Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

1 ธันวาคม 2016 - 21 ธันวาคม 2016

“สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ธ.ค. -21 ธ.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูล

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้พิการประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายเท่านั้น และต้องมีสมุดหรือบัตรประจำตัวคนพิการ
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางพาณิชยกรรม การเลขานุการ บัญชี คอมพิวเตอร์ทางการบริหาร หรือทางอื่นที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารบรรณ ธุรการ และงานบริหารทั่วไปของส่วนราชการ
2. ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการภายใน และภายนอกสำนักงาน
3. จัดเตรียมข้อมูลเพื่อสนุบสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินการเกี่ยวกัับการบริหารจัดการข้อมูล โดยใช้โปรแกรมเฉพาะของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
5. ปฏิบัติงานพิมพ์หรือการบันทึกข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

LINE it! Youtube: iqepin เพิ่มเพื่อนติดตามทาง LINE ID : @iqepi
 

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
1 ธันวาคม 2016
End:
21 ธันวาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36354/

Venue

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 ต.ค. -31 ต.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูล (ผู้พิการ)

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้พิการประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายเท่านั้น และต้องมีสมุดหรือบัตรประจำตัวคนพิการ
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางพาณิชยกรรม การเลขานุการ บัญชี คอมพิวเตอร์ทางการบริหาร หรือทางอื่นที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารบรรณ ธุรการ และงานบริหารทั่วไปของส่วนราชการ
2. ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการภายใน และภายนอกสำนักงาน
3. จัดเตรียมข้อมูลเพื่อสนุบสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินการเกี่ยวกัับการบริหารจัดการข้อมูล โดยใช้โปรแกรมเฉพาะของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
5. ปฏิบัติงานพิมพ์หรือการบันทึกข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

LINE it! Youtube: iqepin เพิ่มเพื่อนติดตามทาง LINE ID : @iqepi
 

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูล (ผู้พิการ)
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
10 ตุลาคม 2016
End:
31 ตุลาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36273/

Venue

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 ต.ค. -31 ต.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูล (สำหรับผู้พิการ)

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูล (สำหรับผู้พิการ)
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

LINE it! Youtube: iqepin เพิ่มเพื่อนติดตามทาง LINE ID : @iqepi
 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
10 ตุลาคม 2016
End:
31 ตุลาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36134/

Venue

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map