Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สำนักงบประมาณ

7 พฤศจิกายน 2017 - 24 พฤศจิกายน 2017

“สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 7 พ.ย. -24 พ.ย. 2560 รวม 12 อัตรา

สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงบประมาณ
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณปฏินัติการ (ปริญญาตรี) และนักวิเคราะห์งบประมาณปฏินัติการ (ปริญญาโท)

ด้วยสำนักงบประมาณจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) และนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๕/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดย การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ

๑.๑ นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท ทั้งนี้ จะได้รับเท่าใดให้เป็นไปตามที่ อ.ก.พ. สำนักงบประมาณ ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง กำหนด หรือที่ ก.พ. จะกำหนด

๑.๒ นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาโท) อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๗,๕๐๐ – ๑๙,๒๕๐ บาท ทั้งนี้ จะได้รับเท่าใดให้เป็นไปตามที่ อ.ก.พ. สำนักงบประมาณ ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง กำหนด หรือที่ ก.พ. จะกำหนด

๒. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก

๒.๑ นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จำนวน ๔ ตำแหน่ง

๒.๒ นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน ๘ ตำแหน่ง

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์งบประมาณ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน: 15,000-19,500
อัตราว่าง: 12
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงบประมาณ :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงบประมาณ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Details

Start:
7 พฤศจิกายน 2017
End:
24 พฤศจิกายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/41572/

Venue

สำนักงบประมาณ
สำนักงบประมาณ Thailand + Google Map
Website:
<a