Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สำนักงบประมาณ

1 พฤษภาคม 2018 - 22 พฤษภาคม 2018

“สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 พ.ค. -22 พ.ค. 2561

สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงบประมาณ

เรื่อง รับสมครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

ด้วยสำนักงบประมาณจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง

ชื่อตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นิติกรปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงบประมาณ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. – 22 พ.ค. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงบประมาณ

แผนที่ ฅ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
1 พฤษภาคม 2018
End:
22 พฤษภาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/43957/

Venue

สำนักงบประมาณ
สำนักงบประมาณ Thailand + Google Map
Website:
<a

“สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 26 มี.ค. -26 เม.ย. 2561

สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงบประมาณ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ด้วยสำนักงบประมาณ จะดำเนินการคัดเลือกคนพิการ (ประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหว หรือทางร่างกาย) เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกคนพิการ (ประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย) เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11500 – 12650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปวส.ทุกสาขา*,เฉพาะผู้พิการ
อัตราเงินเดือน: 11,500-12,650
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงบประมาณ)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com
วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงบประมาณ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 3 พ.ค. 2561
ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงบประมาณ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
26 มีนาคม 2018
End:
26 เมษายน 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/43666/

Venue

สำนักงบประมาณ
สำนักงบประมาณ Thailand + Google Map
Website:
<a

“สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 26 ก.พ. -19 มี.ค. 2561

สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบ

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : (1) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ และ
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
• ด้านการปฏิบัติการ
(1) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูประบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
(2) ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นยำและทันสมัย
(3) ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้อง
ตรงตามความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงาน
(4) เขียนชุดคำสั่งตามข้อกำหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไว้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(5) เขียนชุดคำสั่ง ทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคำสั่ง เพื่อให้ระบบปฏิบัติการทำงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภาพ
(6) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลของหน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการของหน่วยงาน
(7) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์ เพื่อให้ได้ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน
(8) รวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทำงานเครื่อง
การติดตั้งระบบเครื่อง เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และตรงตามความต้องการใช้งานของหน่วยงาน
(9) ช่วยตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่ายไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบ
(10) ช่วยตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการออกใบอนุญาต เพื่อให้การ
ออกใบอนุญาตเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
• ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
• ด้านการประสานงาน
(1) ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
• ด้านการบริการ
(1) ช่วยจัดทำคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ด้วย
ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) ดำเนินการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนา
แก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์
(3) ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ใช้เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายและการสื่อสารคอมพิวเตอร์ (Network and Communication)
– ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมระบบงานในลักษณะ Web Application
– ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบ ฐานข้อมูล
– ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management information System)
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ป.โท
อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงบประมาณ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงบประมาณ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
26 กุมภาพันธ์ 2018
End:
19 มีนาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42978/

Venue

สำนักงบประมาณ
สำนักงบประมาณ Thailand + Google Map
Website:
<a

“สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 7 พ.ย. -24 พ.ย. 2560 รวม 12 อัตรา

สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงบประมาณ
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณปฏินัติการ (ปริญญาตรี) และนักวิเคราะห์งบประมาณปฏินัติการ (ปริญญาโท)

ด้วยสำนักงบประมาณจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) และนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๕/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดย การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ

๑.๑ นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท ทั้งนี้ จะได้รับเท่าใดให้เป็นไปตามที่ อ.ก.พ. สำนักงบประมาณ ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง กำหนด หรือที่ ก.พ. จะกำหนด

๑.๒ นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาโท) อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๗,๕๐๐ – ๑๙,๒๕๐ บาท ทั้งนี้ จะได้รับเท่าใดให้เป็นไปตามที่ อ.ก.พ. สำนักงบประมาณ ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง กำหนด หรือที่ ก.พ. จะกำหนด

๒. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก

๒.๑ นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จำนวน ๔ ตำแหน่ง

๒.๒ นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน ๘ ตำแหน่ง

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์งบประมาณ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน: 15,000-19,500
อัตราว่าง: 12
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงบประมาณ :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงบประมาณ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
7 พฤศจิกายน 2017
End:
24 พฤศจิกายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/41572/

Venue

สำนักงบประมาณ
สำนักงบประมาณ Thailand + Google Map
Website:
<a

“สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 พ.ย. -24 พ.ย. 2560 รวม 13 อัตรา

สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงบประมาณ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปและพนักงานทุนหมุนเวียน

ด้วยสำนักงบประมาณประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปและพนักงานทุนหมุนเวียน

ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่างที่จะจัดจ้าง

1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณ

จำนวนอัตราว่างครั้งแรก 9 อัตรา

2. พนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณ

จำนวนอัตรว่างครั้งแรก 4 อัตรา

การสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6-24 พฤศจิกายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ี่เว็บไซต์ https://bb.job.thai.com

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์งบประมาณ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 13
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กรุงเทพมหานคร,ขอนแก่น,ฉะเชิงเทรา,นครราชสีมา,ภูเก็ต,สงขลา,อุดรธานี,อุบลราชธานี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงบประมาณ :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 6 ธ.ค. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงบประมาณ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
6 พฤศจิกายน 2017
End:
24 พฤศจิกายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/41624/

Venue

สำนักงบประมาณ
สำนักงบประมาณ Thailand + Google Map
Website:
<a

“สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 ก.ย. -21 ก.ย. 2560

สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๕,๐๐๐ – ๑ู๖,๕๐๐ บาท ทั้งนี้ จะได้รับเท่าใดให้เป็นไปตามที่ อ.ก.พ. สำนักงบประมาณ ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง กำหนด หรือที่ ก.พ. จะกำหนด
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัสดุ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
•ด้านการปฏิบัติการ
(1) รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อกำหนดคุณภาพ และมาตรฐานของพัสดุ
(2) ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายและระเบียบการพัสดุภาครัฐ
(3) จัดทำรายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สิน
(4) ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครอง เพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
(5) จำหน่ายพัสดุเมื่อชำรุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นในการใช้งานทางราชการ
อีกต่อไป เพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด
(6) ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คำแนะนำ
ในการปฏิบัติงาน วางโครงการกำหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด
•ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
•ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
•ด้านการบริการ
(1) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานพัสดุที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ ที่เกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
๘.๑ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน
– ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพัสดุภาครัฐ
– พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
๘.๒ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการสัมภาษณ์หรือวิธีอื่น เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง

ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงบประมาณ :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงบประมาณ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
1 กันยายน 2017
End:
21 กันยายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/40983/

Venue

สำนักงบประมาณ
สำนักงบประมาณ Thailand + Google Map
Website:
<a

“สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-23 ส.ค. 2560 รวม 6 อัตรา

สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงบประมาณ

เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัคสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ และนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ตามประกาศสำนักงบประมาณ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2560 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ และนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2560 และจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 นั้น

เนื่องจากมีผู้สมัครสอบจำนวน้อย จึงขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบแข่งขันฯ ต่อไปอีกตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่ 7 กันยายน 2560 ทางเว็บไซต์ของสำนักงบประมาณ (คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง)

ตำแหน่ง: นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ,นักวิชาการคอมพวเตอร์ปฏิบัติการ,นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ,นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงบประมาณ :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงบประมาณ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
13 สิงหาคม 2017
End:
23 สิงหาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/40894/

Venue

สำนักงบประมาณ
สำนักงบประมาณ Thailand + Google Map
Website:
<a

“สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 ก.ค. -11 ก.ค. 2560 รวม 6 อัตรา

สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ,นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน: 15,000-19,250
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงบประมาณ :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงบประมาณ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |


Facebook Comments

Details

Start:
1 กรกฎาคม 2017
End:
11 กรกฎาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/40102/

Venue

สำนักงบประมาณ
สำนักงบประมาณ Thailand + Google Map
Website:
<a

“สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 19 ธ.ค. -23 ธ.ค. 2559 |นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ

สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการ
หรือ คณิตศาสตร์และสถิติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานทางด้านวิชาการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และเครื่องมือทางการเงิน การคลัง และการงบประมาณภาครัฐในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อความยั่งยืนและรักษาวินัยทางการคลัง ศึกษาและวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจ การเงินการคลัง รายได้และหนี้สาธารณะ และการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การใช้งบประมาณที่มีประสิทธิภาพในระยะปานกลางและระยะยาว จัดทำข้อเสนอนโยบายงบประมาณและยุทธศาสตร์ในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมข้อเสนอโครงสร้างงบประมาณ และการกำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการกำหนดทิศทาง นโยบาย และยุทธศาสตร์การงบประมาณ นำผลการศึกษาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาทบทวนการบริหารจัดการรายจ่ายภาคสาธารณะ ประสานงาน ติดต่อ และแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการงบประมาณกับองค์กรทางการเงินการคลังทั้งในและต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ การปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวอาจมีภารกิจที่จะต้องอยู่ปฏิบัติงานนอกเหนือเวลาราชการเป็นเวลาบ่อยครั้ง
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และงบประมาณ และความสามารถในการวิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการ
– ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ด้านการงบประมาณ (การวางแผนจัดทำ บริหารและติดตามประเมินผล) และความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การงบประมาณ ได้แก่ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่รับโอนตำแหน่ง: นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก
อัตราเงินเดือน: 21,000-23,100
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงบประมาณ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงบประมาณ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
19 ธันวาคม 2016
End:
23 ธันวาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36658/

Venue

สำนักงบประมาณ
สำนักงบประมาณ Thailand + Google Map
Website:
<a

“สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 เม.ย. -21 เม.ย. 2559 |นักวิชาการพัสดุ,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา,เจ้าพนักงานธุรการ

สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา

2. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา

เจ้าพนักงานธุรการ 4 อัตรา

ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา,เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 13,380-18,000
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงบประมาณ :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 19 เม.ย. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักงบประมาณ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | สมัครออนไลน์ |

Facebook Comments

Details

Start:
7 เมษายน 2016
End:
21 เมษายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34118/

Venue

สำนักงบประมาณ
สำนักงบประมาณ Thailand + Google Map
Website:
<a

“สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 14 มี.ค. -1 เม.ย. 2559 |นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ

สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : (1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการ
หรือ คณิตศาสตร์และสถิติ
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ของสำนักงาน ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานทางด้านวิชาการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สภาวะเศรษฐกิจ และพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และเครื่องมือทางการเงิน การคลัง และการงบประมาณภาครัฐ เพื่อประกอบการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การใช้งบประมาณ หรือ จัดทำข้อเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์ในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ภาวะรายได้ หนี้สาธารณะ ภาวะเศรษฐกิจการคลังและการงบประมาณ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการจัดทำและบริหารงบประมาณ หรือ พัฒนาระบบ รูปแบบ กระบวนการ วิธีการ และเครื่องมือในการติดตามประเมินผล การติดตามประเมินผลในระดับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบในการดำเนินงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหาร ความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม ในมิติยุทธศาสตร์ มิติหน่วยงาน และมิติพื้นที่ หรือ พัฒนาและกำหนดรูปแบบของระบบงบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณ หรือ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อเสนอแนะนโยบาย รูปแบบ แนวทางเกี่ยวกับการจัดทำและกำหนดมาตรฐานงบประมาณ หรือ ปฏิบัติงานทางการวิเคราะห์งบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา จัดเตรียมวิเคราะห์ และจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี บริหารงบประมาณ ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง การพิจารณาหนี้สาธารณะ และพิจารณาจัดทำประมาณการรายได้ประจำปี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ การปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวอาจมีภารกิจที่จะต้องอยู่ปฏิบัติงานนอกเหนือเวลาราชการเป็นเวลาบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในช่วงจัดเตรียม วิเคราะห์ และจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี บริหารงบประมาณ ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
และ/หรือสามารถไปปฏิบัติงานประจำในต่างจังหวัดได้

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 15
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงบประมาณ :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักงบประมาณ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | สมัครออนไลน์ |

Facebook Comments

“สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 14 มี.ค. -1 เม.ย. 2559 |นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ

สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : (1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการ
หรือ คณิตศาสตร์และสถิติ
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ของสำนักงาน ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานทางด้านวิชาการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สภาวะเศรษฐกิจ และพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และเครื่องมือทางการเงิน การคลัง และการงบประมาณภาครัฐ เพื่อประกอบการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การใช้งบประมาณ หรือ จัดทำข้อเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์ในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ภาวะรายได้ หนี้สาธารณะ ภาวะเศรษฐกิจการคลังและการงบประมาณ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการจัดทำและบริหารงบประมาณ หรือ พัฒนาระบบ รูปแบบ กระบวนการ วิธีการ และเครื่องมือในการติดตามประเมินผล การติดตามประเมินผลในระดับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบในการดำเนินงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหาร ความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม ในมิติยุทธศาสตร์ มิติหน่วยงาน และมิติพื้นที่ หรือ พัฒนาและกำหนดรูปแบบของระบบงบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณ หรือ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อเสนอแนะนโยบาย รูปแบบ แนวทางเกี่ยวกับการจัดทำและกำหนดมาตรฐานงบประมาณ หรือ ปฏิบัติงานทางการวิเคราะห์งบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา จัดเตรียมวิเคราะห์ และจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี บริหารงบประมาณ ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง การพิจารณาหนี้สาธารณะ และพิจารณาจัดทำประมาณการรายได้ประจำปี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ การปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวอาจมีภารกิจที่จะต้องอยู่ปฏิบัติงานนอกเหนือเวลาราชการเป็นเวลาบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในช่วงจัดเตรียม วิเคราะห์ และจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี บริหารงบประมาณ ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
และ/หรือสามารถไปปฏิบัติงานประจำในต่างจังหวัดได้

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 15
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงบประมาณ :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักงบประมาณ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | สมัครออนไลน์ |

Facebook Comments
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com