้องถิ่น เทศบาลนครเกาะสมุย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
19 มีนาคม 2018
End:
27 มีนาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/43414/

Venue

สอบท้องถิ่น
สอบท้องถิ่น นครราชสีมา Thailand + Google Map

“สอบท้องถิ่น อบจ.สงขลา เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-1 เม.ย. 2561 รวม 82 อัตรา

สอบท้องถิ่น อบจ.สงขลา เปิดรับสมัครสอบ

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรในพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลามีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จำนวน 32 ตำแหน่ง 82 อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 29 ตำแหน่ง 67 อัตรา

ประเภทผู้มีคุณวุฒิ จำนวน 22 ตำแหน่ง 54 อัตรา ดังนี้

 1. ผู้ช่วยครู วิชาเอกศิลปะ 1 อัตรา
 2. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา
 3. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา
 4. ผู้ช่วยนิติกร 1 อัตรา
 5. ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
 6. ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา
 7. ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ 6 อัตรา
 8. ผู้ช่วยนักผังเมือง 1 อัตรา
 9. ผู้ช่วยบรรณารักษ์ 1 อัตรา
 10. ผู้ช่วยนักสันทนาการ 1 อัตรา
 11. ผู้ช่วยนักพัฒนาการกีฬา 2 อัตรา
 12. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 13 อัตรา
 13. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 2 อัตรา
 14. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
 15. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 2 อัตรา
 16. ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา
 17. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 2 อัตรา
 18. ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ 2 อัตรา
 19. ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล 3 อัตรา
 20. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 3 อัตรา
 21. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2 อัตรา
 22. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน

 1. ระดับปริญญาตรี (4 ปี) อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน
 2. ระดับปริญญาตรี (5 ปี) อัตราค่าตอบแทน 15,800 บาท/เดือน
 3. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อัตราค่าตอบแทน 11,500 บาท/เดือน
 4. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อัตราค่าตอบแทน 10,840 บาท/เดือน
 5. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ อัตราค่าตอบแทน 9,400 บาท/เดือน

บุคลากรสนับสนุนการสอน จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ดังนี้

 1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
  คุณวุฒิ ปวช. อัตราค่าตอบแทน 9,400 บาท/เดือน

ประเภทผู้มีทักษะ จำนวน 6 ตำแหน่ง 12 อัตรา ดังนี้

 1. นายเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต 2 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน
 2. นายท้ายเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต 2 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน
 3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 4 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 9,400 บาท/เดือน
 4. พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 9,400 บาท/เดือน
 5. พนักงานวิทยุสื่อสาร 1 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 9,400 บาท/เดือน
 6. ช่างกลเรือ 1 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 9,400 บาท/เดือน

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 12 อัตรา

 1. คนงานทั่วไป 11 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน
 2. นักการภารโรง 1 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน

พนักงานจ้างทั่วไป (คนพิการ) จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

 1. คนงานทั่วไป  3 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน

ตำแหน่ง: รวม82อัตรา,ผู้ช่วยครู,ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป,ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน,ผู้ช่วยนิติกร,ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์,ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข,ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ,ผู้ช่วยนักผังเมือง,ผู้ช่วยบรรณารักษ์,ผู้ช่วยนักสันทนาการ,ผู้ช่วยนักพัฒนาการกีฬา,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว,ผู้ช่วยนายช่างโยธา,ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ,ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ,ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล,ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานวิทยุสื่อสาร
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*,ป.ตรีทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 9,000-15,000
อัตราว่าง: 82
ปฏิบัติงานที่: สงขลา ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com
วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น อบจ.สงขลา :ตนเอง  
ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้างตามประกาศนี้ ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นสมัครพร้อมหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม ถึงวันที่ 5 เมษายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 0 7430 3105


ดาวน์โหลดไฟล์ สอบท้องถิ่น อบจ.สงขลา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 |

Facebook Comments

Details

Start:
12 มีนาคม 2018
End:
1 เมษายน 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/43404/

Venue

สอบท้องถิ่น
สอบท้องถิ่น นครราชสีมา Thailand + Google Map

“สอบท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางปู เปิดรับสมัครสอบ 12 มี.ค. -22 มี.ค. 2561 รวม 143 อัตรา

สอบท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางปู เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศเทศบาลตำบลบางปู

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน

ด้วยเทศบาลตำบลบางปู ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างสำหรับปฏิบัติงนสังกัดกองต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ผู้ช่วยครู จำนวน 28 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีคุณวุฒิไม่ตำ่กว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนด ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

ค่าตอบแทนที่ได้รับ
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

พนักงานตรวจโรคสัตว์ จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสัตวบาล สัตวศาสตร์ เทคนิคการสัตวแพทย์ สัตวแพทย์ศาสตร์บัณฑิต หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนด

ค่าตอบแทนที่ได้รับ
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสำรวจ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามที่กฎหมายกำหนด หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ค่าตอบแทนที่ได้รับ
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาที่ ก.จ., ก.ท., หรือ ก.อบต. รับรอง

ค่าตอบแทนที่ได้รับ
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขาภิบาล สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ค่าตอบแทนที่ได้รับ
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปรกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิค วิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สำรวจ สถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ค่าตอบแทนที่ได้รับ
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ค่าตอบแทนที่ได้รับ
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอกาศ หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ค่าตอบแทนที่ได้รับ
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางเกษตรกรรม ภูมิสถาปัตย์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ค่าตอบแทนที่ได้รับ
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 6 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ค่าตอบแทนที่ได้รับ
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง

ค่าตอบแทนที่ได้รับ
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท

พนักงานดับเพลิง จำนวน 8 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่  และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิงและน้ำยาเคมีต่างๆ หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัย หรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิงของทางราชการมาแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยที่ฝึกให้

ค่าตอบแทนที่ได้รับ
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย

ค่าตอบแทนที่ได้รับ
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท

พนักงานเทศกิจ จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตร ม.ศ.3-ม.3 หรือเทียบเท่า

ค่าตอบแทนที่ได้รับ
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ,000 บาท

ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 6 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ค่าตอบแทนที่ได้รับ
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท

คนงาน จำนวน 62 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ค่าตอบแทนที่ได้รับ
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท

พนักงานดับเพลิง จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิงและน้ำยาเคมีต่างๆ และมีความรู้ความสามารถทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรเองการทำงานจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ

ค่าตอบแทนที่ได้รับ
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท

พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 4 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีใบขับขี่รถยนต์ มีความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่ และมีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่ปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ

ค่าตอบแทนที่ได้รับ
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ ความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดี ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย และทักษะในงานที่ปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ

ค่าตอบแทนที่ได้รับ
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม และความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกลขนาดกลางมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎมหาย และ
2. เป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. มีความรู้ความสามารถเหมาะสม และความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย

ค่าตอบแทนที่ได้รับ
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครโดยกรอกรายละเอียดใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมเอกสารและหลักฐานในวันรับสมัครดังต่อไปนี้

 1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 นิ้วถ่ายไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัครจำนวน 3 รูป และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งที่สมัครหลังรูปถ่ายด้วยตนเอง
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาแสดงผลการศึกษาที่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครจำนวน 1 ฉบับโดยผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
 5. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร ที่รับรองว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับพนักงานเทศบาล
 6. สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ของกรมการขนส่งทางบก จำนวน 1 ฉบับ (กรณีสมัครตำแหน่งพนักานขับรถยนต์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา และพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง)
 7. สำเนาหลักฐานด้านอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯลฯ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2561 ในวัน เวลาราชการ ติดต่อสอบถาม รายละเอียดการรับสมัคร โทร. 0-2174-3390-9 ต่อ 203

ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง หากปรากฎว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน เทศบาลตำบลบางปูจะถือว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับการจ้างในตำแหน่งนั้น

ตำแหน่ง: รวม143อัตรา,ผู้ช่วยครู,พนักงานตรวจโรคสัตว์,ผู้ช่วยวิศวกรโยธา,ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป,ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล,ผู้ช่วยนายช่างโยธา,ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ,ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสวนสาธารณะ,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน,ฯลฯ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวช.ทุกสาขา*,ป.ตรีทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 9,000-15,000
อัตราว่าง: 143
ปฏิบัติงานที่: สมุทรปราการ ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางปู :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 26 มี.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ สอบท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางปู คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
12 มีนาคม 2018
End:
22 มีนาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/43284/

Venue

สอบท้องถิ่น
สอบท้องถิ่น นครราชสีมา Thailand + Google Map

“สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เปิดรับสมัครสอบ 7 มี.ค. -15 มี.ค. 2561 รวม 32 อัตรา

สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยนิติกร
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 32
ปฏิบัติงานที่: กำแพงเพชร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองกำแพงเพชร :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองกำแพงเพชร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
7 มีนาคม 2018
End:
15 มีนาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/43243/

Venue

สอบท้องถิ่น
สอบท้องถิ่น นครราชสีมา Thailand + Google Map

“สอบท้องถิ่น เทศบาลตำบลรัษฎา เปิดรับสมัครสอบ 6 มี.ค. -14 มี.ค. 2561 รวม 24 อัตรา

สอบท้องถิ่น เทศบาลตำบลรัษฎา เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์,พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา,ฯลฯ
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 24
ปฏิบัติงานที่: ภูเก็ต ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น เทศบาลตำบลรัษฎา :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ สอบท้องถิ่น เทศบาลตำบลรัษฎา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
6 มีนาคม 2018
End:
14 มีนาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/43244/

Venue

สอบท้องถิ่น
สอบท้องถิ่น นครราชสีมา Thailand + Google Map

“สอบท้องถิ่น อบจ.สกลนคร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-22 มี.ค. 2561

สอบท้องถิ่น อบจ.สกลนคร เปิดรับสมัครสอบ

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จะดำเนินการสรรหาบุคคลโดยวิธีการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา ตามมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสกลนคร ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 10 ของประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560 ข้อ 53(3) ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2545 ข้อ 85 ข้อ 89 และข้อ 90 ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสกลนคร เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2558 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา
1.1 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ / ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 56-1-08-3803-002 ส่วนบริหารการศึกษา ฝ่ายการศึกษาในระบบ สังกัดสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1.2 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ /ชำนาญการ เลขที่ 56-1-19-3101-016 ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาสังคม กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.3 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ / ชำนาญการ เลขที่ 56-1-21-3204-005 ฝ่ายจัดหาพัสดุ กองพัสดุและทรัพย์สิน
1.4 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ / ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 56-1-21-3204-006 ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน กองพัสดุและทรัพย์สิน

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก
2.1 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
1) ดำรงตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 หรือสายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 และตำแหน่งประเภททั่วไป โดยต้องมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี
2) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.จ.กำหนด ของตำแหน่งที่เปิดสอบ รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก)
3) ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าอัตราเงินเดือนที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 15,060 บาท
2.2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
1) เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในระดับ 7ว ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส โดยต้องมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานในลักษณะงานของตำแหน่งที่จะแต่งตั้งหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ. กำหนดมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กำหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี สำหรับผู้มีปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่าในสายวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งตามาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ( โดยการนับระยะเวลาดังกล่าวให้เป็นตามแนวทางการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือ ระดับ 2 มานับรวมเป็นระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกับสายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 ตามในหนังสือสำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ ท 0809.5/ว 61 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2558)
2) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ที่จะแต่งตั้งตามาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.จ. กำหนด ของตำแหน่งที่เปิดสอบ รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก)
3) ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าอัตราเงินเดือนขั้นต่ำประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

3. การสมัครและรับสมัครสอบคัดเลือก
กำหนดรับสมัครสอบคัดเลือกในระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2561 โดยยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องตามข้อ 3 ด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครในวันและเวลาราชการ ณ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร หรือจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ถนนศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โดยจะถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ สอบถามรายละเอียดการรับสมัคร โทร 042-714317 หรือดูรายละเอียดที่เกี่ยวกับการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา,นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการพัสดุ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: สกลนคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สอบท้องถิ่น อบจ.สกลนคร :ตนเอง  

Facebook Comments

Details

Start:
2 มีนาคม 2018
End:
22 มีนาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/43242/

Venue

สอบท้องถิ่น
สอบท้องถิ่น นครราชสีมา Thailand + Google Map

“สอบท้องถิ่นเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวหมดบัญชีทุกภาค/เขต,เตรียมใช้บัญชีเกื้อกูลรอบ3

สอบท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบ

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561  อธิบดี สถ.สุทธิพงศ์ จุลเจริญ ได้โพสต์ลงใน Facebook เกี่ยวกับการเรียกบรรจุท้องถิ่นรอบ 3 ทำให้ทราบว่าตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวบัญชีหมดแล้วทุกภาคเขตจึงเข้าเงื่อนไขที่จะเริ่มใช้บัญชีเกื้อกูล โดยจะเริ่มดำเนินการในการเรียกบรรจุในครั้งที่ 3 ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้สอบได้

– ตำแหน่งที่ อปท. ร้องขอได้มีการจัดส่งให้จังหวัด และ อปท. ตรวจสอบก่อนมีการประกาศรับสมัคร โดยให้มีการระบุเลขรหัสตำแหน่งมาด้วย ดังนั้น ตำแหน่งว่างที่จังหวัดและที่กรมจึงตรงกัน สำหรับตำแหน่งที่ อปท. ร้องขอให้ กสถ.สอบ ครับ
– การเรียกบรรจุนั้นหากมีตำแหน่งว่างจากรอบที่ผ่านมาเหลือ หรือมี อปท.ขอใช้บัญชีเพิ่มเติม เมื่อตรวจสอบข้อมูลตำแหน่งว่างและการตั้งอัตราเงินเดือนเรียบร้อยแล้ว ก็จะมีการเรียกบรรจุทันที ซึ่งจะพยายามเรียกให้เร็วที่สุด ครับ
– สำหรับการเรียกบรรจุในตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยวในครั้งที่ 2 นั้น มีตำแหน่งว่าง 10 ตำแหน่ง แต่มี 1 ตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งว่างและอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าได้มีการตั้งอัตราเงินเดือนรองรับไว้หรือไม่ จึงไม่สามารถเรียกได้ทั้ง 10 อัตรา เพราะหากไม่มีการตั้งอัตราเงินเดือนไว้ จะทำให้ไม่สามารถบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ สำหรับตำแหน่งว่างที่เหลือเมื่อตรวจสอบแล้วรวมถึงตำแหน่งที่ อปท.จขะมีการขอใช้บัญชีเพิ่มเติมจะนำไปใช้ในการบรรจุครั้งที่ 3 ส่วนกรณีการบรรจุในตำแหน่งเกื้อกูลที่ระดับต่ำกว่านั้น จะมีการดำเนินการในการบรรจุในครั้งที่ 3 โดยอาจนำไปบรรจุในตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่มีอัตราตำแหน่งว่างเหลืออยู่ (บัญชีหมดแล้วทุกภาคเขต) โดยการบรรจุกรณีดังกล่าวขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้สอบได้ ครับ

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวหมดบัญชีทุกภาค/เขต,เตรียมใช้บัญชีเกื้อกูลรอบ3
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน สอบท้องถิ่น :ตนเอง  
แหล่งที่มา: Suttipong Juljarern

Facebook Comments

Details

Start:
24 กุมภาพันธ์ 2018
End:
16 มีนาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/43123/

Venue

สอบท้องถิ่น
สอบท้องถิ่น นครราชสีมา Thailand + Google Map

“สอบท้องถิ่นเปิดบัญชีเรียกบรรจุรอบ2เรียกบรจุตำแหน่งอะไรเรียกถึงลำดับที่เท่าไร??

สอบท้องถิ่น บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2

ณ หอประชุม 100 ปี มหาดไทย สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วันเวลารายงานตัว วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:30 น.

ภาคกลาง เขต 1

ตำแหน่ง ลำดับที่
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 79-90
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 98-109
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 21-24
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ 7-8
นิติกรปฏิบัติการ 91-108
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 7-8
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ 4-5
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 87-95
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 11
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยปฏิบัติการ 3
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 10
วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ 5
นักผังเมืองปฏิบัติการ 4-5
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 3
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 41-54
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคหกรรม 5
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 37-38
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเคมี 5
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 14-15
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษ 3

ภาคกลาง เขต 2

ตำแหน่ง ลำดับที่
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน 21-22
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 40-42
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 129-152
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 139-162
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 25-34
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ 9
นิติกรปฏิบัติการ 132-154
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 35-38
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ 9
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 85-109
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 29-33
นักจัดการงานเทศสะกิดปฏิบัติการ 11
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยปฏิบัติการ 9
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 13-14
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 50-66
ปลุกผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 27-39
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเคมี 9
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 11-13
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาประถมศึกษา 7

ภาคกลาง เขต 3

ตำแหน่ง ลำดับที่
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 20-21
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 73-88
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 80-96
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 26-32
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ 7
นิติกรปฏิบัติการ 98-114
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 14-16
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ 5
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 59-71
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 12-14
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยปฏิบัติการ 4
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 31
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 6
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 3
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 35-47
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาชีวะวิทยา 2
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 7
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาประถมศึกษา 14
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 4

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1

ตำแหน่ง ลำดับที่
เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติงาน 8-9
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 100-148
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน 3-4
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 16-21

วันเวลารายงานตัว วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:00 น.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 (ต่อ)

ตำแหน่ง ลำดับที่
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 48-51
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ 8-9
วิชาการพัสดุปฏิบัติการ 33-44
ทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 34-49
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 39-52
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 13-18
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ 4-5
นิติกรปฏิบัติการ 57-72
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 4-5
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 5-8
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ 2
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 29-45
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยปฏิบัติการ 4
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 44-69
พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ 8-13
วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ 2-4
สถาปนิกปฏิบัติการ 4
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 136-196
นักสันทนาการปฏิบัติการ 5-9
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาไทย 11-27
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 11-28
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 5-14
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 5-13
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาพละศึกษา 2-6
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาศิลปะ 2-5
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีสากล 2
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 3-13

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2

ตำแหน่ง ลำดับที่
เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน 3-4
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 77-97
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน 6
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 58-71
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ 24-27
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 23-31
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 29-42
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 36-42
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 13-17
นิติกรปฏิบัติการ 50-63
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 2-3
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 23-32
นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ 2
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยปฏิบัติการ 6
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 16-18
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 6
นักผังเมืองปฏิบัติการ 4
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 99-133
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 3

วันเวลารายงานตัว วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:30 น.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 (ต่อ)

ตำแหน่ง ลำดับที่
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาไทย 14
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 13
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 4
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาชีวะวิทยา 3
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 6
ครูผู้ดูแลเด็ก 2

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3

ตำแหน่ง ลำดับที่
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 98-111
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน 13-16
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 19
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 52-62
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 23-26
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 46-55
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 44 46
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 10-11
นิติกรปฏิบัติการ 58-57
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 37-42
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยปฏิบัติการ 2
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 25-28
พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ 2
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 116-137
ครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาภาษาไทย 7
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6-ก.ย.
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 5
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเคมี 2
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาพละศึกษา 5

ภาคเหนือ เขต 1

ตำแหน่ง ลำดับที่
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 42-60
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยปฏิบัติงาน 36-53
เจ้าพนักงาน เทศกิจ ปฏิบัติงาน 3
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน 8-11
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 5
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 7-31
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 32-38
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ 10-12
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ 9-10
วิชาการพัสดุปฏิบัติการ 29-41
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 15-23
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 23-25
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 6
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติตาม 2-3
นิติกรปฏิบัติการ 30-49
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 10-18
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 2
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยปฏิบัติการ 2
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 17-30
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 3
พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ 2
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 78-99
นักสันทนาการปฏิบัติการ 8-10
ครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาภาษาไทย 11-13
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 13-17
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 6
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาชีวะวิทยา 4
ครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาสังคมศึกษา 5
ครูผู้ช่วยกลุ่มวิชานาฏศิลป์ 2
ครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 2
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาประถมศึกษา 4
ครูผู้ดูแลเด็ก 13-14

ภาคเหนือ เขต 2

ตำแหน่ง ลำดับที่
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 150-191
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 61-65
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 31-36
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติ 69-78
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 74-80
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 15-16
นิติกรปฏิบัติการ 72-79
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 9.0
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 9.0-10
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 51-59
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 8.0
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 23-26
พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ 570
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 142-162

วันเวลารายงานตัว วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:00 น.

ภาคเหนือ เขต 2 (ต่อ)

ตำแหน่ง ลำดับที่
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 19-22
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 5
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเคมี 5
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาศิลปะ 6
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 7-9

ภาคใต้ เขต 1

ตำแหน่ง ลำดับที่
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 206-243
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน 13-14
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 32-39
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ 33-35
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ 8-9
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 52-64
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 72-85
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 65-81
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 13-15
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ 7
นิติกรปฏิบัติการ 67-78
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 10
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 13
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ 10-12
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 57-67
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 16-17
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 32-36
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 8
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 38-43
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 22-25
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเคมี 5
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาชีวะวิทยา 5
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 8
ครูผู้ดูแลเด็ก 6

ภาคใต้ เขต 2

ตำแหน่ง ลำดับที่
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 213-250
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน 12
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 45-55
นักวิชาการ จัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ 13-14
นักวิชาการฟังปฏิบัติการ 8-9
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 23-31
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 79-92
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 70 – 79
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 7 – 9
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ 8
นิติกรปฏิบัติการ 70 – 89
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 11 – 12
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 6
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ 6 – 7
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 50 – 54
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 8 – 9
รักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยปฏิบัติการ 5
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 17 – 20
พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ 14 – 16
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 2
วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ 2
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 161 – 185
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 41 – 45
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 22 – 23
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเคมี 3
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาชีวะวิทยา 3
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 1

 

ตำแหน่ง: เปิดบัญชีเรียกบรรจุรอบ2เรียกบรจุตำแหน่งอะไรเรียกถึงลำดับที่เท่าไร??
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน สอบท้องถิ่น :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ สอบท้องถิ่น คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
19 กุมภาพันธ์ 2018
End:
11 มีนาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/43032/

Venue

สอบท้องถิ่น
สอบท้องถิ่น นครราชสีมา Thailand + Google Map

“สอบท้องถิ่นยกเลิกหลักเกณฑ์พนักงานจ้างเป็นครูผดด.

สอบท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบ

ก.กลาง ได้มีมติยกเลิกหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษเพื่อมาบรรจุแต่งตั้งเป็นครู ผดด. เนื่องจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ใช้มาเป็นเวลานาน โดยการกำหนดหลักเกณฑ์ในขณะนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู ผดด. และเพื่อพัฒนาครู ผดด. ที่มาจากการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่าง (ซึ่งกำหนดคุณวุฒิ และมีความรู้ประสบการณ์ต่างกัน) โดยในปัจจุบันสภาพปัญหาได้หมดไปแล้ว ดังนั้น เพื่อความเสมอภาคและความเป็นธรรมในการบรรจุเข้ารับราชการ จึงยกเลิกหลักเกณฑ์เดิม และให้ใชัการสรรหาครู ผดด. โดยการสอบแข่งขัน ซึ่งผู้ที่เป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กก็มีสิทธิสมัครสอบเช่นเดียวกัน และจากการดำเนินการสอบแข่งขันของ กสถ.ที่ผ่านมา จะพบว่าผู้ที่เป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กหลายคน เป็นผู้สอบได้และได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการอย่างภาคภูมิใจ มีศักดิ์ศรี และเป็นที่ยอมรับแก่คนทั่วไป ครับ


ตำแหน่ง: ยกเลิกหลักเกณฑ์พนักงานจ้างเป็นครูผดด.
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน สอบท้องถิ่น :ตนเอง  

Facebook Comments

Details

Start:
18 กุมภาพันธ์ 2018
End:
10 มีนาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/43020/

Venue

สอบท้องถิ่น
สอบท้องถิ่น นครราชสีมา Thailand + Google Map

“สอบท้องถิ่นเรียกรายงานตัวรอบ2

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบ

จากเฟสบุ๊คของ สุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ระบุว่า

สำหรับผู้สอบได้ รายงานตัวรอบ 2 มีหนังสือถึงแต่ละบุคคลที่ถูกเรียกตัวแล้วครับ ส่วนพรุ่งนี้เช้าก็จะมีข่าวประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าเรียกตัวรอบ2 ถึงลำดับที่เท่าไร ใน website ของกรม สถ.ครับ บัญชีรายชื่อผู้สอบได้ทุกท่านทราบอยู่แล้ว (เรียงลำดับคะแนน)

ตำแหน่ง: เรียกรายงานตัวรอบ2
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ,ทั่วประเทศ ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน สอบท้องถิ่น :ตนเอง  

Facebook Comments

Details

Start:
18 กุมภาพันธ์ 2018
End:
10 มีนาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/43016/

Venue

สอบท้องถิ่น
สอบท้องถิ่น นครราชสีมา Thailand + Google Map

“สอบท้องถิ่นดูคะแนนสอบท้องถิ่นทางเว็บไซต์

สอบท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบ

มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับอนุญาตจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ดำเนินการเปิดระบบ “ค้นหาผลคะแนนสอบ” ได้ด้วยตนเอง ผู้ที่ประสงค์จะดูผลคะแนนสอบของตนเอง ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.dlaapplicant2560.com ระบุเลขประจำตัวประชาชน และเลขประจำตัวสอบ เพียงเท่านั้นก็จะได้รับทราบผลคะแนนสอบของตัวเอง

ก่อนหน้านี้ทาง กสถ. ได้มีประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 มีหลายท่านาอยากทราบผลสอบของตนเอง

ซึ่งดิม กสถ. ให้ ผู้สมัครสอบที่ต้องการทราบผลคะแนนการสอบ สามารถดำเนินการได้ 2 วิธี คือ
1. ส่งหนังสือขอดูคะแนน โดยระบุชื่อ นามสกุล ตำแหน่งที่สมัครสอบ เลขประจำตัวสอบ กลุ่มภาค/เขตที่สมัครสอบ แบบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมซองจดหมายปิดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงตัว ไปที่มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20130 (วงเล็บมุมซองขอทราบผลคะแนนสอบท้องถิ่น) หรือ
2. สอบถามทาง E-mail : dlaapc2560@gmail.com

แต่บัดนี้ท่านสามารถทราบผลคะแนนสอบของตนเองได้รวดเร็ว และง่ายดายยิ่งขึ้นโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.dlaapplicant2560.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ทางมหาวิทยาลัยบูรพาจัดทำขึ้นเพื่อดำเนินการรับสมัครสอบ โดยสังเกตที่ด้านซ้ายมือจะมีปุ่มสีแดง “ค้นหาผลคะแนนสอบ” เพิ่มขึ้นมาอีก 1 ปุ่ม

ตำแหน่ง: ดูคะแนนสอบท้องถิ่นทางเว็บไซต์
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน สอบท้องถิ่น :ตนเอง  
แหล่งที่มา: http://www.dlaapplicant2560.com

Facebook Comments

Details

Start:
17 กุมภาพันธ์ 2018
End:
9 มีนาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/43006/

Venue

สอบท้องถิ่น
สอบท้องถิ่น นครราชสีมา Thailand + Google Map

“สอบท้องถิ่น เทศบาลนครนนทบุรี เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-5 มี.ค. 2561 รวม 15 อัตรา

สอบท้องถิ่น เทศบาลนครนนทบุรี เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศเทศบาลนนทบุรี

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561

ด้วยเทศบาลนครนนทบุรี จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี ของพนักงานจ้าง รอบปีงบประมาณ 2561-2563 จำนวน 15 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลนครนนทบุรี

ตำแหน่งที่รับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ

 • ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา
 • ผู้ช่วยครู (ภาษาญี่ปุ่น) จำนวน 2 อัตรา
 • ผู้ช่วยครู (คณิตศาสตร์) จำนวน 2 อัตรา
 • ผู้ช่วยครู (พลศึกษา) จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ

 • พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 4 อัตรา
 • แม่ครัว จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป

 • ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) จำนวน 2 อัตรา
 • ภารโรง จำนวน 1 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 นาฬิกา และเวลา 13.00-16.30 นาฬิกา (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 (โปรดแต่งกายสุภาพ)

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก,อื่นๆ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 10,000-15,800
อัตราว่าง: 15
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น เทศบาลนครนนทบุรี :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 9 มี.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ สอบท้องถิ่น เทศบาลนครนนทบุรี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
17 กุมภาพันธ์ 2018
End:
5 มีนาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42996/

Venue

สอบท้องถิ่น
สอบท้องถิ่น นครราชสีมา Thailand + Google Map

“สอบท้องถิ่น อบจ.พระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-13 ก.พ. 2561 รวม 47 อัตรา

สอบท้องถิ่น อบจ.พระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1/2561

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

1. ชื่อตำแนห่งและประเภทพนักงานจ้าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ

(1) ผู้ช่วยครู 34 อัตรา

 1. ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาภาษาไทย 5 อัตรา
 2. ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 4 อัตรา
 3. ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา 4 อัตรา
 4. ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 4 อัตรา
 5. ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3 อัตรา
 6. ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาปฐมวัย 2 อัตรา
 7. ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาฟิสิกส์ 1 อัตรา
 8. ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาภาษาจีน 1 อัตรา
 9. ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาดนตรีไทย 1 อัตรา
 10. ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
 11. ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาคหกรรม 1 อัตรา
 12. ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาชีววิทยา 1 อัตรา
 13. ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาดนตรีสากล 1 อัตรา
 14. ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
 15. ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาไฟฟ้า 1 อัตรา

(2) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 13 อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับ 15,000 บาท สำหรับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) ที่ตรงตามสาขาวิชาเอก/ทาง

4. การรับสมัครเลือกสรร

4.1 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2561 – วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยครู,ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 47
ปฏิบัติงานที่: พระนครศรีอยุธยา ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น อบจ.พระนครศรีอยุธยา :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ สอบท้องถิ่น อบจ.พระนครศรีอยุธยา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
10 กุมภาพันธ์ 2018
End:
13 กุมภาพันธ์ 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42931/

Venue

สอบท้องถิ่น
สอบท้องถิ่น นครราชสีมา Thailand + Google Map

“สอบท้องถิ่น เทศบาลนครแม่สอด เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-16 ก.พ. 2561 รวม 14 อัตรา

สอบท้องถิ่น เทศบาลนครแม่สอด เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศเทศบาลนครแม่สอด

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ด้วยเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งทีว่างตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี ประเภทพนกงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 ตำแหน่ง รวม 3 อัตรา และประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง รวม 11 อัตรา

ก. ตำแหน่งที่รับสมัคร

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ

1.1 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

1.2 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

1.3 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา

2. พนักงานจ้างทั่วไป

2.1 ตำแหน่ง นักการ จำนวน 4 อัตรา

2.2 ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา

2.3 ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 1 อัตรา

2.4 ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 5 อัตรา

ค. ค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดืนอละ 9,400 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท

พนักงานจ้างทั่วไป ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดืนอละ 9,000 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,000 บาท

ง. กำหนดการรับสมัครและสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด ตั้งแต่วันที่ 8-16 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ และมีสิทธิ์สมัครเข้ารับรการเลือกสรรเพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,ผู้ช่วยนายช่างโยธา,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน,พนักงานดับเพลิง
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 14
ปฏิบัติงานที่: ตาก ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น เทศบาลนครแม่สอด :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ สอบท้องถิ่น เทศบาลนครแม่สอด คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
9 กุมภาพันธ์ 2018
End:
16 กุมภาพันธ์ 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42925/

Venue

สอบท้องถิ่น
สอบท้องถิ่น นครราชสีมา Thailand + Google Map

“สอบท้องถิ่น เทศบาลนครปากเกร็ด เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 8 ก.พ. -23 ก.พ. 2561 รวม 12 อัตรา

สอบท้องถิ่น เทศบาลนครปากเกร็ด เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการจัดเก็บรายได้,นักจัดการงานช่าง,นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 12
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สอบท้องถิ่น เทศบาลนครปากเกร็ด :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ สอบท้องถิ่น เทศบาลนครปากเกร็ด คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
8 กุมภาพันธ์ 2018
End:
23 กุมภาพันธ์ 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42797/

Venue

สอบท้องถิ่น
สอบท้องถิ่น นครราชสีมา Thailand + Google Map

“สอบท้องถิ่น เทศบาลนครปากเกร็ด เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 8 ก.พ. -23 ก.พ. 2561 รวม 12 อัตรา

สอบท้องถิ่น เทศบาลนครปากเกร็ด เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลจากตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

ด้วยเทศบาลนครปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จะดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลจากตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 12 อัตรา

ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการจัดเก็บรายได้,นักจัดการงานช่าง,นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 12
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สอบท้องถิ่น เทศบาลนครปากเกร็ด :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ สอบท้องถิ่น เทศบาลนครปากเกร็ด คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
8 กุมภาพันธ์ 2018
End:
23 กุมภาพันธ์ 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42619/

Venue

สอบท้องถิ่น
สอบท้องถิ่น นครราชสีมา Thailand + Google Map

“สอบท้องถิ่น เทศบาลแม่เหี๊ยะ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 ก.พ. -21 ก.พ. 2561

สอบท้องถิ่น เทศบาลแม่เหี๊ยะ เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: สอบเปลี่ยนสายงาน,นักประชาสัมพันธ์
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่ ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สอบท้องถิ่น เทศบาลแม่เหี๊ยะ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ สอบท้องถิ่น เทศบาลแม่เหี๊ยะ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
5 กุมภาพันธ์ 2018
End:
21 กุมภาพันธ์ 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42629/

Venue

สอบท้องถิ่น
สอบท้องถิ่น นครราชสีมา Thailand + Google Map

“สอบท้องถิ่น อบจ.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครสอบ 1 ก.พ. -28 ก.พ. 2561 รวม 43 อัตรา

สอบท้องถิ่น อบจ.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศองค์การบริการส่วนจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่ววนจังหวัดในตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 10 ตำแหน่ง 18 อัตรา ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 6 ตำแหน่ง 20 อัตรา และประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) จำนวน 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา รวมทั้งสิ้น 18 ตำแหน่ง 43 อัตรา

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ,ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ,ผู้ช่วยนายช่างโยธา,ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 10,000-15,000
อัตราว่าง: 43
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่ ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น อบจ.เชียงใหม่ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ สอบท้องถิ่น อบจ.เชียงใหม่ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
1 กุมภาพันธ์ 2018
End:
28 กุมภาพันธ์ 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42615/

Venue

สอบท้องถิ่น
สอบท้องถิ่น นครราชสีมา Thailand + Google Map

“สอบท้องถิ่น อบจ.ภูเก็ต เปิดรับสมัครสอบ 29 ม.ค. -12 ก.พ. 2561 รวม 43 อัตรา

สอบท้องถิ่น อบจ.ภูเก็ต เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2561

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2561 จำนวน 14 ตำแหน่ง รวม 43 อัตรา

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

– ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีคุณวุฒิ

1.1 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

1.2 ตำแหน่งผุ้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา

1.3 ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการบัญชี จำนวน 1 อัตรา

1.4 ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา

1.5 ตำแหน่งผู้ช่วยครู

1.5.1 สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 4 อัตรา

1.5.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 4 อัตรา

1.5.3 สาขาวิชาประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

1.5.4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

1.5.5 สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา

1.5.6 สาขาวิชาปฐมวัย จำนวน 3 อัตรา

1.6 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

1.7 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา

1.8 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

1.9 ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

1.10 ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน

1.10.1 ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี จำนวน 4 อัตรา

1.10.2 ปฏิบัติงานพัสดุ จำนวน 5 อัตรา

1.10.3 ปฏิบัติงานธุรการ จำนวน 5 อัตรา

– ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีทักษะ

1.1 ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา

1.2 ตำแหน่งพนักงานวิทยุ (เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุ) จำนวน 1 อัตรา

1.3 ตำแหน่งพนักงานขับเรือยนต์ (เจ้าหน้าที่ประจำเรือตรวจการณ์) จำนวน 1 อัตรา

1.4 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (เจ้าหน้าที่ประจำรถตรวจการณ์) จำนวน 2 อัตรา

3. การรับสมัคร

3.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครฯ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.phuketcity.org หรือขอรับใบสมัครได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และยืนใบสมัครด้วยตนเอง (แต่งกายชุดสุภาพ และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่สวมใส่กางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน เสื้อยืด รองเท้าแตะ) ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 076210104

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์,ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา,ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี,ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว,ผู้ช่วยครู,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์,ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า,บุคลากรสนับสนุนการสอน
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 11,400-15,000
อัตราว่าง: 43
ปฏิบัติงานที่: ภูเก็ต ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น อบจ.ภูเก็ต :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ สอบท้องถิ่น อบจ.ภูเก็ต คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
29 มกราคม 2018
End:
12 กุมภาพันธ์ 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42681/

Venue

สอบท้องถิ่น
สอบท้องถิ่น นครราชสีมา Thailand + Google Map

“สอบท้องถิ่น เทศบาลบางกระทุ่ม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-26 ม.ค. 2561

สอบท้องถิ่น เทศบาลบางกระทุ่ม เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ

ด้วยเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก จะดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ

เลขที่ตำแหน่ง 37-2-01-3103-001 จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: พิษณุโลก ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สอบท้องถิ่น เทศบาลบางกระทุ่ม :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ สอบท้องถิ่น เทศบาลบางกระทุ่ม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
19 มกราคม 2018
End:
26 มกราคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42631/

Venue

สอบท้องถิ่น
สอบท้องถิ่น นครราชสีมา Thailand + Google Map

“สอบท้องถิ่น อบต.หนองกระดิ่งคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขัน,ภายใน9มี.ค.2561

สอบท้องถิ่น อบต.หนองกระดิ่ง เปิดรับสมัครสอบ

จาก หนังสือที่ สท 78301/ว18 ลงวันที่ 10 มกราคม 2561 เรื่อง การประกาศยกเลิกสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล และการคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขัน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็น้พนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2558 จำนวน 17 ตำแหน่ง 19 อัตรา รับสมัครสอบแข่งขันระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2558 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ตำแหน่งละ 300 บาท มีจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขันทั้งสิ้น 4,405 ราย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง ได้ดำเนินการประกาศยกเลิกการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล และประกาศประชาสัมพันธ์การคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขันฯ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้สมัครสอบแข่งขันขององอค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ทราบโดยทั่วกัน โดยสามารถยื่นแบบฟอร์มความประสงจะรับคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขันฯ ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2561 หากล่วงเลยกำหนดจะถือว่าไม่มีความประสงค์จะรับเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขัน และจะแจ้งกำหนดการคืนเงินให้ทราบภายหลังจากได้รับแบบฟอร์มขอรับเงินฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ตำแหน่ง: คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขัน,ภายใน9มี.ค.2561
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: สุโขทัย ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน สอบท้องถิ่น อบต.หนองกระดิ่ง :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ สอบท้องถิ่น อบต.หนองกระดิ่ง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
19 มกราคม 2018
End:
8 กุมภาพันธ์ 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42623/

Venue

สอบท้องถิ่น
สอบท้องถิ่น นครราชสีมา Thailand + Google Map

“สอบท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 20 พ.ย. -15 ธ.ค. 2560

สอบท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบสายงานบริหาร

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 5501 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2560

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการฯ ได้กำหนดให้มีการรับสมัครข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ทั้งการเลื่อนระดับสูงขึ้นและการเปลี่ยนสายงานในตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ประเภทบริหารท้องถิ่น และสายงานบริหารสถานศึกษา ได้แก่ ตำแหน่งปลัด/รองปลัด/ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย/ผู้อำนวยการสถานศึกษา/รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวนกว่า 9,000 อัตรา โดยแบ่งเป็น

 • ตำแหน่งของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประมาณ 500 อัตรา
 • ตำแหน่งของผู้บริหารของเทศบาล ประมาณ 5,000 อัตรา
 • ตำแหน่งของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล ประมาณ 4,000 อัตรา
 • ตำแหน่งของผู้บริหารของเมืองพัทยา ประมาณ 40 อัตรา

โดยกำหนดให้เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ทางระบบ Internet และชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร ณ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวเพิ่มเติมว่า การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่นในครั้งนี้ กำหนดให้มีการประเมิน 2 ภาค คือ ภาคความรู้ความสามารถ และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มตำแหน่งระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง กลุ่มผู้อำนวยการสถานศึกษา และกลุ่มรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ซึ่งจะมีการสอบข้อเขียนทั้งแบบอัตนัย และปรนัย ในขอบเขตหัวข้อ 10 วิชาที่จำเป็นในงาน สำหรับกลุ่มตำแหน่งระดับสูง ก็ให้ประเมินสมรรถนะทางการบริหาร แบบปรนัยและอัตนัย

สำหรับการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่นในครั้งนี้ ขอย้ำว่า ยังไม่สามารถสมัครสอบข้ามประเภทท้องถิ่นได้ ผู้ที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องสมัครตามประกาศและเงื่อนไขขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่อาจไปสมัครเพื่อดำรงตำแหน่งในเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมืองพัทยาได้ และที่สำคัญ ขอให้ผู้สมัครสอบได้ศึกษารายละเอียดในประกาศ โดยเฉพาะเงื่อนไขคุณสมบัติเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษา และระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงาน หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ www.dla.go.th หัวข้อ “การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่น” หรือสอบถามสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดได้เช่นกัน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวย้ำในตอนท้าย

ตำแหน่ง: วันรับสมัครสายงานผู้บริหาร,ผู้บริหารสถานศึกษา,9,000อัตรา,สรุปอัตราตำแหน่งว่าง
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สอบท้องถิ่น :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ สอบท้องถิ่น คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
20 พฤศจิกายน 2017
End:
15 ธันวาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/41681/

Venue

สอบท้องถิ่น
สอบท้องถิ่น นครราชสีมา Thailand + Google Map

“สอบท้องถิ่น มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(ฉบับ2)พ.ศ.2560

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับ 2) พ.ศ.2560

เพื่อแก้ปัญหาการโอนกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นกรณีที่จำเป็นต้องใช้ตำแหน่งว่างที่องค์การบริหารส่วนตำบลรายงานให้ ก.อบต. สรรหาจึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อ (3) ดังนี้

(3) กรณี ก.อบต. มีมติให้โอนพนักงานส่วนตำบล กรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ไปดำรงตำแหน่งที่ว่างตาม (2) ให้ถือว่าเป็นการแต่งตั้งจากบัญชีการสรรหาของ ก.อบต. ทั้งนี้ ตำแหน่งเดิมของผู้โอนให้ถือเป็นตำแหน่งว่างตาม (2)

ตำแหน่ง: มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(ฉบับ2)พ.ศ.2560
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน สอบท้องถิ่น  :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ สอบท้องถิ่น คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
28 ตุลาคม 2017
End:
17 พฤศจิกายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/41594/

Venue

สอบท้องถิ่น
สอบท้องถิ่น นครราชสีมา Thailand + Google Map

“สอบท้องถิ่น เก็บตกอาจยกเลิกการสอบม.ลอกข้อสอบสถาบันติว

สอบท้องถิ่น เก็บตก

เมื่อ ม.ลอกข้อสอบสถาบันติว อาจ “ยกเลิกการสอบ”

วันที่ 27 ก.ย. เว็บไซต์ข่าวมติชน เผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นที่เพิ่งสอบผ่านาไปหมาดๆ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่าานมา (24 ก.ย. 60) หลายท่านกำลังรอผลสอบ แต่ดูท่าว่าอาจจะมีเรื่องให้ต้องลุ้นกันอีกว่า “จะเพิกถอนการสอบ” หรือไม่??

เมื่อมีผู้เข้สอบ 100 ราย ส่งเอกสารหลักฐานให้สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนในการยื่นคำร้องถึงผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงาน ปปช. สำนักงาน กถ. และตู้ ปณ 111 สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ผู้ดำเนินการจัดสอบและมหาวิทยาลัยที่ออกข้อสอบชี้แจงข้อเท็จจริง ก่อนการประกาศผลสอบ

หลังมีการตั้งข้อสังเกตว่าข้อสอบภาค ก. บางข้อที่ใช้สอบบรรจุตรงกับสำนักติวแห่งหนึ่ง รวมทั้งปัญหาข้อสอบภาค ข ไม่ครอบคลุมตามหลักเกณฑ์ในประกาศของ กสถ. เพื่อไม่ให้เป็นปัญหาเหมือนการจัดสอบบรรจุ อปท. ที่ จ.อุดรธานี มีการหยิบยกประเด็นที่สถาบันกลางดำเนินการสอบสารภาพว่านำข้อสอบทางอินเตอร์เน็ตมาใช้ออกข้อสอบ ซึ่งจะสอดคล้องกับประเด็นการสอบบรรจุครั้งล่าสุด

หากกรรมการออกข้อสอบไปลอกจากหนังสือเก็งข้อสอบของสถาบันติว ก็น่าจะเป็นเหตุผลที่ ก.กลาง มีมติเพิกถอนการสอบได้ และจะเหมาะสมกว่าหากมีการร้องเรียนภายหลัง หากพิสูจน์ได้ว่า การสอบครั้งนี้ไม่ชอบด้วยหลักเกณฑ์ที่กำหนด ทำให้มีการเพิกถอนบัญชี ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วก็จะมีผลกระทบ

ทางนายศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกลุ ประธานสมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทย ในฐานะ กท กลาง เปิดเผยว่า ขณะมีการแชร์ข้อมูลแชร์ผ่านาสังคมโซเชียลกรณีการเฉลยข้อสอบภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป หลังสอบเสร็จเมื่อวันที่ 24 กันยายน ที่ผ่านมา หากปรากฎเป็นข้อเท็จจริงตามที่มีการโพสต์ ผู้เกี่ยวข้องก็ควรตรวจสอบไปที่ผู้โพสท์เพื่อหาหลักฐานว่าได้มาอย่างไร จากบุคคลและผ่านช่องทางใด หรือ เป็นเพียงคำบอกเล่า เชื่อว่าสามารถตรวจสอบได้ไม่ยาก และหากพบว่าสถาบันการศึกษาที่ออกข้อสอบ ลอกข้อสอบสำนักติวทั้งหมดก็เป็นข้อบกพร่อง เนื่องจากก่อนหน้านี้ กรรมการกลาง ได้ตรวจสอบกระบวนการจัดสอบบรรจุ ตั้งแต่คัดเลือกสถาบัน แต่งตั้งกรรมการ การผลิตข้อสอบ ตลอดจนมาตรฐานการออกข้อสอบ และหากข้อสอบไม่มีมาตรฐาน ก็เป็นสาเหตุที่ กรรมการกลาง อาจมีมติให้ยกเลิกการสอบแข่งขันได้เช่นกัน แต่ต้องตรวจสอบยานหลักฐานให้ครบถ้วน

“หากใครมีข้อมูลหลักฐาน และ ข้อสงสัยก็สามารถยื่นคำร้องได้หลายช่องทาง เช่น สำนักนายกรัฐมนตรี คสช. ศูนย์ดำรงธรรม หากผู้ยื่นคำร้องมาที่ กรรมการกลาง ก็ต้องเข้าไปตรวจสอบเพราะก่อนหน้านี้ ก.กลาง ได้มอบอำนาจให้องค์กรปกครองท้องถิ่นจัดสอบแข่งขัน เมื่อมีข้อมูลการทุจริตจากการร้องเรียน จะมีอนุกรรมการจากส่วนกลางเข้าไปตรวจสอบ ขณะเดียวกันเพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ การสอบบรรจุครั้งนี้ก็จะต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน เนื่องจากเมื่อปีที่ผ่านมามีหน่วยงานรัฐบางแห่งเปิดสอบแข่งขัน โดยให้ สถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งย่านบางเขนดำเนินการจัดสอบ ปรากฎว่าข้อสอบไปตรงกับเอกสารของสถาบันติว หน้ามหาวิทยาลัยแห่งนั้น เมื่อมีผู้เข้าสอบการเปิดเผยข้อมูล ก็มีการยกเลิกการสอบ และให้สอบแข่งขันใหม่ทั้งหมด จากนั้นมีการตั้งกรรมการสอบสวนฝ่ายบุคลากรของสถาบันการศึกษาที่ดำเนินการสอบ” นายศักดพงศ์ กล่าว

ตำแหน่ง: ม.ลอกข้อสอบสถาบันติว
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน สอบท้องถิ่น เก็บตก :ตนเอง  
แหล่งที่มา: https://www.matichon.co.th/news/678066

Facebook Comments

Details

Start:
28 กันยายน 2017
End:
18 ตุลาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/41246/

Venue

สอบท้องถิ่น
สอบท้องถิ่น นครราชสีมา Thailand + Google Map

“สอบท้องถิ่น ยกเลิการสอบ ภาค ข.ประกาศยกเลิกการสอบภาคข.เฉพาะตำแหน่งนักสันทนาการและบรรณารักษ์ทุกสนามสอบใหม่15ต.ค.ได้ค่าเดินทางไปสอบด้วย

สอบท้องถิ่น ยกเลิการสอบ ภาค ข.

ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น

เรื่อง ยกเลิกการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.)

ในตำแหน่งนักสันทนาการปฏิบัติการ และตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งนักสันทนาการปฏิบัติการ และตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.)

เนื่องจาก กสถ. ได้รับรายงานว่าข้อสอบภาค ข. ที่ใช้สอบตำแหน่งดังกล่าวมีความผิดพลาดในการบรรจุของข้อสอบสลับกัน จึงประกาศยกเลิกทุกสนามสอบ

โดยได้กำหนดให้มีการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) ในตำแหน่งนักสันนาการปฏิบัติการ และตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ ในวันอาทิตย์ที่ 15 ต.ค. 2560 เวลา 09.30-12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยรายละเอียดที่นั่งสอบจะประกาศทางเว็บไซต์ที่รับสมัครสอบ ภายในวันที่ 29 กันยายน 2560

**ผู้มีสิทธิเข้าสอบจะต้องเป็นผู้ที่ได้เข้าสอบแข่งขันภาค ก. ในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 เท่านั้น และจะได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามที่มหาวิทยาลัยผู้รับผิดชอบการสอบแข่งขันในครั้งนี้กำหนด ในวันอาทิตย์ที่ 15 ต.ค. 60 หลังเวลา 12.00 น.**

ตำแหน่ง: ประกาศยกเลิกการสอบภาคข.เฉพาะตำแหน่งนักสันทนาการและบรรณารักษ์ทุกสนามสอบใหม่15ต.ค.ได้ค่าเดินทางไปสอบด้วย
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน สอบท้องถิ่น ยกเลิการสอบ ภาค ข. :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ สอบท้องถิ่น ยกเลิการสอบ ภาค ข. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
24 กันยายน 2017
End:
14 ตุลาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/41197/

Venue

สอบท้องถิ่น
สอบท้องถิ่น นครราชสีมา Thailand + Google Map

“สอบท้องถิ่น แก้ไขสถานที่สอบแก้ไขวันเวลาสถานที่สอบ

สอบท้องถิ่น แก้ไขสถานที่สอบ

ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.)

ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน (เพิ่มเติม) 

ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.)

ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.)
กำหนดวันเวลา และสถานที่สอบ (เพิ่มเติม)

ตำแหน่ง: แก้ไขวันเวลาสถานที่สอบ
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน สอบท้องถิ่น แก้ไขสถานที่สอบ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ สอบท้องถิ่น แก้ไขสถานที่สอบ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 |

Facebook Comments

Details

Start:
19 กันยายน 2017
End:
9 ตุลาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/41195/

Venue

สอบท้องถิ่น
สอบท้องถิ่น นครราชสีมา Thailand + Google Map

“สอบท้องถิ่น อบจ. เปิดรับสมัครสอบ 5 ก.ย. -20 ก.ย. 2560 รวม 34 อัตรา

สอบท้องถิ่น อบจ. เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยครู,ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 34
ปฏิบัติงานที่: พระนครศรีอยุธยา
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น อบจ. :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ สอบท้องถิ่น อบจ. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
5 กันยายน 2017
End:
20 กันยายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/41042/

Venue

สอบท้องถิ่น
สอบท้องถิ่น นครราชสีมา Thailand + Google Map

“สอบท้องถิ่นเปลี่ยนคุณสมบัตินักวิชาการศึกษา

สอบท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบ

อ้างถึงหนังสือ ที่ มท 0809.3/ว43 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ตามที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้มีประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 โดยรับสมัครเป็นกลุ่มภาค/เขต จำนวน 10 เขต ตามตำแหน่งและอัตราที่ว่างของแต่ละกลุ่ม ภาค/เขต และกำหนดให้มีการรับสมัครทางอินเทอรเน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหคม 2560 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 นั้น

คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้มีประกาศ เรื่องคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำหรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2560 โดยกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำหรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ดังนี้

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูหรือข้าราชการครูได้

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงขอความร่วมมือจังหวัดได้โปรดประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถ่ิน เรื่องคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำหรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ให้ผู้สนใจสมัครสอบได้ทราบโดยทั่วกัน

ตำแหน่ง: เปลี่ยนคุณสมบัตินักวิชาการศึกษา
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน สอบท้องถิ่น :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ สอบท้องถิ่น คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |


Facebook Comments

Details

Start:
9 สิงหาคม 2017
End:
29 สิงหาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/40824/

Venue

สอบท้องถิ่น
สอบท้องถิ่น นครราชสีมา Thailand + Google Map

“สอบท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 ส.ค. -10 ส.ค. 2560 รวม 21,605 อัตรา

สอบท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น พ.ศ. 2560 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 

บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครภาค/เขต
(1) กลุ่มภาคกลาง เขต 1 ได้แก่ 1. จังหวัดชัยนาท 2. จังหวัดนนทบุรี 3. จังหวัดปทุมธานี 4. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5. จังหวัดลพบุรี 6. จังหวัดสระบุรี 7. จังหวัดสิงห์บุรี 8. จังหวัดอ่างทอง
• กลุ่มภาคกลาง เขต 1 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
• กลุ่มภาคกลาง เขต 1 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
• กลุ่มภาคกลาง เขต 1 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 

(2) กลุ่มภาคกลาง เขต 2 ได้แก่ 1. จังหวัดจันทบุรี 2. จังหวัดฉะเชิงเทรา 3. จังหวัดชลบุรี 4. จังหวัดตราด
5. จังหวัดนครนายก 6. จังหวัดปราจีนบุรี 7. จังหวัดระยอง 8. จังหวัดสมุทรปราการ 9. จังหวัดสระแก้ว
• กลุ่มภาคกลาง เขต 2 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
• กลุ่มภาคกลาง เขต 2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
• กลุ่มภาคกลาง เขต 2 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 

(3) กลุ่มภาคกลาง เขต 3 ได้แก่ 1. จังหวัดกาญจนบุรี 2. จังหวัดนครปฐม 3. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4. จังหวัดเพชรบุรี
5. จังหวัดราชบุรี 6. จังหวัดสมุทรสงคราม 7. จังหวัดสมุทรสาคร 8. จังหวัดสุพรรณบุรี
• กลุ่มภาคกลาง เขต 3 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
• กลุ่มภาคกลาง เขต 3 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
• กลุ่มภาคกลาง เขต 3 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 

(4) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 ได้แก่ 1 จังหวัดกาฬสินธุ์ 2. จังหวัดขอนแก่น 3. จังหวัดชัยภูมิ
4. จังหวัดนครราชสีมา 5. จังหวัดบุรีรัมย์ 6. จังหวัดมหาสารคาม
• กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
• กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
• กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 

(5) กลุ่มตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 ได้แก่ 1. จังหวัดมุกดาหาร 2. จังหวัดยโสธร 3. จังหวัดร้อยเอ็ด 4. จังหวัดศรีสะเกษ
5. จังหวัดสุรินทร์ 6. จังหวัดอำนาจเจริญ 7. จังหวัดอุบลราชธานี
• กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
• กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
• กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 

(6) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 ได้แก่ 1. จังหวัดนครพนม 2. จังหวัดบึงกาฬ 3. จังหวัดเลย 4. จังหวัดสกลนคร
5. จังหวัดหนองคาย 6. จังหวัดหนองบัวลำภู 7. จังหวัดอุดรธานี
• กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
• กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
• กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 

(7) กลุ่มภาคเหนือ เขต 1 ได้แก่ 1. จังหวัดเชียงราย 2. จังหวัดเชียงใหม่ 3. จังหวัดน่าน 4. จังหวัดพะเยา 5. จังหวัดแพร่
6. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 7. จังหวัดลำปาง 8. จังหวัดลำพูน
• กลุ่มภาคเหนือ เขต 1 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
• กลุ่มภาคเหนือ เขต 1 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
• กลุ่มภาคเหนือ เขต 1 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 

(8) กลุ่มภาคเหนือ เขต 2 ได้แก่ 1. จังหวัดกำแพงเพชร 2. จังหวัดตาก 3. จังหวัดนครสวรรค์ 4. จังหวัดพิจิตร
5. จังหวัดพิษณุโลก 6. จังหวัดเพชรบูรณ์ 7. จังหวัดสุโขทัย 8. จังหวัดอุตรดิตถ์ 9. จังหวัดอุทัยธานี

• กลุ่มภาคเหนือ เขต 2 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
• กลุ่มภาคเหนือ เขต 2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
• กลุ่มภาคเหนือ เขต 2 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 

(9) กลุ่มภาคใต้ เขต 1 ได้แก่ 1. จังหวัดกระบี่ 2. จังหวัดชุมพร 3. จังหวัดนครศรีธรรมราช 4. จังหวัดพังงา 5. จังหวัดภูเก็ต
6. จังหวัดระนอง 7. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
• กลุ่มภาคใต้ เขต 1 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
• กลุ่มภาคใต้ เขต 1 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
• กลุ่มภาคใต้ เขต 1 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 

(10) กลุ่มภาคใต้ เขต 2 ได้แก่ 1. จังหวัดตรัง 2. จังหวัดนราธิวาส 3. จังหวัดปัตตานี 4. จังหวัดพัทลุง 5. จังหวัดยะลา
6. จังหวัดสงขลา 7. จังหวัดสตูล
• กลุ่มภาคใต้ เขต 2 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
• กลุ่มภาคใต้ เขต 2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
• กลุ่มภาคใต้ เขต 2 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 

บัญชีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
• ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
• ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
• ตำแหน่งครูผู้ช่วย คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 

 

ตำแหน่ง: ประกาศออกแล้ว
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 21,605
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ,ทั่วประเทศ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สอบท้องถิ่น :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ สอบท้องถิ่น คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
1 สิงหาคม 2017
End:
10 สิงหาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/40431/

Venue

สอบท้องถิ่น
สอบท้องถิ่น นครราชสีมา Thailand + Google Map

“สอบท้องถิ่นครูผู้ช่วยไม่ต้องใช้วุฒิครู,ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

สอบท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบ 10 ส.ค. – 1 ก.ย. 60

ประด็นเกี่ยวกับเรื่องคุณวุฒิเฉพาะสำหรับตำแหน่งของ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย นักวิชาการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก ที่เพิ่งสังเกตเห็นว่า 3 ตำแหน่งดังกล่าว มีการระบุคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามประกาศรับสมัครสอบ ที่เหมือนและแตกต่างกัน แต่น่าสนใจมากโดยเฉพาะส่วนที่แตกต่างกัน

เหมือนกัน

คือปกติจะระบุไว้เลยว่าต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือนิยมเรียกสั้นๆ ว่า ตั๋วครู แต่ในประกาศรับสมัครสอบท้องถิ่น 2560 ครั้งนี้  “ไม่มีการระบุ” ว่า.. “ต้องมี”

แตกต่างกัน

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา และตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ระบุไว้ชัดเจนว่า

“ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางศึกษา ศึกษาศาสตร์” ภาษาชาวบ้านเรียกว่า “วุฒิครู”

แต่ในตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย” กลับไม่ระบุว่าต้องเป็นปริญญาตรีทางการศึกษา ระบุเพียงว่า

“ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเอก/ทาง..”

นั่นก็หมายความว่า..

“การสอบครูผู้ช่วยของท้องถิ่นครั้งนี้ ไม่ต้องจบปริญญาตรีทางการศึกษา และไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”

คำถามที่ตามมา..แล้วจะบรรจุอย่างไรเมื่อในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบุว่าต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู คงจะต้องทำแบบเดียวกับการสอบครูในสาขาวิชาขาดแคลน ต้องหาวิธีเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูภายใน 2 ปี

สรุป

1. ทั้ง 3 ตำแหน่ง ผู้สมัครสอบท้องถิ่นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

2. “ครูผู้ช่วย” ไม่ต้องจบปริญญาตรีทางการศึกษา ปริญญาตรีที่มีวิชาเอกสาขาตรงกับสาขาที่ระบุในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สมัครได้

เช่น ครูผู้ช่วย (สังคมศึกษา) ผู้ที่จบปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ ฯลฯ สมัครได้

*ทั้งนี้เป็นการวิเคราะห์เอาจากประกาศรับสมัครสอบ อาจตรวจสอบกับหน่วยงานที่รับสมัครอีกครั้ง

ตำแหน่ง: ไม่ต้องใช้วุฒิครู,ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน สอบท้องถิ่น :ตนเอง  

Facebook Comments

Details

Start:
30 กรกฎาคม 2017
End:
19 สิงหาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/40581/

Venue

สอบท้องถิ่น
สอบท้องถิ่น นครราชสีมา Thailand + Google Map

“สอบท้องถิ่นคุณวุฒิเฉพาะสำหรับตำแหน่งทุกตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น2560

สอบท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง คุณวุฒิ

เจ้าพนักงานธุรการ

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อย กว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์ จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับ การรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการ ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มา ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้ คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือ เอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้ เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ไม่ต่่ากว่านี้ทุกสาขาวิชา ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จาก หน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการ รับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

เจ้าพนักงานทะเบียน

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี การขาย พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด ภาษาต่างประเทศการจัดการ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี การขาย พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด ภาษาต่างประเทศ การจัดการ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ไม่ต่่ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี การขาย พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด ภาษาต่างประเทศ การจัดการ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไปต้อง มีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต)

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่่ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต)

เจ้าพนักงานการคลัง

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การเงิน การธนาคารและธุรกิจการเงิน เศรษฐศาสตร์ การจัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การเงิน การธนาคารและธุรกิจการเงิน เศรษฐศาสตร์ การจัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่่ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การเงิน การธนาคารและธุรกิจการเงิน เศรษฐศาสตร์การ จัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เจ้าพนักงานพัสดุ

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่่ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชีพาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่่ากว่านี้ใน สาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาดการขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์

เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี การขาย พาณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การจัดการ การธนาคารและธุรกิจการเงิน ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การโฆษณา การโรงแรม การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี การขาย พาณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การจัดการ การธนาคาร และธุรกิจการเงิน ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การโฆษณา การโรงแรม การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ไม่ต่่ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี การขาย พาณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การจัดการ การธนาคารและธุรกิจ การเงิน ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การโฆษณา การโรงแรม การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน

เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี การขาย พาณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ การตลาด การโรงแรม การท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร เทคนิคการตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการ การโฆษณา การธนาคารและธุรกิจการเงิน หรือ

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี การขาย พาณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ การตลาด การโรงแรม การท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร เทคนิคการตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการ การโฆษณา การธนาคารและธุรกิจการเงิน หรือ

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ไม่ต่่ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ การตลาด การขาย การโรงแรม การท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร เทคนิคการตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการ การโฆษณา การธนาคารและธุรกิจการเงิน

เจ้าพนักงานการเกษตร

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเกษตรศาสตร์ การเกษตร ธุรกิจเกษตร ช่างกลเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์การเกษตร หรือ

2. ได้รับประกาศนียบัตรเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางเกษตรศาสตร์ การเกษตร ธุรกิจเกษตร ช่างกลเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์การเกษตร หรือ

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ไม่ต่่ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางเกษตรศาสตร์การเกษตร ธุรกิจเกษตร ช่างกลเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์การเกษตร เทคโนโลยีภูมิทัศน์หรืออนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ เทียบเท่า ในสาขาวิชาหรือทางเกษตรศาสตร์การเกษตร ธุรกิจเกษตร ช่างกลเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์การเกษตร ธุรกิจและสหกรณ์เทคโนโลยีภูมิทัศน์

เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเกษตรกรรม ภูมิสถาปัตย์

2. ได้รับประกาศนียบัตรเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเกษตรกรรม ภูมิสถาปัตย์

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ไม่ต่่ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางเกษตรกรรม ภูมิสถาปัตย์

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

1. ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ การแพทย์แผนไทย ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจาก มัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ในระดับเดียวกัน

2. ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ การแพทย์แผนไทยพยาธิวิทยา เซลล์วิทยา ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่่ากว่านี้ใน สาขาวิชาหรือทางการสาธารณสุข โภชนาการ การแพทย์แผนไทย เวชกิจฉุกเฉิน

เจ้าพนักงานสุขาภิบาล

1. ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข โภชนาการ ซึ่งมีหลักสูตร การก่าหนดเวลาศึกษาต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ ไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข(พนักงานอนามัย) ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่ต่่ากว่า 2 ปีต่อจากประโยคมัธยมศึกษา ตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่่ากว่านี้ใน สาขาวิชาหรือทางการสาธารณสุข โภชนาการ

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

1. ได้รับประกาศนียบัตรทันตกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อย กว่า 2 ปีต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทันตสาธารณสุข

นายช่างโยธา

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมส่ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา ส่ารวจ สถาปัตยกรรม หรือ

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมส่ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา ส่ารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส่ารวจ ช่างโยธา หรือ

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ไม่ต่่ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมส่ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา ส่ารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส่ารวจ ช่างโยธา

นายช่างเขียนแบบ

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือ

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เท คนิ ค สถาปั ตย กรรม เท ค นิ คก ารจัด การงาน ก่อ สร้าง เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือ

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ไม่ต่่ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม

นายช่างสำรวจ

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมส่ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างส่ารวจ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา หรือ

 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมส่ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างส่ารวจ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา หรือ

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ไม่ต่่ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมส่ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างส่ารวจ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา

นายช่างผังเมือง

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมส่ารวจ สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส่ารวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ หรือ

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมส่ารวจ สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส่ารวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ไม่ต่่ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมส่ารวจ สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส่ารวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ

นายช่างเครื่องกล

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครื่องมือกลและ ซ่อมบ่ารุง โลหะการ หรือ

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครื่องมือกลและ ซ่อมบ่ารุง โลหะการ หรือ

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ไม่ต่่ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางเครื่องกล เทคนิคการ ผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครื่องมือ กลและซ่อมบ่ารุง โลหะการ

นายช่างไฟฟ้า

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้าก่าลัง อิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือ

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้าก่าลัง อิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือ

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ไม่ต่่ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้าก่าลัง อิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ไม่ต่่ากว่านี้ทุกสาขาวิชา

เจ้าพนักงานห้องสมุด

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทางบรรณารักษ์

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง หรือประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่่ากว่านี้ในสาขาวิชา หรือทางบรรณารักษ์

เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางคหกรรมศาสตร์ หัตถกรรม วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์ นาฏศิลป์ อาหาร โภชนาการ

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางคหกรรมศาสตร์ หัตถกรรม วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์ นาฏศิลป์ อาหาร โภชนาการ

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ไม่ต่่ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางคหกรรมศาสตร์ หัตถกรรม วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์ นาฏศิลป์ อาหาร โภชนาการ

เจ้าพนักงานเทศกิจ

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ไม่ต่่ากว่านี้ทุกสาขาวิชา

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น วิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางช่างเครื่องยนต์ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น วิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ไม่ต่่ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น วิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นักจัดการงานทั่วไป

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

นักทรัพยากรบุคคล

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากรบุคคล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสังคมศาสตร์ วิจัยทางสังคมศาสตร์ การวางแผน รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ สังคมวิทยา คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ประชากรศาสตร์

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร

นิติกร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางนิติศาสตร์ กฎหมาย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง คอมพิวเตอร์

นักวิชาการเงินและบัญชี

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร

นักวิชาการคลัง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางพาณิชยศาสตร์ บัญชี เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ การคลัง การจัดการการคลัง

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง บริหารธุรกิจ

นักวิชาการพัสดุ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ การจัดการการคลัง บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

นักประชาสัมพันธ์

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ

นักพัฒนาการท่องเที่ยว

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางรัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ

นักวิชาการเกษตร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง เกษตรศาสตร์ การเกษตร สัตว์แพทย์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เทคโนโลยีทางการเกษตร โรคพืชวิทยา การจัดการศัตรูพืช พืชไร่ พืชสวน พัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเกษตร

นักวิชาการสาธารณสุข

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์และอนามัย วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เวชศาสตร์การกีฬา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล พยาบาล ชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฎวิทยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จิตวิทยา

พยาบาลวิชาชีพ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการ ผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

นักวิชาการสุขาภิบาล

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสาธารณสุขศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขาภิบาล สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์ เน้นทางวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประชากรศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภูมิศาสตร์ การบริหารการศึกษา สถิติ โบราณคดี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง การเกษตร วนศาสตร์ การประมง เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา สุขาภิบาล อาชีวอนามัย วิทยาศาสตร์ทางทะเล วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม

วิศวกรรมโยธา

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมส ารวจ และได้รับใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายก าหนด

สถาปนิก

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสถาปัตยกรรม และได้รับใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายก าหนด

นักผังเมือง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง การจัดการผังเมือง ผังเมือง วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศิลปกรรม วิจิตรศิลป์ สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมผังเมือง

วิศวกรรมเครื่องกล

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางวิศวกรรมเครื่องกล และได้รับใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายก าหนด

วิศวกรรมไฟฟ้า

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายก าหนด

วิศวกรรมสุขาภิบาล

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมชลประทาน และต้องได้รับ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

นักพัฒนาชุมชน

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาหรือทุกทาง

นักสังคมสงเคราะห์

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมศาสตร์และ พฤติกรรมศาสตร์ สังคมวิทยา รัฐศาสตร์ สังคมวิทยาและ มานุษยวิทยา จิตวิทยา

นักวิชาการศึกษา

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางศึกษา ศึกษาศาสตร์

บรรณารักษ์

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศึกษา หรือ สารนิเทศศาสตร์

นักสันทนาการ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางพลศึกษา จิตวิทยา โภชนาการ ศึกษาศาสตร์

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเคมี กฎหมาย รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม สถาปัตยกรรม ก่อสร้าง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมความปลอดภัย การจัดการสาธารณภัย

ครูผู้ดูแลเด็ก

1.มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางการศึกษาหรือสาขาศึกษาศาสตร์ กลุ่มวิชาอนุบาลศึกษาหรือ การศึกษาปฐมวัย ดังต่อไปนี้ 
1.1 อนุบาล 
1.2 อนุบาลศึกษา 
1.3 การศึกษาปฐมวัย 
1.4 ปฐมวัยศึกษา 
1.5 การปฐมวัยศึกษา 
1.6 การอนุบาลศึกษา 
1.7 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 1.8 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรง ตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1.1 -1.7 หรือ

2. มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ และได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดต่อ กันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน

ครูผู้ช่วย(อังกฤษ)

ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง 
1. ภาษาอังกฤษ 
2. การสอนภาษาอังกฤษ 
3. วรรณคดีอังกฤษ 
4. ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
5. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
6. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 
7. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 
8. ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 
9. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
10. ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 
11. ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ 
12. อังกฤษธุรกิจ 
13. การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
14. การสอนวิชาภาษาปัจจุบันต่างประเทศ (อังกฤษ) 
15. วิธีสอนภาษาอังกฤษ 
16. ภาษาอังกฤษชั้นสูง 
17. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ ภาษาต่างประเทศ 
18. การสอนภาษาต่างประเทศ 
19. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
20. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-19

ครูผู้ช่วย (คณิตศาสตร์)

ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง 
1. คณิตศาสตร์ 
2. คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
3. การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 
4. สถิติ 
5. สถิติประยุกต์ 
6. การสอนคณิตศาสตร์ 
7. สถิติคณิตศาสตร์ 
8. คณิตศาสตร์สถิติ 
9. คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ 
10. คณิตศาสตร์ศึกษา 
11. การศึกษาคณิตศาสตร์ 
12. สถิติศาสตร์ 
13. คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์ 
14. โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ 
15. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-14

ครูผู้ช่วย (วิทยาศาสตร์)

ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง 
1. วิทยาศาสตร์ 
2. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
3. การสอนวิทยาศาสตร์ 
4. วิทยาศาสตร์ศึกษา 
5. การสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ 
6. การสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
7. วิทยาศาสตร์กายภาพ 
8. วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ 
9. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
10. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
11. วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม 
12. นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม 
13. วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 
14. การสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 
15. การศึกษาวิทยาศาสตร์ 
16. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-15

ครูผู้ช่วย (เคมี)

ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง 
1. เคมี 
2. การสอนเคมี 
3. เคมีเทคนิค 
4. ชีวเคมี 
5. วัสดุศาสตร์ 
6. เคมีวิเคราะห์ 
7. เคมีทั่วไป 
8. เคมีศึกษา 
9.การสอนเคมีระดับมัธยมศึกษา 
10. อินทรีย์เคมี 
11. วิศวกรรมเคมี 
12. เคมีประยุกต์ 
13. เคมีชีววิทยา 
14. ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี 
15. เคมีอุตสาหกรรม 
16. วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ 
17. เกษตรเคมี 
18. เคมีการเกษตร 
19. เคมีวิศวกรรม 
20. เคมีสิ่งแวดล้อม 
21. เคมีเกษตร 
22. เคมีสิ่งทอ 
23. เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ 
24. เคมีทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
25. ปิโตรเคมีและเคมีของไฮโดรคาร์บอน 
26. ปิโตรเคมี 
27. เทคโนโลยีปิโตรเคมี 
28. เคมี(เคมีฟิสิกัลป์,เคมีวิเคราะห์,เคมีอนินทรีย์, เคมีอินทรีย์) 
29. เทคโนโลยีกระบวนการเคมีและฟิสิกส์ 
30. วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ 
31. ปิโตรเคมีและวัสดุพอริเมอร์ 
32. วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ 
33. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-32

ครูผู้ช่วย (ฟิสิกส์)

ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง 
1. ฟิสิกส์ 
2. การสอนฟิสิกส์ 
3. ฟิสิกส์ประยุกต์
4.การสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา 
5. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-4

ครูผู้ช่วย (สังคมศึกษา)

ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง 
1. สังคมศึกษา 
2. การสอนสังคมศึกษา 
3. สังคมวิทยา 
4. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
5. สังคมศาสตร์
6. สังคมศาสตร์การพัฒนา 
7. วัฒนธรรมศึกษา 
8. การพัฒนาชุมชน 
9. พัฒนาสังคม 
10. สังคมสงเคราะห์ 
11. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
12. รัฐประศาสนศาสตร์ 
13. นิติศาสตร์ 
14. รัฐศาสตร์ 
15. พัฒนามนุษย์และสังคม 16.การสอนภูมิศาสตร์ 
17. โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 
18. การบริหารรัฐกิจ 
19. การเมืองการปกครอง 
20. การบริหารและการปกครองท้องถิ่น 
21. ภูมิศาสตร์ 
22. ประวัติศาสตร์ 
23. ศาสนา 
24. ปรัชญาและศาสนา
25. ศาสนาและปรัชญา 
26. จริยศึกษา 
27. บาลีพุทธศาสตร์ 
28. พุทธจิตวิทยา 
29. พุทธศาสนา 
30. พระพุทธศาสนา 
31. การสอนพระพุทธศาสนา 
32. การสอนพุทธศาสนา 
33. ศาสนาศึกษา 
34. ศาสนศึกษา 
35. การสอนพุทธศาสนา 
36. การสอนสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม 
37. การสอนสังคมระดับมัธยมศึกษา 
38. การสอนสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม 
39. การสอนสังคมระดับมัธยมศึกษา
40. ปรัชญา 
41. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการทูต 
42. การปกครอง
43. โบราณคดี
44. ไทยคดีศึกษา
45. ประวัติศาสตร์ศิลปะ
46. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-4

ครูผู้ช่วย (พลศึกษา)

ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง 
1. พลศึกษา
2. วิทยาศาสตร์การกีฬา 
3. การฝึกและการจัดการกีฬา
4. วิทยาศาสตร์การกีฬา(การฝึกและ การจัดการกีฬา) 
5. วิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา
6. พลานามัย 
7. การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 
8. พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 
9. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-8

ครูผู้ช่วย (นาฏศิลป์)

ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง 
1. นาฏศิลป์ 
2. นาฏศิลป์ศึกษา 
3. นาฏยศิลป์ 
4. นาฏศิลป์ไทย 
5. นาฏศิลป์ไทยศึกษา 
6. นาฏศิลป์สากล 
7. นาฏศิลป์สากลศึกษา 
8. นาฏศาสตร์ 
9. นาฏยศาสตร์ 
10. นาฏศิลป์และการละคร 
11. การสอนนาฏยสังคีต 
12. การละคร 
13. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-12

ครูผู้ช่วย (ดนตรี)

ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง 
1. ดนตรี 
2. ดนตรีศึกษา
3. ดนตรศึกษา 
4. การสอนดุริยางคศึกษา 
5. การสอนดุริยางคศิลป์และนาฏศิลป์ 
6. ศิลปกรรมแขนงวิชาดนตรีศึกษา
7. ศิลปศึกษาแขนงวิชาดนตรีศึกษา 
8. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-7

ครูผู้ช่วย (คอมพิวเตอร์)

ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง 
1. คอมพิวเตอร์ 
2. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
3. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
4. วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
5. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
6. ศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
7. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
8. วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 
9. ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
10. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
11. ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
12. อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
13. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
14. ธุรกิจคอมพิวเตอร์ 
15. ระบบสารสนเทศ 
16. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
17. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
18. วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 
19. คอมพิวเตอร์และสถิติ 
20. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
21. เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา 
22. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-21

ครูผู้ช่วย (ปฐมวัย)

ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง 
1. อนุบาล 
2. อนุบาลศึกษา 
3. การอนุบาลศึกษา 
4. ปฐมวัยศึกษา 
5. การปฐมวัยศึกษา 
6. การปฐมวัย
7. การศึกษาปฐมวัย 
8. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1. – 7.

ครูผู้ช่วย (ประถมศึกษา)

ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง 
1. การประถมศึกษา 
2. ประถมศึกษา 
3. โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา 
4. แขนงวิชาหลักสูตรและการสอนวิชาเอกประถมศึกษา 
5. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรง ตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-4

ครูผู้ช่วย (ภาษาจีน)

ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง 
1. การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 
2. การสอนภาษาจีน
3. ภาษาจีน 
4. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-3

ครูผู้ช่วย (ภาษาไทย)

ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง 
1. ภาษาไทย 
2. การสอนภาษาไทย 
3. วิธีสอนภาษาไทย 
4. ภาษาและวัฒนธรรมไทย 
5. ภาษาและวรรณคดีไทย 
6. วรรณคดีไทย 
7. ภาษาไทยศึกษา 
8. ไทยศึกษา 
9. การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา 
10.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
11. ภาษาไทยและการสื่อสาร 
12. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-11

ครูผู้ช่วย (เกษตร)

ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง 
1. เกษตรศึกษา 
2. เกษตรศาสตร์ 
3. พฤกษศาสตร์ 
4. เกษตรศาสตร์ทั่วไป 
5. เกษตรทั่วไป 
6. คุรุศาสตร์เกษตร 
7. ส่งเสริมการเกษตร 
8. พืชศาสตร์ 
9. พืชสวน 
10. พืชผัก 
11. พืชไร่ 
12. พืชสวนประดับ 
13. ไม้ผล 
14. สัตวศาสตร์ 
15. สัตว์ปีก 
16. โคนม 
17. โคเนื้อ 
18. การประมง 
19. ประมงน้ าจืด 
20. เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมการเกษตร 
21. เทคโนโลยีการเกษตร 
22. อุตสาหกรรมการเกษตร 
23. อุตสาหกรรมเกษตร 
24. พัฒนาการเกษตร 
25. วิศวกรรมเกษตร 
26. ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ 
27. วิทยาศาสตร์เกษตร 28. วิทยาศาสตร์การเกษตร 
29. ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 
30. เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 
31. เกษตรและสิ่งแวดล้อม 
32.สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-31

ครูผู้ช่วย (ชีววิทยา)

ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง 
1. ชีววิทยา 
2. การสอนชีววิทยา 
3. การสอนชีววิทยาระดับมัธยมศึกษา 
4. ชีววิทยาประยุกต์ 
5. ชีววิทยาทั่วไป 
6. ชีวเคมี 
7. การสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
8. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
9. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-8

ครูผู้ช่วย (เทคโนโลยีทางการศึกษา)

ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง 
1. เทคโนโลยีทางการศึกษา 
2. เทคโนโลยีการศึกษา 
3. เทคโนโลยี-นวัตกรรมดารศึกษา 
4. โสตทัศนศึกษา 
5. เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
6. เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
7. นิเทศศาสตร์ 8. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรง ตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-7

สัตวแพทย์

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย์หรือเทียบได้ไม่ต่่ากว่านี้

เจ้าพนักงานประปา

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างเครื่องยนต์ช่างไฟฟ้า หรือ

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า หรือ

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ไม่ต่่ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า

นักจัดการงานเทศกิจ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางรัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ กฎหมาย รัฐประศาสนศาสตร์

ครูผู้ช่วย (ศิลปะ)

ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง 
1. ศิลปะ 
2. ศิลปศึกษา 
3. ศิลปไทย 
4. ศิลปะไทย 
5. ศิลปกรรม 
6. ศิลปกรรมศึกษา 
7. การสอนศิลปะ 
8. ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา 
9. จิตรกรรม 
10. ทัศนศิลป์ 
11. ศิลปะตกแต่ง 
12. ประยุกต์ศิลปศึกษา 
13. ศิลปวิจารณ์ 
14. ภาพพิมพ์ 
15. ประติมากรรม 
16. นิเทศศิลป์
17. วิจิตรศิลป์ 
18. ออกแบบทัศนศิลป์ 
19. สื่อนฤมิต 
20. นฤมิตศิลป์ 
21. ศิลปะไทยแขนงวิชาออกแบบศิลปะ 
22. ศิลปะไทยแขนงวิชาจิตรกรรมไทย 
23. ศิลปะไทยแขนงวิชาช่างสิบหมู่ (ช่างเขียน) 
24. ศิลปะไทยแขนงวิชาช่างสิบหมู่ (ช่างรัก) 
25. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-24

ครูผู้ช่วย (คหกรรม)

ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง 
๑. คหกรรมศาสตร์ 
๒. คหกรรมศาสตร์ทั่วไป 
๓. คหกรรมศาสตร์ศึกษา 
๔. คหกรรมศิลป์ 
๕. วิทยาศาสตร์การอาหาร 
๖. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
๗. เทคโนโลยีอาหาร 
๘. เทคโนโลยีการอาหาร 
๙. วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 
10. วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 
11. สุขาภิบาลอาหาร 
12. โภชนาศาสตร์ศึกษา 
13. โภชนาการชุมชน 
14. พัฒนาการเด็กและครอบครัว 
15. พัฒนาการครอบครัวและเด็ก 
16. อาหารและโภชนาการ 
17. โภชนาการและอาหาร 
18. ผ้าและเครื่องแต่งกาย 
19. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-18

ครูผู้ช่วย (บรรณารักษ์)

ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง 
1. บรรณารักษ์ 
2. บรรณารักษ์ศาสตร์ 
3. ห้องสมุดโรงเรียน
4. สาระนิเทศศาสตร์ทั่วไป 
5. บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
6. . บรรณารักษ์ศาสตร์และสาระนิเทศศาสตร์
7. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรง ตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-6

พยาบาลเทคนิค

ได้รับประกาศนียบัตรในสาขาวิชาหรือทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากชั้นประโยค มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรการพยาบาลเทียบได้ไม่ต่่ากว่า หลักสูตรดังกล่าว

นายสัตวแพทย์

ได้รับปริญญาในสาขาวิชาหรือทางสัตวแพทย์ศาสตร์ และได้รับ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภา

ครูผู้ช่วย (ดนตรีสากล)

ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง 
1. ดนตรีสากล 
2. ดุริยางคศาสตร์ 
3. ดุริยางค์สากล 
4. ดุริยางศิลป์ 
5. ดุริยางคศิลป์ 
6. ดุริยศิลป์ 
7. ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา 
8. การสอนดุริยางค์ศึกษา 
9. ศิลปกรรม(ดนตรีสากล) 
10. ศิลปะนาฏดุริยางค์ 
11. การแสดงดนตรี 
12. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-11

ครูผู้ช่วย (ดนตรีไทย)

ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง 
1. ดนตรีไทย 
2. ดุริยางค์ไทย 
3. คีตศิลป์ไทย 
4. ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 
5. ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา-ดนตรีไทย 
6. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-5

ครูผู้ช่วย (การวัดและประเมินผล)

ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชาเอก/ทาง
1. วัดผลการศึกษา
2. การวัดผลการศึกษา
3. การวัดและประเมินผลการศึกษา
4 การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
5. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งตรง ตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-4

ครูผู้ช่วย (จิตวิทยาและการแนะแนว)

ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง 
1. การแนะแนว หรือการแนะแนวการศึกษา 
2. การแนะแนวและการให้ค าปรึกษา 
3. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
4 จิตวิทยาและการแนะแนว
5. จิตวิทยาการให้บริการปรึกษาและแนะแนว
6. จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว 
7. จิตวิทยา 
8. จิตวิทยาการศึกษา 
9. จิตวิทยาโรงเรียน 
10. จิตวิทยาสังคม 
11. จิตวิทยาพัฒนาการ 
12. จิตวิทยาการทดลอง 
13. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งตรง ตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-12

 

ตำแหน่ง: คุณวุฒิเฉพาะสำหรับตำแหน่งทุกตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น2560
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน สอบท้องถิ่น :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ สอบท้องถิ่น คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
29 กรกฎาคม 2017
End:
18 สิงหาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/40579/

Venue

สอบท้องถิ่น
สอบท้องถิ่น นครราชสีมา Thailand + Google Map

“สอบท้องถิ่นคุณวุฒิเฉพาะสำหรับตำแหน่งทุกตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น2560

สอบท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง คุณวุฒิ

เจ้าพนักงานธุรการ

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อย กว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์ จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับ การรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการ ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มา ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้ คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือ เอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้ เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ไม่ต่่ากว่านี้ทุกสาขาวิชา ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จาก หน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการ รับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

เจ้าพนักงานทะเบียน

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี การขาย พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด ภาษาต่างประเทศการจัดการ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี การขาย พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด ภาษาต่างประเทศ การจัดการ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ไม่ต่่ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี การขาย พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด ภาษาต่างประเทศ การจัดการ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไปต้อง มีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต)

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่่ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต)

เจ้าพนักงานการคลัง

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การเงิน การธนาคารและธุรกิจการเงิน เศรษฐศาสตร์ การจัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การเงิน การธนาคารและธุรกิจการเงิน เศรษฐศาสตร์ การจัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่่ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การเงิน การธนาคารและธุรกิจการเงิน เศรษฐศาสตร์การ จัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เจ้าพนักงานพัสดุ

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่่ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชีพาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่่ากว่านี้ใน สาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาดการขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์

เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี การขาย พาณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การจัดการ การธนาคารและธุรกิจการเงิน ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การโฆษณา การโรงแรม การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี การขาย พาณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การจัดการ การธนาคาร และธุรกิจการเงิน ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การโฆษณา การโรงแรม การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ไม่ต่่ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี การขาย พาณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การจัดการ การธนาคารและธุรกิจ การเงิน ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การโฆษณา การโรงแรม การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน

เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี การขาย พาณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ การตลาด การโรงแรม การท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร เทคนิคการตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการ การโฆษณา การธนาคารและธุรกิจการเงิน หรือ

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี การขาย พาณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ การตลาด การโรงแรม การท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร เทคนิคการตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการ การโฆษณา การธนาคารและธุรกิจการเงิน หรือ

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ไม่ต่่ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ การตลาด การขาย การโรงแรม การท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร เทคนิคการตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการ การโฆษณา การธนาคารและธุรกิจการเงิน

เจ้าพนักงานการเกษตร

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเกษตรศาสตร์ การเกษตร ธุรกิจเกษตร ช่างกลเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์การเกษตร หรือ

2. ได้รับประกาศนียบัตรเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางเกษตรศาสตร์ การเกษตร ธุรกิจเกษตร ช่างกลเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์การเกษตร หรือ

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ไม่ต่่ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางเกษตรศาสตร์การเกษตร ธุรกิจเกษตร ช่างกลเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์การเกษตร เทคโนโลยีภูมิทัศน์หรืออนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ เทียบเท่า ในสาขาวิชาหรือทางเกษตรศาสตร์การเกษตร ธุรกิจเกษตร ช่างกลเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์การเกษตร ธุรกิจและสหกรณ์เทคโนโลยีภูมิทัศน์

เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเกษตรกรรม ภูมิสถาปัตย์

2. ได้รับประกาศนียบัตรเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเกษตรกรรม ภูมิสถาปัตย์

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ไม่ต่่ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางเกษตรกรรม ภูมิสถาปัตย์

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

1. ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ การแพทย์แผนไทย ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจาก มัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ในระดับเดียวกัน

2. ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ การแพทย์แผนไทยพยาธิวิทยา เซลล์วิทยา ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่่ากว่านี้ใน สาขาวิชาหรือทางการสาธารณสุข โภชนาการ การแพทย์แผนไทย เวชกิจฉุกเฉิน

เจ้าพนักงานสุขาภิบาล

1. ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข โภชนาการ ซึ่งมีหลักสูตร การก่าหนดเวลาศึกษาต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ ไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข(พนักงานอนามัย) ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่ต่่ากว่า 2 ปีต่อจากประโยคมัธยมศึกษา ตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่่ากว่านี้ใน สาขาวิชาหรือทางการสาธารณสุข โภชนาการ

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

1. ได้รับประกาศนียบัตรทันตกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อย กว่า 2 ปีต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทันตสาธารณสุข

นายช่างโยธา

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมส่ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา ส่ารวจ สถาปัตยกรรม หรือ

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมส่ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา ส่ารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส่ารวจ ช่างโยธา หรือ

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ไม่ต่่ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมส่ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา ส่ารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส่ารวจ ช่างโยธา

นายช่างเขียนแบบ

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือ

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เท คนิ ค สถาปั ตย กรรม เท ค นิ คก ารจัด การงาน ก่อ สร้าง เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือ

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ไม่ต่่ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม

นายช่างสำรวจ

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมส่ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างส่ารวจ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา หรือ

 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมส่ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างส่ารวจ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา หรือ

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ไม่ต่่ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมส่ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างส่ารวจ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา

นายช่างผังเมือง

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมส่ารวจ สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส่ารวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ หรือ

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมส่ารวจ สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส่ารวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ไม่ต่่ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมส่ารวจ สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส่ารวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ

นายช่างเครื่องกล

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครื่องมือกลและ ซ่อมบ่ารุง โลหะการ หรือ

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครื่องมือกลและ ซ่อมบ่ารุง โลหะการ หรือ

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ไม่ต่่ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางเครื่องกล เทคนิคการ ผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครื่องมือ กลและซ่อมบ่ารุง โลหะการ

นายช่างไฟฟ้า

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้าก่าลัง อิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือ

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้าก่าลัง อิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือ

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ไม่ต่่ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้าก่าลัง อิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ไม่ต่่ากว่านี้ทุกสาขาวิชา

เจ้าพนักงานห้องสมุด

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทางบรรณารักษ์

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง หรือประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่่ากว่านี้ในสาขาวิชา หรือทางบรรณารักษ์

เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางคหกรรมศาสตร์ หัตถกรรม วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์ นาฏศิลป์ อาหาร โภชนาการ

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางคหกรรมศาสตร์ หัตถกรรม วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์ นาฏศิลป์ อาหาร โภชนาการ

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ไม่ต่่ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางคหกรรมศาสตร์ หัตถกรรม วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์ นาฏศิลป์ อาหาร โภชนาการ

เจ้าพนักงานเทศกิจ

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ไม่ต่่ากว่านี้ทุกสาขาวิชา

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น วิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางช่างเครื่องยนต์ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น วิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ไม่ต่่ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น วิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นักจัดการงานทั่วไป

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

นักทรัพยากรบุคคล

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากรบุคคล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสังคมศาสตร์ วิจัยทางสังคมศาสตร์ การวางแผน รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ สังคมวิทยา คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ประชากรศาสตร์

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร

นิติกร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางนิติศาสตร์ กฎหมาย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง คอมพิวเตอร์

นักวิชาการเงินและบัญชี

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร

นักวิชาการคลัง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางพาณิชยศาสตร์ บัญชี เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ การคลัง การจัดการการคลัง

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง บริหารธุรกิจ

นักวิชาการพัสดุ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ การจัดการการคลัง บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

นักประชาสัมพันธ์

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ

นักพัฒนาการท่องเที่ยว

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางรัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ

นักวิชาการเกษตร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง เกษตรศาสตร์ การเกษตร สัตว์แพทย์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เทคโนโลยีทางการเกษตร โรคพืชวิทยา การจัดการศัตรูพืช พืชไร่ พืชสวน พัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเกษตร

นักวิชาการสาธารณสุข

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์และอนามัย วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เวชศาสตร์การกีฬา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล พยาบาล ชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฎวิทยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จิตวิทยา

พยาบาลวิชาชีพ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการ ผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

นักวิชาการสุขาภิบาล

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสาธารณสุขศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขาภิบาล สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์ เน้นทางวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประชากรศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภูมิศาสตร์ การบริหา