Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

9 พฤศจิกายน 2016 - 23 พฤศจิกายน 2016

“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 พ.ย. -23 พ.ย. 2559 |รวม 5,000 อัตรา นักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบตำรวจ

ภ.1, ภ.2, ภ.3, ภ.4, ภ.5, ภ.6, ภ.7, ภ.8, ภ.9, ศชต., บช.น. และ บช.ตชด.
การรับสมัครเเละคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2559

จำนวนอัตรา

การรับสมัครเเละคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2559

หน่วยรับสมัครสอบ จำนวนอัตราที่เปิดรับ รวม
นสต.1
ภ.1 400 400
ภ.2 300 300
ภ.3 400 400
ภ.4 400 400
ภ.5 250 250
ภ.6 300 300
ภ.7 250 250
ภ.8 200 200
ภ.9 100 100
ศชต. 500 500
บช.น. 1,000 1,000
บช.ตชด. 900 900
รวม 5,000 5,000

หมายเหตุ

 • นสต.1 เป็นอักษรย่อของสายสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ของหน่วยรับสมัคร ตำรวจภูธร ภาค 1-9 (ภ.1-9), ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.), กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)
 • ผู้สมัคร นสต.1 ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า (ภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559)

กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกฯ

1.ประกาศรับสมัคร click 4-8 พ.ย. 59
2.รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 9-23 พ.ย. 59
3.ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน,
   ผังที่นั่งสอบ และสถานที่สอบข้อเขียน
28 พ.ย. 59
4.สอบข้อเขียน เวลา 13.30 – 16.30 น. วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2559
5.ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน
   และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
9 ธ.ค. 59
6.ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
   /ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
16-30 ธ.ค. 59 และ
4-8 ม.ค.60
7.ประกาศผลการตรวจร่างกาย (เฉพาะผู้ไม่ผ่าน) 10 ม.ค. 60
8.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก/ผู้ได้รับคัดเลือก
   สำรอง (ประกาศผลรอบสุดท้าย)
27 ม.ค. 60
9.ผู้ได้รับคัดเลือก ได้รับการบรรจุเป็น
   นักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.)
1 ก.พ. 60
10.นสต. เข้ารับการฝึกอบรม
     ณ สถานฝึกอบรมที่กำหนด
1 ก.พ. 60 ถึง 31 ม.ค. 61

 ตำแหน่ง: รวม 5,000 อัตรา นักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.)
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 5,000
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
เว็บรับสมัคร |


ฝากประชาสัมพันธ์

Details

Start:
9 พฤศจิกายน 2016
End:
23 พฤศจิกายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36482/

Venue

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Thailand + Google Map

“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 พ.ย. -23 พ.ย. 2559 |รับสมัครตำรวจ 2560 รวม 5,000 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบตำรวจ

กำหนดการรับสมัครสอบ

1.ประกาศรับสมัคร 4-8 พ.ย. 59
2.รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 9-23 พ.ย. 59
3.ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน,
   ผังที่นั่งสอบ และสถานที่สอบข้อเขียน
28 พ.ย. 59
4.สอบข้อเขียน เวลา 13.30 – 16.30 น. วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2559
5.ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน
   และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
9 ธ.ค. 59
6.ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
   /ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
16-30 ธ.ค. 59 และ
4-8 ม.ค.60
7.ประกาศผลการตรวจร่างกาย (เฉพาะผู้ไม่ผ่าน) 10 ม.ค. 60
8.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก/ผู้ได้รับคัดเลือก
   สำรอง (ประกาศผลรอบสุดท้าย)
27 ม.ค. 60
9.ผู้ได้รับคัดเลือก ได้รับการบรรจุเป็น
   นักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.)
1 ก.พ. 60
10.นสต. เข้ารับการฝึกอบรม
     ณ สถานฝึกอบรมที่กำหนด
1 ก.พ. 60 ถึง 31 ม.ค. 61

คุณสมบัติ

 1. เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย
 2. วุฒิ ม.6 / ปวช. หรือเทียบเท่า
 3. อายุ 18-27 ปี
 4. สูง 160 ซม. ขึ้นไป รอบอก 77 ซม. ขึ้นไป และคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กำหนด

อัตราที่เปิดรับสมัครสอบตำรวจ

สังกัด จำนวนอัตรา
กองบัญชาการตำรวจนครบาล 1,000
ตำรวจภูธร ภาค 1 400
ตำรวจภูธร ภาค 2 300
ตำรวจภูธร ภาค 3 400
ตำรวจภูธร ภาค 4 400
ตำรวจภูธร ภาค 5 250
ตำรวจภูธร ภาค 6 300
ตำรวจภูธร ภาค 7 250
ตำรวจภูธร ภาค 8 200
ตำรวจภูธร ภาค 9 100
กองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน 900
ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 500

หลักสูตรการสอบ

วิชา จำนวนข้อ
ความสามารถทั่วไป 30
ภาษาไทย 25
ภาษาอังกฤษ 30
ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 25
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 20
สังคม วัฒนธรรม จริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 20

 ตำแหน่ง: รับสมัครตำรวจ 2560 รวม 5,000 อัตรา
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 5,000
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
เว็บรับสมัคร | ไฟล์แนบ 1 |


ฝากประชาสัมพันธ์

Details

Start:
9 พฤศจิกายน 2016
End:
23 พฤศจิกายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36405/

Venue

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Thailand + Google Map

“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 พ.ย. -23 พ.ย. 2559 |เตรียมสอบตำรวจ 5,000 อัตรา ปีงบประมาณ 2560

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดรับสมัครสอบ

ที่เว็บไซต์ของกองการสอบ กองบัญชาการศึกษา ได้มีการประชาสัมพันธ์ว่าเร็วๆ นี้การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 5,000 อัตรา

ตารางการจัดสรรตำแหน่งเพื่อใช้รองรับการบรรจุบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 • ลำดับที่ 1 หน่วยงาน บช.น. การจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 1,000 อัตรา
 • ลำดับที่ 2 หน่วยงาน ภ.1 การจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 400 อัตรา
 • ลำดับที่ 3 หน่วยงาน ภ.2 การจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 300 อัตรา
 • ลำดับที่ 4 หน่วยงาน ภ.3 การจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 400 อัตรา
 • ลำดับที่ 5 หน่วยงาน ภ.4 การจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 400 อัตรา
 • ลำดับที่ 6 หน่วยงาน ภ.5 การจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 250 อัตรา
 • ลำดับที่ 7 หน่วยงาน ภ.6 การจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 300 อัตรา
 • ลำดับที่ 8 หน่วยงาน ภ.7 การจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 250 อัตรา
 • ลำดับที่ 9 หน่วยงาน ภ.8 การจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 200 อัตรา
 • ลำดับที่ 10 หน่วยงาน ภ.9 การจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 100 อัตรา
 • ลำดับที่ 11 หน่วยงาน ตชด. การจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 500 อัตรา
 • ลำดับที่ 12 หน่วยงาน บช.ตชด. การจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 900 อัตรา

รวมทั้งสิ้น 5,000 อัตรา

กำหนดการรับสมัครสอบ (อย่างไม่เป็นทางการ)

 • 4-8 พ.ย. 59 ประกาศรับสมัครสอบ
 • 9-23 พ.ย. 59 รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต
 • 18 ธ.ค. 59 สอบข้อเขียน
 • 8-17 ธ.ค. 59 ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน,ผังที่นั่งสอบ และสถานที่สอบข้อเขียน
 • 26 ธ.ค. 59 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
 • 28-30 ธ.ค. 59 รับรายงานตัว ตรวจสอบจัดพิมพ์ลายนิ้วมือ และรับเอกสารหลักฐานต่างๆ
 • 4-13 ม.ค. 60 คัดแยกส่งเอกสารหลักฐานไปตรวจสอบยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • 11-20 ม.ค. 60 กรณีมีประวัติถูกดำเนินคดี ให้ผู้ดำเนินการคัดเลือกส่งผลไปยังสถานที่เจ้าของคดี (สน., สภ.ต่างๆ) และรวบรวมผลที่ได้รับตอบกลับเพื่อนำไปเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ
 • 9-23 ม.ค. 60 ตรวจร่างกาย (กำหนดวันไปตรวจตามความเหมาะสม)
 • 27 ม.ค. 60 ประกาศผลการตรวจร่างกาย (เฉพาะผู้ไม่ผ่าน)
 • 27 ม.ค. – 2 ก.พ. 60 ผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย ยื่นอุทธรณ์ผลการตรวจฯ ตามแนวทางที่ ตร.กหนดที่หน่าวยดำเนินการคัดเลือก

รายละเอียดบางส่วนจากบันทึกสั่งการ ที่ 0009.161/2919 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ถึง ผบช.ศ. เรื่อง การสรรหาบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

1. ตร. มีบันทึกสั่งการลง 19 ต.ค. 2559 ท้ายหนังสือ สกพ. ด่วนที่สุด อนุมัติหลักการให้รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 5,000 อัตรา และรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก (ชาย) ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศ ส.ต.ต. ดำรงตำแหน่ง สบ.หมู่ ในสายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม ทำหน้าที่งานดับเพลิง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสังกัด กก.5.บก.สอ.บช.ตชด. จำนวน 183 อัตรา

2. จากข้อ 1 ตร.ได้มอบหมายให้ บช.ศ. เป็นหน่วยรับผิดชอบและดำเนินการ ดังนี้

2.1 การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 5,000 อัตรา โดยวิธีการคัดเลือก ซึ่งเป็นการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจจำนวนมาก ให้ บช.ศ., บช.น., ภ.1-9, ศชต. และ บช.ตชด. รับผิดชอบและร่วมกันหารือเกี่ยวกับการรับสมัครและคัดเลือก ตลอดจนสถานที่ที่ใช้ในการฝึกอบรมและสามารถประสานงานกับศูนย์ฝึกอบรมอื่นๆ เพื่อใช้สถานที่ฝึกอบรมหรืออาศัยฝากฝึกอบรมในกรณีที่สถานที่ฝึกอบรมไม่เพียงพอ

2.2 กรณีตามข้อ 2.1 ในการพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการร่างประกาศรับสมัครการพิจารณากำหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร การดำเนินการคัดเลือ การพิจารณาเกี่ยวกับจำนวนผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมตามศูนย์ฝึกอบรมต่างๆ ตลอดจนการเลือกตำแหน่งเพื่อบรรจุและแต่งตั้งและกรณีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ บช.ศ. เป็นผู้รับผิดชอบในการพิจารณาดำเนินการตามแนวทางที่ ตร. อนุมัติ โดยให้ประสานงานกับ สกห. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกในกรณีดังกล่าว ให้ บช.ศ. กำหนดแนวทางและขั้นตอนให้แล้วเสร็จ และสามารถบรรจุนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) เข้ารับการฝึกอบรมภายใน 1 ก.พ. 2560

2.3 การรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก (ชาย) ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าาชการตำรวจชั้นประทวน ยศ. ส.ต.ต. ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ในสายงานปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทำหน้าที่ดับเพลิง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสังกัด กก.5 บก.สต.บช.ตชด. จำนวน 183 อัตรา โดยวิธีการสอบแข่งขัน ให้ บช.ศ. และ บช.ตชด. เป็นผู้รับผิดชอบและร่วมกันหารือตามแนวทางที่ ตร. อนุมัติ ทั้งนี้ เนื่องจากการรับสมัครและสอบแข่งขันกรณีดังกล่าว ตร.ได้มอบหมายให้ สกพ.

ตำแหน่ง: เตรียมสอบตำรวจ 5,000 อัตรา ปีงบประมาณ 2560
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 5,000
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ไฟล์แนบ 1 | 2 | 3 |


ฝากประชาสัมพันธ์

Details

Start:
9 พฤศจิกายน 2016
End:
23 พฤศจิกายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36299/

Venue

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Thailand + Google Map

“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 พ.ย. -23 พ.ย. 2559 |เตรียมสอบ นรต. 5,000 อัตรา ปีงบประมาณ 2560

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดรับสมัครสอบ

ที่เว็บไซต์ของกองการสอบ กองบัญชาการศึกษา ได้มีการประชาสัมพันธ์ว่าเร็วๆ นี้การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 5,000 อัตรา

ตารางการจัดสรรตำแหน่งเพื่อใช้รองรับการบรรจุบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 • ลำดับที่ 1 หน่วยงาน บช.น. การจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 1,000 อัตรา
 • ลำดับที่ 2 หน่วยงาน ภ.1 การจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 400 อัตรา
 • ลำดับที่ 3 หน่วยงาน ภ.2 การจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 300 อัตรา
 • ลำดับที่ 4 หน่วยงาน ภ.3 การจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 400 อัตรา
 • ลำดับที่ 5 หน่วยงาน ภ.4 การจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 400 อัตรา
 • ลำดับที่ 6 หน่วยงาน ภ.5 การจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 250 อัตรา
 • ลำดับที่ 7 หน่วยงาน ภ.6 การจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 300 อัตรา
 • ลำดับที่ 8 หน่วยงาน ภ.7 การจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 250 อัตรา
 • ลำดับที่ 9 หน่วยงาน ภ.8 การจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 200 อัตรา
 • ลำดับที่ 10 หน่วยงาน ภ.9 การจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 100 อัตรา
 • ลำดับที่ 11 หน่วยงาน ตชด. การจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 500 อัตรา
 • ลำดับที่ 12 หน่วยงาน บช.ตชด. การจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 900 อัตรา

รวมทั้งสิ้น 5,000 อัตรา

กำหนดการรับสมัครสอบ (อย่างไม่เป็นทางการ)

 • 4-8 พ.ย. 59 ประกาศรับสมัครสอบ
 • 9-23 พ.ย. 59 รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต
 • 18 ธ.ค. 59 สอบข้อเขียน
 • 8-17 ธ.ค. 59 ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน,ผังที่นั่งสอบ และสถานที่สอบข้อเขียน
 • 26 ธ.ค. 59 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
 • 28-30 ธ.ค. 59 รับรายงานตัว ตรวจสอบจัดพิมพ์ลายนิ้วมือ และรับเอกสารหลักฐานต่างๆ
 • 4-13 ม.ค. 60 คัดแยกส่งเอกสารหลักฐานไปตรวจสอบยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • 11-20 ม.ค. 60 กรณีมีประวัติถูกดำเนินคดี ให้ผู้ดำเนินการคัดเลือกส่งผลไปยังสถานที่เจ้าของคดี (สน., สภ.ต่างๆ) และรวบรวมผลที่ได้รับตอบกลับเพื่อนำไปเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ
 • 9-23 ม.ค. 60 ตรวจร่างกาย (กำหนดวันไปตรวจตามความเหมาะสม)
 • 27 ม.ค. 60 ประกาศผลการตรวจร่างกาย (เฉพาะผู้ไม่ผ่าน)
 • 27 ม.ค. – 2 ก.พ. 60 ผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย ยื่นอุทธรณ์ผลการตรวจฯ ตามแนวทางที่ ตร.กหนดที่หน่าวยดำเนินการคัดเลือก

รายละเอียดบางส่วนจากบันทึกสั่งการ ที่ 0009.161/2919 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ถึง ผบช.ศ. เรื่อง การสรรหาบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

1. ตร. มีบันทึกสั่งการลง 19 ต.ค. 2559 ท้ายหนังสือ สกพ. ด่วนที่สุด อนุมัติหลักการให้รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 5,000 อัตรา และรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก (ชาย) ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศ ส.ต.ต. ดำรงตำแหน่ง สบ.หมู่ ในสายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม ทำหน้าที่งานดับเพลิง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสังกัด กก.5.บก.สอ.บช.ตชด. จำนวน 183 อัตรา

2. จากข้อ 1 ตร.ได้มอบหมายให้ บช.ศ. เป็นหน่วยรับผิดชอบและดำเนินการ ดังนี้

2.1 การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 5,000 อัตรา โดยวิธีการคัดเลือก ซึ่งเป็นการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจจำนวนมาก ให้ บช.ศ., บช.น., ภ.1-9, ศชต. และ บช.ตชด. รับผิดชอบและร่วมกันหารือเกี่ยวกับการรับสมัครและคัดเลือก ตลอดจนสถานที่ที่ใช้ในการฝึกอบรมและสามารถประสานงานกับศูนย์ฝึกอบรมอื่นๆ เพื่อใช้สถานที่ฝึกอบรมหรืออาศัยฝากฝึกอบรมในกรณีที่สถานที่ฝึกอบรมไม่เพียงพอ

2.2 กรณีตามข้อ 2.1 ในการพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการร่างประกาศรับสมัครการพิจารณากำหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร การดำเนินการคัดเลือ การพิจารณาเกี่ยวกับจำนวนผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมตามศูนย์ฝึกอบรมต่างๆ ตลอดจนการเลือกตำแหน่งเพื่อบรรจุและแต่งตั้งและกรณีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ บช.ศ. เป็นผู้รับผิดชอบในการพิจารณาดำเนินการตามแนวทางที่ ตร. อนุมัติ โดยให้ประสานงานกับ สกห. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกในกรณีดังกล่าว ให้ บช.ศ. กำหนดแนวทางและขั้นตอนให้แล้วเสร็จ และสามารถบรรจุนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) เข้ารับการฝึกอบรมภายใน 1 ก.พ. 2560

2.3 การรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก (ชาย) ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าาชการตำรวจชั้นประทวน ยศ. ส.ต.ต. ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ในสายงานปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทำหน้าที่ดับเพลิง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสังกัด กก.5 บก.สต.บช.ตชด. จำนวน 183 อัตรา โดยวิธีการสอบแข่งขัน ให้ บช.ศ. และ บช.ตชด. เป็นผู้รับผิดชอบและร่วมกันหารือตามแนวทางที่ ตร. อนุมัติ ทั้งนี้ เนื่องจากการรับสมัครและสอบแข่งขันกรณีดังกล่าว ตร.ได้มอบหมายให้ สกพ.

ตำแหน่ง: เตรียมสอบ นรต. 5,000 อัตรา ปีงบประมาณ 2560
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 5,000
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ไฟล์แนบ 1 | 2 | 3 |


ฝากประชาสัมพันธ์

Details

Start:
9 พฤศจิกายน 2016
End:
23 พฤศจิกายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36298/

Venue

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Thailand + Google Map

“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ – |เปิดรับสมัคสอบตำรวจ 6,000 อัตรา จริงหรือมั่ว??

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

ตามที่มีการเผยแพร่ข่าวการรับสมัครสอบตำรวจ 6,000 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช. ขณะนี้ เท่าที่พบ เข้าใจว่าคนที่เผยแพร่อ่านบันทึกข้อความไม่จบ อ่านเพียงท่อนแรกซึ่งเป็นเพียงการอ้างอิงเรื่องเดิม เกี่ยวกับการเปิดรับสมัครสอบข้าราชการตำรวจ 6,000 อัตรา เมื่อที่แล้ว (2558) ซึ่งโดยมากมักจะลงเพียงหน้าเดียว ท่านลองคลิกและดาวน์โหลดจากลิงค์ https://iqepi.com/35973/ แล้วลองพิจารณาดูจะพบว่าใจความสำคัญของหนังสือฉบับนั้น คือย่อหน้าสุดท้ายของหน้าแรกและหน้าถัดไป ซึ่งหมายความว่า..

“ยังไม่มีการเปิดรับสมัคสอบตำรวจ 6,000 อัตราแต่อย่างใด”

เพียงแต่เป็นข้อหารือเกี่ยวกับการสอบครั้งก่อนที่มีอัตรว่างถึง 180 อัตรา แต่มีผู้สอบผ่านเพียง 5 อัตราเท่านั้น จึงให้แต่ละศูนย์ฝึกฯ สำรวจอัตรากำลัง เพื่อจะนำไปพิจารณาจัดสอบโดยใช้กรอบอัตรากำลังเดิม 180 – 5 = 175 อัตรา ก็คือกรอบอัตราเดิม 180 อัตรา สอบผ่านเพียง 5 อัตรา เหลืออัตราว่างอีก 175 อัตรา และยังได้มีข้อเสนอให้กำหนดคุณสมบัติใหม่เปิดกว้างกว่าเดิม เพราะเหมือนว่าผู้สมัครจะติดปัญหากับการเป็นหรือไม่เป็นทหารกองประจำการ ทำให้ไม่เพียงแต่มีผู้สอบผ่านน้อย ผู้สมัครก็น้อยด้วยเช่นกัน จึงอาจจะตัดเรื่องการเป็นทหารกองประจำการออก เพื่อให้มีผู้มีสิทธิ์สมัครสอบมากขึ้น

หากจะมีก็จะเป็นการ “เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการตำรวจสายครูฝึก 175 อัตรา” ตามเนื้อหาของหนังสือฉบับนี้

ตำแหน่ง: เปิดรับสมัคสอบตำรวจ 6,000 อัตรา จริงหรือมั่ว??
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
แหล่งที่มา: https://iqepi.com/35973/


ฝากประชาสัมพันธ์

Details

Start:
27 กันยายน 2016
End:
17 ตุลาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36144/

Venue

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Thailand + Google Map

“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ – |สำรวจความต้องการกำลังพล เตรียมเปิดรับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (ทำหน้าที่ครูฝึก)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดรับสมัครสอบ

จากการสอบตำรวจ 6,000 อัตราครั้งที่ผ่านมา มีผู้สอบผ่านได้บรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (ทำหน้าที่ครูฝึก) เพียง 5 อัตรา แต่อัตราว่างเปิดไว้ 180 อัตรา ทำให้อัตราว่างเหลือ 175 อัตรา จึงทำการสำรวจพร้อมเสนอเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผู้สมัครสอบตำรวจชั้นประทวน (ทำหน้าที่ครูฝึก) โดยไม่ต้องเป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการพื้นที่ต่างๆ เปิดกว้างให้บุคคลภายนอกมีโอกาสสมัครสอบเพิ่มมากขึ้น และกำหนดให้ต้องทดสอบร่างกายเช่นเดียวกับการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ (นสต.) และยังไม่จบ หากสอบผ่านสองด่านแล้วต้องเข้ารับการฝึกอบรมก่อนการปฏิบัติหน้าที่ใน 3 หลักสูตร

—————————-

เรื่องขอทราบข้อมูลความต้องการกำลังพล ระดับชั้นประทวน กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (ทำหน้าที่ครูฝึก)

1. ตามหนังสือ สกพ. ด่วนที่สุด ที่ 0009.161/6729 ลง 17 ก.ค. 58 แจ้งบันทึกสั่งการ ตร. ลง 16 ก.ค. 58 ท้ายหนังสือ สกพ. ส่วนที่สุด ที่ 0009.161/6630 ลง 15 ก.ค. 58 อนุมัติให้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือก และการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยม ศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ (นสต.) หรือชั้นประทวน จำนวน 6,000 อัตรา แยกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม นสต. จำนวน 5,000 อัตรา กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน จำนวน 885 อัตรา และกลุ่มงานเทคนิคจำนวน 115 อัตรา โดยมอบหมายให้ บช.ศ. เป็นผู้รับผิดชอบในการพิจารณาดำเนินการตามแนวทางที่ ตร.อนุมัติ โดยให้ประสานกับ สกพ. และ หน่วยงที่เกี่ยวข้อง

2. ตามข้อ 1 กลุ่มงานอำนวยการและนับสนุน จำนวน 885 อัตรา แบ่งเป็น

2.1 ทำหน้าที่อำนวยการ จำนวน 705 อัตรา

2.2 ทำหน้าที่ครูฝึก จำนวน 180 อัตรา

3. สำหรับกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (ทำหน้าที่ครูฝึก) จำนวน 180 อัตรา ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ (ตามไฟล์แนบ)
4. จากการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ตามข้อ 2.2 ปรากฎว่า มีผ่านการสอบแข่งขันและได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (ทำหน้าที่ครูฝึก) จำนวนเพียง 5 อัตรา ทำให้มีอัตราเหลืออู่อีกจำนวน 175 อัตรา บช.ศ. (บก.ฝรก.) เห็นว่า เพื่อเป็นการแก้ปัญหาขาดแคลนข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (ทำหน้าที่ครูฝึก) ของศูนย์ฝึกฯ ต่างๆ จึงควรดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้า ราชการตำรวจชั้นประทวน (ทำหน้าที่ครูฝึก) ในครั้งที่ผ่านมา จำนวน 175 อัตรา เพื่อจัดสรรให้กับ บก.ฝรก. และ ศฝร. ต่างๆ และให้ปรับปรุงแก้ไขแนวทางการดำเนินการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ตามไฟล์แนบ

4.1 ควรยกเลิกคุณสมบัติ ตามข้อ 3 ในส่วนของการเป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการพื้นที่ต่างๆ ซึ่งทำให้เป็นการจำกัดจำนวนผู้สมัคร แต่ควรเปิดกว้างให้บุคคลภายนกทั่วไปสามารถสมัครสอบแข่งขันได้ และเพื่อให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการเป็นครูฝึกสอน ควรกำหนดให้ต้องผ่านการทดสอบร่างกายเช่นเดียวกับการรับสมัครและคัดเลือก บุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็้นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ (นสต.)

4.2 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ครูฝึกได้อย่างเหมาะสม ควรให้ผู้ผ่านการสอบเข้ารับการฝึกอบรมก่อนการปฏิบัติหน้าที่ใน 3 หลักสูตร ดังนี้

(1) หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการ ตำรวจชั้นประทวน (กอป.) ให้ดำเนินการฝึกอบรมตามหน่วยต่างๆ

(2) หลักสูตรครูฝึก ให้ดำเนินการฝึกที่ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง (หนองสาหร่าย) อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา ต่อจากการฝึกอบรมหลักสูตร กอป.

(3) หลักสูตรสำหรับผู้ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียน เพื่อให้มีสิทธิรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำ หน้าที่ปกครองโรงเรียน (พ.ร.ด.) ให้ดำเนินการฝึกที่ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง (หนองสาหร่าย) อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา ต่อจากการฝึกอบรมหลักสูตรครูฝึก

5. ตามข้อ 4 เพื่อเป็นข้อมูลในการนำเรียน ตร.(ผ่าน สกพ.) ขอรับการสนับสนุนอัตราข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (ทำหน้าที่ครูฝึก) จึงประสานมายังท่านเพื่อสำรวจว่ายังคงมีความต้องการกำลังพลดังกล่าวอยู่หรือ ไม่ รวมทั้งขอให้พิจารณามีความเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติตามที่ บช.ศ.(บก.ฝรก.)เสนอ ว่าเหมาะสมหรือไม่ หรือเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมประการใด กรุณาแจ้งให้ กส.ทราบ ภายในวันที่ 26 ส.ค. 59

ตำแหน่ง: สำรวจความต้องการกำลังพล เตรียมเปิดรับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (ทำหน้าที่ครูฝึก)
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ไฟล์แนบ 1 |


ฝากประชาสัมพันธ์

Venue

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Thailand + Google Map

“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 15 มิ.ย. -5 ก.ค. 2559 |เตรียมเปิดสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ นสต.59 (อย่างไม่เป็นทางการ)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

หลังจากที่มีการเผยแพร่จำนวนอัตราวันนี้เพิ่งจะได้เห็น “ร่างกำหนดการปฏิบัติงานในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับการฝึกอบรมเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ในปี 2559 **สังเกต ว่าหนังสือฉบับนี้จะระบุว่า “ในปี 2559” ซึ่งจะแตกต่างจากข่าวประกาศรับสมัครนายสิบตำรวจ จำนวนอัตรา 5,000 อัตรา ที่ระบุว่า “ปีงบประมาณ 2559” จำนวนอัตราดังกล่าวจึงไม่เกี่ยวกับการรับสมัครสอบในครั้งนี้เพราะในตัวประกาศดังกล่าวเป็นของเก่าเมื่อปีที่แล้ว สรุปก็คือที่จะจัดสอบในปีนี้ (2559) ยังไม่ทราบจำนวนอัตราคงต้องรอลุ้นกัน 9 มิ.ย. 59 ที่ระบุว่าจะเป็นวันที่เผยแพร่ประกาศครับ

รายละเอียดดาวโหลดดูได้จากลิงค์ประกาศด้านล่างนะครับ

ในร่างกำหนดการดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง: เตรียมเปิดสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ นสต.59 (อย่างไม่เป็นทางการ)
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย  ปวช.  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |


ฝากประชาสัมพันธ์

Details

Start:
15 มิถุนายน 2016
End:
5 กรกฎาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34403/

Venue

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Thailand + Google Map

“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 2 พ.ค. -11 พ.ค. 2559 |14 อัตรา หลายตำแหน่ง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ทางเวชศาสตร์การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย และ
2. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายเกี่ยวกับการได้ยิน หรือแก้ไขการพูดแก่ผู้รับบริการ ผู้ป่วย ครอบคลุมทั้งทางด้านการตรวจวินิจฉัยรักษาแก้ไข และฟื้นฟู เพื่อให้ผู้รับบริการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถสื่อความหมายได้เต็มความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : บรรณารักษ์
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ปริญญาตรีสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ หรือสารสนเทศศึกษา
2..มีประสบการณ์ทำงานหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดทางการแพทย์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี (พร้อมหลักฐานใบรับรองการผ่านงาน)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ จัดหมวดหมู่กำหนดหัวเรื่องทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด จัดหาและคัดเลือก หนังสือ, วารสาร, สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เข้าห้องสมุด ให้บริการแก่ผู้รับบริการ จัดระบบงาน ที่เหมาะสมของห้องสมุด และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : ผู้ช่วยแพทย์ผ่าศพ
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : . ได้รับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือ
2. ได้รับปริญญาตรีทางด้านพยาบาล หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาล และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง หรือ
3. ได้รับปริญญาตรีทางด้านเทคนิคการแพทย์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานช่วยแพทย์ผ่าศพ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับช่วยตรวจชันสูตรพลิกศพที่ตาย โดยผิดธรรมชาติ ณ ที่เกิดเหตุ ช่วยผ่าศพเพื่อหาสาเหตุการตายที่แท้จริง ดำเนินการจัดเก็บชีววัตถุเพื่อส่งตรวจงานต่างๆ เช่น ส่งเลือดเพื่อตรวจแอลกอฮอล์ หรือหมู่เลือด DNA ฯลฯ ตามมาตรฐาน ISO 17025 ให้บริการฉีดยาศพป้องกันการเน่า เก็บรักษาศพที่ส่งมายังสถาบันนิติเวชทั้งก่อน และหลังการผ่าศพ ดำเนินการส่งศพไม่มีญาติไปฝากฝังไว้กับมูลนิธิ ดำเนินการเบิก ควบคุมการใช้น้ำยาต่างๆ วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นต้องใช้ห้องผ่าศพ เช่น ถุงมือน้ำยาฟอร์มาลิน รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายงานการผ่าศพตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร บริหารรัฐกิจ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือ อักษรศาสตร์ และ
2. มีประสบการณ์ทำงานด้านธุรการ และสารบรรณ หรืองานด้านอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันไม่น้อยกว่า 3 ปี (พร้อมหลักฐานใบรับรองการผ่านงาน)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : . ทำหน้าที่ รับ – ส่ง หนังสือราชการ และ ร่าง พิมพ์ โต้ตอบหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
2. วิเคราะห์ กลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหรือหนังสือราชการก่อนนำเสนอผู้บริหาร รวมทั้งจัดเก็บหนังสือราชการให้เป็นหมวดหมู่
3. จัดเตรียมเรื่องเกี่ยวกับการประชุม เช่น หนังสือเชิญประชุม จัดทำระเบียบวาระการประชุม บันทึกและจัดทำรายงานการประชุม รวมทั้งทำหน้าที่ประสาน จัดเตรียม บริการ อำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดการงานต่าง ๆ หรือปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประมวลผลคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2..มีประสบการณ์การทำงานด้านคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี (พร้อมหลักฐานใบรับรองการผ่านงาน)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ จัดระบบ และวางแผนการประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องจักรประมวลผล การเขียนคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลทำงานตามความต้องการ การส่งเสริม แนะนำ อบรม เกี่ยวกับวิธีและขั้นตอนของการประมวลผลด้วยเครื่องจักร การติดตามศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านระบบงานประมวลผลด้วยเครื่องจักร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่เวชสถิติ
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวช.
– ม.6
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับประกาศนียบัตรซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญทางการพยาบาล เวชสถิติ หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านเวชสถิติไม่น้อยกว่า 5 ปี (พร้อมหลักฐานใบรับรองการผ่านงาน)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านเวชสถิติ ซึ่งมีลักษณะการปฏิบัติงานให้บริการงานเวชระเบียน การจำแนกประเภทผู้ป่วยใน การรักษากลุ่มเฉพาะโรค รวบรวมข้อมูลเวชระเบียน สถิติประเภทต่างๆ ให้รหัสทางการแพทย์ และปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางช่างไม้หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
2. มีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับงานซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ วัสดุครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ (ที่เกี่ยวกับงานไม้) ไม่ต่ำกว่า 10 ปี (พร้อมหลักฐานใบรับรองการผ่านงาน)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านช่างเทคนิค ดูแล ควบคุม ตรวจซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ วัสดุครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ (ที่เกี่ยวกับงานไม้) ในความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและพร้อมในการใช้งาน ซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง เขียนหรือออกแบบ ติดตั้งสิ่งก่อสร้าง ให้คำปรึกษาแนะนำจัดทำข้อมูล เชิงทักษะเฉพาะด้านและทักษะทั่วไปให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวช.
– ม.6
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลังหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้และ จะต้องมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้ากำลังไม่ต่ำกว่า 5 ปี (พร้อมหลักฐานใบรับรองการผ่านงาน)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านช่างไฟ ฟ้า สำรวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อมประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการใช้งาน ดูแล บำรุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสื่อสาร และโทรคมนาคม และระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลข่าวสาร ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก จัดทำทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผนบำรุงรักษา ปรับเทียบค่ามาตรฐาน ตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการออกใบรับรอง ตามที่หน่วยงาน หรือกฎหมายกำหนด


ชื่อตำแหน่ง : ผู้ช่วยเภสัชกร
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : 1. ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษา ตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ จากสถาบันที่สำนักงาน กพ. รับรอ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษา ตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ จากสถาบันที่สำนักงาน กพ. รับรอง หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) จากสถาบันที่สำนักงาน กพ.รับรอง หรือ
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี จากสถาบันที่สำนักงาน กพ. รับรอง หรือ
4. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีความรู้ความสามารถ และทักษะ ในการปฏิบัติงานผู้ช่วยเภสัชกร ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานผู้ช่วยเภสัชกรในงานเภสัชกรรมที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการผสมยาการปรุงยา และเวชภัณฑ์ต่างๆ ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน การจัดซื้อ จัดหา เก็บรักษา เบิกจ่ายยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือ ครุภัณฑ์ทางด้านเภสัชกรรม จัดทำบัญชี และทะเบียน เบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ จัดทำสถิติ รายงานต่าง ๆ ตรวจสอบเกี่ยวกับวันหมดอายุของยา การจัดและจ่ายยาตามคำสั่งแพทย์ การให้คำแนะนำในการใช้ยา ภายใต้การควบคุมของเภสัชกร และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานรักษาศพ
อัตราเงินเดือน : 10.430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่วยแพทย์ในการตกแต่งศพ รักษาสภาพศพ ดูแลเฝ้าระวังศพ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมายตำแหน่ง: 14 อัตรา หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ม.ปลาย  ปวช.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 10,430-19,500
อัตราว่าง: 14
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |


ฝากประชาสัมพันธ์

Details

Start:
2 พฤษภาคม 2016
End:
11 พฤษภาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34389/

Venue

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Thailand + Google Map

“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 เม.ย. -11 พ.ค. 2559 |นักสื่อสารมวลชน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักสื่อสารมวลชน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |


ฝากประชาสัมพันธ์

Details

Start:
21 เมษายน 2016
End:
11 พฤษภาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34332/

Venue

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Thailand + Google Map

“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 7 มี.ค. -18 มี.ค. 2559 |ผู้บังคับหมู่ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ กองสารนิเทศ (ช./ญ.)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: ผู้บังคับหมู่ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ กองสารนิเทศ (ช./ญ.)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |


ฝากประชาสัมพันธ์

Details

Start:
7 มีนาคม 2016
End:
18 มีนาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/33976/

Venue

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Thailand + Google Map

“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 ก.พ. -23 ก.พ. 2559 |นายร้อยตำรวจ 150 อัตรา *บุคคลภายนอก!!

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2559
จำนวน 150 อัตรา

ตำแหน่ง: นายร้อยตำรวจ 150 อัตรา *บุคคลภายนอก!!
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
สมัครออนไลน์ |


ฝากประชาสัมพันธ์

“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 25 ม.ค. -12 ม.ค. 2559 |ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๘ (นายร้อยตำรวจ) บุคคลภายใน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ
ชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๕๐๐ อัตรา

ห้ามตำรวจผู้มีวุฒิปริญญาตรี และอายุราชการไม่ครบ ๒ ปี นับแต่วันบรรจุ
สมัครสอบคัดเลือกเป็นชั้นสัญญาบัตร
มีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ในข้อหารายงานเท็จ

กำหนดการรับสมัครและสอบแข่งขัน
๑. รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต click ที่นี่ ๒๕ ธ.ค. ๕๘ – ๑๒ ม.ค. ๕๙
๒. ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน ๑๒ ก.พ. ๕๙
๓. สอบข้อเขียน ๒๑ ก.พ. ๕๙
๔. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ๓ มี.ค. ๕๙
๕. รายงานตัว ยื่นหลักฐานและเอกสารเพิ่มเติม ๙ – ๑๐ มี.ค. ๕๙
๖. ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง ๒๓ – ๒๖ มี.ค. ๕๙
๗. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ๒๗ เม.ย. ๕๙

รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๘
จำนวน ๕๐๐ อัตรา

ลำดับ
หน่วยดำเนินการ
รับสมัครคัดเลือกฯ
ประกาศรับสมัคร
(หน่วยดำเนินการสอบ)
หน่วยที่ได้รับ
การจัดสรรอัตรา
(ดำเนินการสอบ
ให้หน่วยงาน
โดยนำอัตรามารวมกัน)
กลุ่มงานอำนวยการ
และสนับสนุน (อก.)
กลุ่มสายงาน
ปฏิบัติการ
ป้องกันปราบปราม (ปป.)
รวม
การเลือก
ที่นั่งสอบ
ข้อเขียน
ป.ตรี
จ.ส.ต.-ด.ต.
ป.ตรี
จ.ส.ต.-ด.ต.
บช.ศ.
สยศ.ตร., สกบ., สกพ., กมค., สพฐ.ตร., สทส., บช.ศ., รร.นรต., รพ.ตร., บช.ก. และ บช.ส.
๕๒
๕๒
ไม่ต้องเลือก
ที่นั่งสอบ
บช.น.
๑๐
๔๓
๑๗
๗๖
ภ.๑
ภ.๑, ภ.๒ และ ภ.๗
๑๙
๑๐
๖๓
๒๕
๑๑๗
ภ.๑, ภ.๒ และ ภ.๗
ภ.๔
ภ.๓ และ ภ.๔
๓๗
๑๕
๖๗
ภ.๓ และ ภ.๔
ภ.๕
ภ.๕ และ ภ.๖
๑๑
๕๐
๒๐
๘๘
ภ.๕ และ ภ.๖
ภ.๘
ภ.๘, ภ.๙, ศชต. และ รพ.ศชต.
๓๙
๑๖
๖๒
ภ.๘, ภ.๙ และ ศชต.
บช.ตชด.
บช.ตชด.
๑๘
๓๘
ไม่ต้องเลือก
ที่นั่งสอบ
รวม
จำนวน ๖ หน่วยสอบ
๑๑๕
๓๕
๒๕๐
๑๐๐
๕๐๐
 
รวมทั้งสิ้น ๕๐๐ อัตรา

ขอบเขตวิชาในการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
จำนวน ๕๐๐ อัตรา


ด้านการทดสอบความรู้ความสามารถ ด้วยวิธีสอบข้อเขียน จำนวน ๑๕๐ ข้อ
จำนวน(ข้อ)
๑.    กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม
๑๕๐
๑.๑   ประมวลกฎหมายอาญา
๓๕
๑.๒   ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
๓๕
๑.๓   กฎหมายลักษณะพยาน (ป.วิ.อาญา ภาค ๕ พยานหลักฐาน)
๒๐
๑.๔   พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม, กฎ ก.ตร.ที่เกี่ยวข้อง 
        และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๐
๑.๕   ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
๒๕
๑.๖   ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน
๒๕
๒.    กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน
๑๕๐
๒.๑   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม,
        ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี
        ลักษณะที่ ๕๔ งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๒๕
๒.๒   ภาษาไทย
๓๕
๒.๓   ทักษะงานอำนวยการ
๓๐
๒.๔   พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม, กฎ ก.ตร.ที่เกี่ยวข้อง
        และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๐
๒.๕   ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
๒๕
๒.๖   ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน
๒๕

ด้านการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง

เกณฑ์วัดผล

๑.    กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม     
๑.๑   การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย  
        (๑)   ว่ายน้ำ     ระยะทาง  ๒๕  เมตร  ผู้ทำเวลาไม่เกิน   ๕๐  วินาที  ถือว่า ผ่าน
ผ่าน/ไม่ผ่าน
        (๒)   วิ่ง          ระยะทาง ๘๐๐ เมตร  ผู้ทำเวลาไม่เกิน   ๕  นาที ๓๐ วินาที ถือว่า ผ่าน
ผ่าน/ไม่ผ่าน
๑.๒   สอบสัมภาษณ์     ผู้ที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เห็นว่าเหมาะสม ถือว่าผ่าน
ผ่าน/ไม่ผ่าน
๒.    กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน  
       สอบสัมภาษณ์      ผู้ที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เห็นว่าเหมาะสม ถือว่าผ่าน
ผ่าน/ไม่ผ่าน

เอกสารทั่วไป
1.การทำลายเอกสารที่เกี่ยวกับการสอบ
2.มติ ก.ตร.ครั้งที่ 6/2552 (กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิปริญญาทางสังคมศาสตร์)
3.หลักเกณฑ์การพิจารณากรณีเป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย
4.การตรวจร่างประกาศรับสมัคร
5.สิทธิได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษ เมื่อมีกรณีเปิดรับสมัครคัดเลือกหรือสอบแข่งขัน

แบบฟอร์ม
ใบมอบฉันทะ / ใบมอบอำนาจ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการทดสอบความรู้ความสามารถด้วยวิธีสอบข้อเขียน
1.พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
2.พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
3.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551
5.กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2553
6.กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556
7.ประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54 งานสารบรรณ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คู่มือ
คู่มือ เสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

ตำแหน่ง: ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๘ (นายร้อยตำรวจ) บุคคลภายใน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 500
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 1 ม.ค. 2513
สอบวันที่: 1 ม.ค. 2513
ประกาศผลสอบ: 1 ม.ค. 2513
แหล่งที่มา: http://rcm.edupol.org

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
สมัครออนไลน์ |


ฝากประชาสัมพันธ์

“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้- |เปลี่ยนแปลงแนวทางการทดสอบสมรรถภาพทางกาย นักเรียนนายสิบตำรวจ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

จากบันทึกข้อความ เกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางกายในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.)

จากเดิมที่มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายเอาไว้เพียง 2 ประเภท คือ ว่ายน้ำ และวิ่ง ได้มีการเปลี่ยนเป็น 5 ประเภท โดยเพิ่มอีก 3 ประเภท คือ ยืนกระโดดไกล ว่ายน้ำ วิ่ง วิ่งเก็บของ และวิ่งระยะไกล

โดยกำหนดเกณฑ์ผ่าน/ไม่ผ่านไว้ดังนี้

1. ว่ายน้ำ ระยะทาง 25 เมตร เพื่อทดสอบความอดทนของหัวใจ
เกณฑ์ผ่าน ชายไม่เกิน 30 วินาที หญิงไม่เกิน 50 วินาที

2. วิ่งระยะไกล เพื่อทดสอบพลังของกล้ามเนื้อ หัวใจ และความเร็ว
เกณฑ์ผ่าน ชาย 1,000 เมตร ไม่เกิน 4 นาที 55 วินาที หญิง 800 เมตร ไม่เกิน 5 นาที

3. ยืนกระโดดไกล เพื่อทดสอบพลังของกล้ามเนื้อ
เกณฑ์ผ่าน ชายไม่น้อยกว่า 180 ซม. หญิงไม่น้อยกว่า 120 ซม.

4. วิ่งเก็บของ 10 เมตร (วิ่งกลับตัว) เพื่อทดสอบความคล่องตัว
เกณฑ์ผ่าน ชายไม่เกิน 13 วินาที หญิงไม่เกิน 15 วินาที

5. วิ่ง 50 เมตร เพื่อทดสอบความเร็ว
เกณฑ์ผ่าน ชายไม่เกิน 10 วินาที หญิงไม่เกิน 13 วินาที

ตำแหน่ง: เปลี่ยนแปลงแนวทางการทดสอบสมรรถภาพทางกาย นักเรียนนายสิบตำรวจ
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงาน  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |


ฝากประชาสัมพันธ์

Venue

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Thailand + Google Map

“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ – |บน.ช. ออกข้อบังคับ ห้ามมอเตอร์ไซต์ขึ้นสะพานลอดอุโมงค์ทางแยก กทม.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

พล.ต.ต.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ รอง ผบช.น. (รับผิดชอบงานจราจร) กล่าวว่า จากกรณีที่มีรถจักรยานยนต์ฝ่าฝืนขับขี่ขึ้นไปบนสะพานข้ามทางแยกและอุโมงค์ ลอดทางแยกทำให้เกิดความไม่เป็นระเบียบและส่งผลต่อปัญหาการจราจร เนื่องจากบนสะพานหรืออุโมงค์ไม่ได้จัดช่องทางจราจรไว้สำหรับรถที่มีความเร็ว ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ฉะนั้นเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพกองบัญชาการตำรวจ นครบาล (บช.น.) จึงได้มีการออกข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร (ชั่วคราว) ว่าด้วยการห้ามรถบางชนิดและล้อเลื่อนลากเข็นเดินบนสะพานข้ามทางร่วมทางแยก และในอุโมงค์ลอดทางแยก พ.ศ.2559 โดยอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก เพื่อควบคุมและบังคับใช้กฎหมายในสะพานข้ามแยกและอุโมงค์ลอดทางแยกสำหรับ สะพานข้ามแยกที่ห้ามเดินรถทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครมีทั้งสิ้น 39 สะพาน อาทิ สะพานข้ามแยกคลองตัน สะพานข้ามแยกอโศกเพชร สะพานข้ามแยกสามเหลี่ยมดินแดง สะพานข้ามแยกตึกชัย สะพานข้ามแยกประตูน้ำ สะพานข้ามแยกยมราช สะพานข้ามแยกไทยเบลเยียม สะพานข้ามแยกบางพลัด สะพานข้ามแยกวงศ์สว่าง และ สะพานข้ามแยกราชเทวี

นอกจากนี้ ยังออกข้อบังคับห้ามรถจักรยานยนต์วิ่งในอุโมงค์ลอดแยกทั่วพื้นที่กรุงเทพมหา นครทั้งหมด 6 อุโมงค์ ได้แก่ อุโมงค์วงเวียนบางเขน อุโมงค์พัฒนาการรามคำแหง 24 อุโมงค์ศรีอุดม อุโมงค์บรมราชชนนี อุโมงค์บางพลัด และอุโมงค์ท่าพระ เพราะที่ผ่านมาสะพานและอุโมงค์ข้ามแยกบางจุดยังไม่มีการออกข้อบังคับอย่าง เป็นทางการ ส่งผลให้ประชาชนฝ่าฝืนและเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรไม่สามารถดำเนินการบังคับใช้ กฎหมายได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น บช.น.จำเป็นจะต้องมีการออกข้อบังคับเพื่อให้แนวทางการปฏิบัติมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม ข้อบังคับดังกล่าวจะเริ่มบังคับใช้นับตั้งแต่วันนี้ 30 มี.ค.เป็นต้นไป ซึ่งตนได้กำชับให้ ผบก.จร.และ รองผบก.น.1-9 ที่ดูแลงานจราจร สั่งกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรให้กวดขันจับกุมผู้กระทำผิดกฎข้อบังคับอย่าง เคร่งครัด หากฝ่าฝืน เจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวถือว่าเป็นการกระทำความผิดฐานฝ่าฝืนเครื่องหมายบน พื้นที่มีอัตราโทษปรับตั้งแต่ 500-1,000 บาท

ตำแหน่ง: บน.ช. ออกข้อบังคับ ห้ามมอเตอร์ไซต์ขึ้นสะพานลอดอุโมงค์ทางแยก กทม.
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงาน  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:


ฝากประชาสัมพันธ์

Venue

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Thailand + Google Map

“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ – |1 เม.ย. เอาจริง คนซ้อนไม่สวมหมวก ปรับ 2 เท่า..ใครจ่าย??

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

เกี่ยวกับเรื่องไม่สวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย หรือหมวกกันน็อก ที่จะดำเนินการบังคับใช้กฏหมายและกวดขันวินัยจราจรอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 59 นี้ เป็นต้นไป เพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตอันเนื่องจากการกระแทกบริเวณศรีษะ ไม่สวมหมวกกันน๊อค จับจริง!! ปรับจริง!! ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย ตั้งแต่ 1 เมษายน 2559 นี้ แน่นอน!!

ก็เกิดประเด็นสงสัยว่ากรณีรถมอเตอร์ไซต์รับจ้างใครจะเป็นผู้ชำระค่าปรับส่วนนี้..

การไม่ใส่หมวกกันน็อก ตามกฎหมายจราจรระบุไว้ชัดเจนว่า กรณีคนขับไม่สวมหมวกกันน็อก ปรับไม่เกิน 500 บาท กรณีคนซ้อนไม่สวมหมวกกันน็อก ปรับไม่เกิน 1,000 บาท (2 เท่า) แต่หากไม่สวมหมวกทั้งคู่ ปรับไม่เกิน 1,500 บาท (3 เท่า) โดยคนขับต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด

ตำแหน่ง: 1 เม.ย. เอาจริง คนซ้อนไม่สวมหมวก ปรับ 2 เท่า..ใครจ่าย??
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงาน  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:


ฝากประชาสัมพันธ์

Venue

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Thailand + Google Map

“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ -ไม่กำหนด |ข้อเท็จจริงสอบตำรวจ 5,000 อัตรา ปี 2559

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ 5,000 อัตรา

สืบเนื่องจากมีผู้ติดตามท่านหนึ่งได้ส่งไฟล์ภาพบันทึกข้อความ เกี่ยวกับการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ 2559 และสอบถามว่าจะรับนสมัครสอบเมื่อไร

เมื่อผมดูบันทึกข้อความดังกล่าวแล้วก็จำได้คลับคล้ายคลับคลาว่าเคยเห็นที่ไหนมาก่อน แล้วจึงลองค้นหาดูก็ค้นพบความจริง บันทึกข้อความดังกล่าวผมก็เคยได้แจ้งให้ท่านที่ติดตามทราบแล้ว ลองดูคลิกที่นี่ และเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะเห็นมีการแชร์กันในขณะนี้มากมาย ขอเรียนชี้แจงดังนี้นะครับ

ข้อเท็จจริง

บันทึกข้อความดังกล่าว เป็นการเตรียมพร้อมเปิดรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ ซึ่งก็ได้เปิดและปิดรับสมัครสอบไปเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558 (ปีที่แล้ว) เข้าใจว่าเห็นปี 2559 จึงสำคัญผิดคิดว่าเปิดรับสมัครสอบปี 2559 ซึ่งจริงๆ แล้วเป็น “ปีงบประมาณ 2559” ครับ คลิกดูได้ที่นี่

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมอบหมายให้กองบัญชาการศึกษา กองการสอบ ดำเนินการรับสมัครสอบในขณะนี้ มีดังนี้

 • รับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเป็นชั้นสัญญาบัตร 500 อัตรา พ.ศ. 2558 บช.ศ., ภ.1, ภ.4, ภ.5, ภ.8 และ บช.ตชด. (รับเฉพาะผู้ที่เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนอยู่แล้ว) รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2558
 • รับสมัครพนักงานสอบสวน พ.ศ. 2559 [รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2559] ศชต. รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2559

ยังไม่มีการรับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวน หรือนายสิบตำรวจ หรือนักเรียนนายสิบตำรวจ 5,000 อัตรา

ตำแหน่ง: ข้อเท็จจริงสอบตำรวจ 5,000 อัตรา ปี 2559
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงาน  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
สมัครออนไลน์ |


ฝากประชาสัมพันธ์