Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2 สิงหาคม 2018 - 8 สิงหาคม 2018

“สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 2 ส.ค. -8 ส.ค. 2561

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ในตำแหน่งเภสัชกร และตำแหน่งนิติกร

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ในตำแหน่งเภสัชกร และตำแหน่งนิติกร จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :เภสัชกร (พนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด)

อัตราเงินเดือน :20,540 บาท

ประเภท :วิชาชีพเฉพาะ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

ชื่อตำแหน่ง :นิติกร (พนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด)

อัตราเงินเดือน :18,000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


 

ตำแหน่ง: เภสัชกร,นิติกร
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-20,540
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร เข้ารับการเลือกสรร ยื่นสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม อาคาร 3 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ เขตเมืองกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2561 – 8 สิงหาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.025907184

และ 025907241

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
2 สิงหาคม 2018
End:
8 สิงหาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://ehenx.com/125/

Venue

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรุงเทพฯ Thailand + Google Map
Phone:
๐ ๒๕๙๐ ๗๑๐๑, ๐ ๒๕๙๐ ๗๑๘๔

“สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 มี.ค. -23 มี.ค. 2561 รวม 23 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เรื่อง รับสมัคบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา


ชื่อตำแหน่ง : นิติกร
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสต


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์ และสาขาวิชาสื่อสารมวลชน


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักทรัพยากรบุคคล,นิติกร,นักวิชาการเผยแพร่,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการสาธารณสุข,เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 23
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com
วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 5 เม.ย. 2561
ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
19 มีนาคม 2018
End:
23 มีนาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/43396/

Venue

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรุงเทพฯ Thailand + Google Map
Phone:
๐ ๒๕๙๐ ๗๑๐๑, ๐ ๒๕๙๐ ๗๑๘๔

“สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-23 มี.ค. 2561 รวม 9 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแนห่งเภสัชกรปฏิบัติการ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่จะบรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ

ชื่อตำแหน่ง : เภสัชกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,800 – 17,380 และ 17,500 – 19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 9 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: เภสัชกรปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,800-19,250
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: ehenbook.com
วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 29 มี.ค. 2561
ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
12 มีนาคม 2018
End:
23 มีนาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/43398/

Venue

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรุงเทพฯ Thailand + Google Map
Phone:
๐ ๒๕๙๐ ๗๑๐๑, ๐ ๒๕๙๐ ๗๑๘๔

“สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 ส.ค. -21 ส.ค. 2560

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : เภสัชกร
อัตราเงินเดือน : 50,000 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปริญญาตรี
– ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1) ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม และมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี หรือ
2) ได้รับปริญญาโทในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม และมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรม โดยอาศัยพื้นฐานความรู้ประสบการณ์ การฝึกฝน ทฤษฎี หลักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงาน หรือเป็นงานเชิงพัฒนาระบบหรือ มาตรฐานของงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นๆ

ตำแหน่ง: เภสัชกร
ระดับการศึกษา: ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน: 50,000-
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
15 สิงหาคม 2017
End:
21 สิงหาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/40790/

Venue

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรุงเทพฯ Thailand + Google Map
Phone:
๐ ๒๕๙๐ ๗๑๐๑, ๐ ๒๕๙๐ ๗๑๘๔

“สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 ก.ค. -3 ส.ค. 2560 รวม 61 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายใน
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์


ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 29 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา


ชื่อตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยา
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร


ชื่อตำแหน่ง : นักพัฒนาระบบราชการ
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 20 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการตรวจสอบภายใน,นักจัดการงานทั่วไป,ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยา,นักพัฒนาระบบราชการ,เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา*,ป.ตรีทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 13,800-19,500
อัตราว่าง: 61
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |


Facebook Comments

Details

Start:
27 กรกฎาคม 2017
End:
3 สิงหาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/40360/

Venue

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรุงเทพฯ Thailand + Google Map
Phone:
๐ ๒๕๙๐ ๗๑๐๑, ๐ ๒๕๙๐ ๗๑๘๔

“สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)ภาษีความหวาน เริ่ม 16 ก.ย.สัญลักษณ์โภชนาการ”ทางเลือกสุขภาพ”

ภาษีความหวาน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

กรมสรรพสามิตเดินหน้าจัดเก็บภาษีความหวาน ดีเดย์ 16 กันยายนนี้ ด้าน อย. ออกโลโก้ทางเลือกสุขภาพ หวังเปลี่ยนพฤติกรรมติดทานหวานของคนไทย

ตลาดเครื่องดื่มในไทยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจปีละไม่ต่ำกว่า 2 แสนล้านบาท ซึ่งหนึ่งปัจจัยหลักจากการเติบโตนี้มาจากเครื่องดื่มที่มีรสหวาน เนื่องจากคนไทยติดการทานหวาน โดยเทียบได้จากสถิติที่จำนวนคนเป็นโรคหวานมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจากร้อยละ 6.9 ในปี 2552 เป็นร้อยละ 8.9 ในปี 2557 รวมถึงจำนวนผู้มีภาวะอ้วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 34.7 ในปี 2552 เป็นร้อยละ 37.5 ในปี 2557 ภาครัฐจึงต้องการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมขอองผู้บริโภค ให้หันมาลดการทานหวาน มัน เค็ม เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น

ผอ.สำนักแผนภาษี กรมสรรพสามิต ณัฐกร อุเทนสุต บอกว่ามาตรการหนึ่งที่ภาครัฐบังคับใช้เพื่อแก้ไขปัญหาคนไทยติดรสหวาน คือการจัดเก็บภาษีความหวาน โดยมีเกณฑ์ว่า หากผสมน้ำตาลมากกว่า 6-10 กรัม และ 10 ต่อ 100 มล. จะเก็บภาษีไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และ 25 ของราคาขายปลีก ตามลำดับ
โดยเครื่องดื่มที่เสนอจัดเก็บภาษีประกอบด้วย น้ำอัดลม เครื่องดื่มชูกำลังและเกลือแร่ น้ำผลไม้และน้ำพืชผัก เครื่องดื่มชนิดผง เครื่องดื่มชนิดเข้มข้น ซึ่งในกรณีนี้รวมถึงเครื่องดื่มที่หวานตามธรรมชาติ ไม่ได้ใส่น้ำตาลเพิ่มด้วย เพราะก็สามารถทำให้ผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากน้ำตาลได้เช่นกัน

ส่วนแนวทางในการจัดเก็บภาษีความหวานนั้น จะให้ผู้ประกอบการเริ่มปรับเปลี่ยนส่วนผสมของน้ำตาลในผลิตภัณฑ์ของตนเอง 2 ปี คือ 16 ก.ย.2560-30 ก.ย.2562 ถ้าหากทำได้ จะให้สิทธิผู้ประกอบการในการเสียภาษีเท่าเดิม แต่ถ้ารายใดปรับได้ช้ากว่านั้น จะเริ่มจัดเก็บภาษีแบบอัตราก้าวหน้า ตั้งแต่ 1 ต.ค.2562 เป็นต้นไป

โดยสาเหตุที่วางมาตรการด้านภาษีความหวานขึ้นมานั้น เนื่องจากต้องการให้ทั้งผู้ผลิตที่คิดส่วนผสมของเครื่องดื่มต่างๆ หันมาปรับสูตรใส่น้ำตาลน้อยลง ซึ่งเป็นการปรับตั้งแต่ต้นทาง เพื่อที่ได้ประโยชน์ทั้งตัวผู้ประกอบการที่เสียภาษีลดลง และผู้บริโภคที่มีเครื่องดื่มทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้น

ผอ.สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ กล่าวเสริมว่า ทาง อย.ยังได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ติดสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” เพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้นผ่านการควบคุมปริมาณน้ำตาล ไขมัน และเกลือ ให้ลดลงอย่างเหมาะสมตามปริมาณที่ร่างกายต้องการในแต่ละวัน เพื่อที่ผู้บริโภคจะได้ตัดสินใจง่ายขึ้น

ตำแหน่ง: สัญลักษณ์โภชนาการ”ทางเลือกสุขภาพ”
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) :ตนเอง  
แหล่งที่มา: www.nationtv.tv/main/content/economy-business/378552309/

Facebook Comments

Details

Start:
15 มิถุนายน 2017
End:
5 กรกฎาคม 2017
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/39789/

Venue

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรุงเทพฯ Thailand + Google Map
Phone:
๐ ๒๕๙๐ ๗๑๐๑, ๐ ๒๕๙๐ ๗๑๘๔

“สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 25 พ.ค. -14 มิ.ย. 2560 รวม 11 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) และนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ (วุฒปริญญาตรี) และนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียด

ตำแหน่ง: นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน: 15,000-19,250
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 18 พ.ค. 2560
สอบวันที่: 18 พ.ค. 2560
ประกาศผลสอบ: 18 พ.ค. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
25 พฤษภาคม 2017
End:
14 มิถุนายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/39158/

Venue

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรุงเทพฯ Thailand + Google Map
Phone:
๐ ๒๕๙๐ ๗๑๐๑, ๐ ๒๕๙๐ ๗๑๘๔

“สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 พ.ค. -5 พ.ค. 2560 รวม 31 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: เภสัชกรปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,800-19,250
อัตราว่าง: 31
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
1 พฤษภาคม 2017
End:
5 พฤษภาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/38569/

Venue

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรุงเทพฯ Thailand + Google Map
Phone:
๐ ๒๕๙๐ ๗๑๐๑, ๐ ๒๕๙๐ ๗๑๘๔

“สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 ธ.ค. -26 ธ.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สารสนเทศศาสตร์ ครุศาสตร์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
20 ธันวาคม 2016
End:
26 ธันวาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36660/

Venue

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรุงเทพฯ Thailand + Google Map
Phone:
๐ ๒๕๙๐ ๗๑๐๑, ๐ ๒๕๙๐ ๗๑๘๔

“สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 20 ธ.ค. -26 ธ.ค. 2559 |นิติกร,นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นิติกร (พนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางด้านนิติศาสตร์


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด)
อัตราเงินเดือน : 19500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ตำแหน่ง: นิติกร,นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-19,500
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
20 ธันวาคม 2016
End:
26 ธันวาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36625/

Venue

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรุงเทพฯ Thailand + Google Map
Phone:
๐ ๒๕๙๐ ๗๑๐๑, ๐ ๒๕๙๐ ๗๑๘๔

“สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 ธ.ค. -15 ธ.ค. 2559 |เภสัชกร (พนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด)

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรมตำแหน่ง: เภสัชกร (พนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 20,540-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
7 ธันวาคม 2016
End:
15 ธันวาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36568/

Venue

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรุงเทพฯ Thailand + Google Map
Phone:
๐ ๒๕๙๐ ๗๑๐๑, ๐ ๒๕๙๐ ๗๑๘๔

“สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ส.ค. -5 ส.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่ธุรการ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
1 สิงหาคม 2016
End:
5 สิงหาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35465/

Venue

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรุงเทพฯ Thailand + Google Map
Phone:
๐ ๒๕๙๐ ๗๑๐๑, ๐ ๒๕๙๐ ๗๑๘๔

“สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 14 ก.ค. -25 ก.ค. 2559 |เภสัชกรปฏิบัติการ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดรับสมัครสอบ

จำนวนตำแหน่งว่าง : 57 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม

ตำแหน่ง: เภสัชกรปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,800-19,250
อัตราว่าง: 57
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 29 ก.ค. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
14 กรกฎาคม 2016
End:
25 กรกฎาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35365/

Venue

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรุงเทพฯ Thailand + Google Map
Phone:
๐ ๒๕๙๐ ๗๑๐๑, ๐ ๒๕๙๐ ๗๑๘๔

“สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 12 ก.ค. -4 ส.ค. 2559 |นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 15,000-19,250
อัตราว่าง: 26
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | สมัครออนไลน์ |

Facebook Comments

Details

Start:
12 กรกฎาคม 2016
End:
4 สิงหาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35189/

Venue

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรุงเทพฯ Thailand + Google Map
Phone:
๐ ๒๕๙๐ ๗๑๐๑, ๐ ๒๕๙๐ ๗๑๘๔

“สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดรับสมัครสอบ 8 ก.ค. -31 ก.ค. 2559 |กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดรับสมัครสอบ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครเภสัชกร (ลูกจ้างเหมา) ด่วน!!!!!
กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา
(งานบัญชียาหลักแห่งชาติ)
สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดทำเอกสารวิชาการ ประกอบการพิจารณาคัดเลือกยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
2. ประเมินคุณภาพเอกสารงานวิจัย วิเคราะห์ และ นำเสนองาน
3. ประสานงานกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฯ ในสาขาที่รับผิดชอบ
4. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์บัณฑิต (5 ปี) หรือ Pharm D (6 ปี) (ไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบฯ)
2. ความรู้ความสามารถ : หากมีความรู้ด้าน clinical pharmacy, pharmacy practice, drug information service จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีความถนัดในงานวิชาการ มุ่งมั่น ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มุ่งประโยชน์ส่วนรวม
5. สำหรับเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว (มีใบ สด.43 รับรอง)
เงินเดือน 2x,xxx (ตามความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์)
ผู้สนใจ : ส่งประวัติส่วนตัว สำเนาใบรายงานผลการศึกษา และรูปถ่ายมาที่อีเมล nlem.fda@gmail.com ภายใน 31 ก.ค. 59
กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา สำนักยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
โทรศัพท์ 02- 590-7155 โทรสาร 02-590-7341
***มีโอกาสได้บรรจุเป็นข้าราชการ***

ตำแหน่ง: กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 20,000-
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) :email  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Facebook Comments

Details

Start:
8 กรกฎาคม 2016
End:
31 กรกฎาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35224/

Venue

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรุงเทพฯ Thailand + Google Map
Phone:
๐ ๒๕๙๐ ๗๑๐๑, ๐ ๒๕๙๐ ๗๑๘๔

“สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 21 มี.ค. -11 เม.ย. 2559 |นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | สมัครออนไลน์ |

Facebook Comments

Venue

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรุงเทพฯ Thailand + Google Map
Phone:
๐ ๒๕๙๐ ๗๑๐๑, ๐ ๒๕๙๐ ๗๑๘๔

“สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 14 ม.ค. -20 ม.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 1 ม.ค. 2513
สอบวันที่: 1 ม.ค. 2513
ประกาศผลสอบ: 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | สมัครออนไลน์ |

Facebook Comments

Venue

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรุงเทพฯ Thailand + Google Map
Phone:
๐ ๒๕๙๐ ๗๑๐๑, ๐ ๒๕๙๐ ๗๑๘๔

“สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 13 ม.ค. -21 ม.ค. 2559 |เภสัชกรปฏิบัติการ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : เภสัชกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,800-17,380 , 17,500 – 19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม

ตำแหน่ง: เภสัชกรปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,800-19,250
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 1 ม.ค. 2513
สอบวันที่: 1 ม.ค. 2513
ประกาศผลสอบ: 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Facebook Comments

Venue

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรุงเทพฯ Thailand + Google Map
Phone:
๐ ๒๕๙๐ ๗๑๐๑, ๐ ๒๕๙๐ ๗๑๘๔
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com