Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

22 สิงหาคม 2016 - 31 สิงหาคม 2016

“สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 ส.ค. -31 ส.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1 ร่วมศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด ส.ป.ก. เพื่อจัดทำงานและงบประมาณ และกำหนดตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติงาน
2ร่วมศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการวิจัยเบื้องต้น ในการเสนอแนะพัฒนาวิชาการดำเนินการ งานที่เกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดิน
3.ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดที่ดิน พัฒนาเกษตรกรตามโครงการ/กิจกรรคมของ ส.ป.ก. จังหวัด รวมทั้งการติดตามประเมินการทำประโยชน์
4.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บ/ควบคุมสรรบบที่ดิน
5.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมจัดที่ดิน โปรแกรมการติดตามการดำเนินงานของ ส.ป.ก. จังหวัด
6.ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1.นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการพัฒนาการเกษตรกรรมให้เกษตรกร 2.เกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 3.แนวทางการพัฒนาเกษตรกรและที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน 4.ความสามารถในการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหางานปฏิรูปที่ดิน
วิธีการประเมิน : ข้อเขียน

– ทักษะ

วิธีการประเมิน : –

– สมรรถนะ

วิธีการประเมิน : –
เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 โดยการสอบข้อเขียนในแต่ละหัวข้อ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. ผู้ที่ได้ถื่อว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 โดยสอบสัมภาษณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 3. การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินครั้งที่ 1 และการประเมินครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 4. ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินครั้งที่ 1 มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับสูงกว่า
 

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อ่างทอง
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
22 สิงหาคม 2016
End:
31 สิงหาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35701/

Venue

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพชรบุรี Thailand + Google Map

“สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 ส.ค. -23 ส.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,บุคลากร

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : บุคลากร
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,บุคลากร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
17 สิงหาคม 2016
End:
23 สิงหาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35753/

Venue

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพชรบุรี Thailand + Google Map

“สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 มี.ค. -29 มี.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สิงห์บุรี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Details

Start:
22 มีนาคม 2016
End:
29 มีนาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/33997/

Venue

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพชรบุรี Thailand + Google Map

“สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 16 มี.ค. -7 เม.ย. 2559 |นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 10,840-12,650
อัตราว่าง: 34
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | สมัครออนไลน์ |

“สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 ก.พ. -4 มี.ค. 2559 |นิติกร

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่ป็นผู้มีการทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (เอกสารตามประกาศ จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ร่วมประสานในการจัดหาที่ดินของรัฐและที่ดินของเอกชนเพื่อนำมาปฏิรูปที่ดิน
2.ร่วมวางแผนการพัฒนาสิทธิ และคุ้มครองพื้นทีเ่กษตรกรรม
3.งานนิติกรรมสัญญา
4.ดำเนินงานคดีแพง คดีอาญา คดีปกครอง
5.งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ เจรจาไกล่เกลี่ยและระงับพิพาท

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยกรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวชข้อง เกี่ยวกับกฎหมายปกครองว่าด้วยการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
วิธีการประเมิน : ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

– ทักษะ
ตามประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
วิธีการประเมิน : ตามประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

– สมรรถนะ
ตามประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
วิธีการประเมิน : ตามประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เพชรบุรี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |