Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

31 พฤษภาคม 2018 - 6 มิถุนายน 2018

“สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 31 พ.ค. -6 มิ.ย. 2561

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดสมุทรสาครประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการพัสดุ

อัตราเงินเดือน :18,000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการสาธารณสุข

อัตราเงินเดือน :18,000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการสาธารณสุข
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สมุทรสาคร (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอแลยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 – 6 มิถุนายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 18 มิ.ย. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

แผนที่ ประกาศ 1 |

Details

Start:
31 พฤษภาคม 2018
End:
6 มิถุนายน 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/44415/

Venue

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสาคร Thailand + Google Map

“สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 มี.ค. -3 เม.ย. 2561

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดสมุทรสาครประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สมุทรสาคร (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com
วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร :ตนเอง  
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561 ในวันและเวลาราชการ


ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
28 มีนาคม 2018
End:
3 เมษายน 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/43566/

Venue

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสาคร Thailand + Google Map

“สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 มี.ค. -19 มี.ค. 2561

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร เปิดรับสมัครสอบ

จังหวัดสมุทรสาคร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

ดูจังหวัดสมุทรสาครโดยสำนักงานจังหวัดสมุทรสาครมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสำนักงานจังหวัดสมุทรสาครโดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่งกลุ่มงานและรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง พนักงานวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

 1. เป็นผู้ช่วยในการจัดทำบัญชีเอกสารงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน  ค่าเงินในเรื่องเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียนวิธีการทางบัญชีของส่วนราชการ
 2. เป็นผู้ช่วยในการรวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการเพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย
 3. จะทำได้จัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
 4. ศึกษาและวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทำและจัดสรรงบประมาณ
 5. ดูแลการรับและจ่ายเงินสถานะทางการเงินตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับจ่ายเงินเพื่อให้การรับจ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพการปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ
 6. ประสบการณ์ทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและสัมฤทธิ์ผลตามที่กำหนด
 7. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงแก่บุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 8. ให้คำแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นเสนองานราชการเอกชนหรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์
 9. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นทำสถิติปรับปรุงหรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
 10. ช่วยเหลือปฏิบัติหน้าที่ทางด้านธุรการและบริหารงานทั่วไปของสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
 11. ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ
 12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

ค่าตอบแทน 18000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
 3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
 4. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ เช่น มีความรู้ในการใช้โปรแกรม microsoft word excel และการใช้  Internet  เป็นต้น
 5. ระเบียบเกี่ยวกับการเงินการคลัง
 6. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
 7. มีความรู้ความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
 8. มีความสามารถในการสื่อสารรับฟังและชี้แจงผู้อื่นอย่างเหมาะสม

รับสมัคร

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 12 – 19 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

 1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปีนับถึงวันปิดรับสมัครจำนวน 3 รูป
 2. สำเนาแสดงผลการศึกษาได้แก่สำเนาใบปริญญาบัตรและสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่รับสมัครจำนวนอย่างละ 2 ฉบับโดยใช้ต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติไม่เกินวันที่ 9 มีนาคม 2561
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดไม่เกินวันที่ 9 มีนาคม 2561 มายืนแทนกันได้
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านจำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 4. หลักฐานอื่นๆเช่นใบสำคัญการสมรสเฉพาะผู้สมัครเพศหญิงหรือใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลในกรณีที่ชื่อนามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกันอย่างละ 1 ฉบับ

โดยนายสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วยทั้งนี้การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

ตำแหน่ง: พนักงานวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สมุทรสาคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
12 มีนาคม 2018
End:
19 มีนาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/43270/

Venue

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสาคร Thailand + Google Map

“สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-27 ก.พ. 2561

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

ตำแหน่ง: นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สมุทรสาคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
23 กุมภาพันธ์ 2018
End:
27 กุมภาพันธ์ 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/43080/

Venue

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสาคร Thailand + Google Map

“สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 พ.ย. -8 พ.ย. 2560

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
(2) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
(3) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
(4) สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ เช่น มีความรู้ในการใช้โปรแกรม
Microsoft word, Excel และการใช้ Internet เป็นต้น
(5) มีความรู้ด้านระเบียบงานสารบรรณ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
(6) มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
(7) มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
(8) มีความสามารถในการสื่อสาร รับฟัง และชี้แจงผู้อื่นอย่างเหมาะสม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) เป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาระบบบริหารราชการ
(2) เป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้แก่ การร่วมศึกษา วิเคราะห์ วิจัยประสานแผน ประมวลผลแผน พิจารณาเสนอแนะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการพัฒนาจังหวัด การร่วมจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ของส่วนราชการและหน่วยงานอื่น ๆ ของส่วนราชการ และหน่วยงานอื่น ๆ ของจังหวัด
(3) ประสานการจัดทำคำของบประมาณของจังหวัด
(4) ปฏิบัติงาน ประสานงาน สนับสนุนร่วมมือกับส่วนราชการในการติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบราชการในจังหวัด
(5) ปฏิบัติงานเลขานุการและงานบริหารงานทั่วไป เช่น การจัดงานรับรองและพิธีการต่าง ๆ เตรียมเรื่อง และเตรียมการสำหรับการประชุม จดบันทึกและรายการประชุม ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
(6) ช่วยเหลือปฏิบัติหน้าที่ทางด้านธุรการและบริหารงานทั่วไปของสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
(7) ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ
(8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง: พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สมุทรสาคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
1 พฤศจิกายน 2017
End:
8 พฤศจิกายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/41549/

Venue

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสาคร Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com