Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สำนักงานธนานุเคราะห์

27 มิถุนายน 2017 - 30 มิถุนายน 2017

“สำนักงานธนานุเคราะห์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-30 มิ.ย. 2560

สำนักงานธนานุเคราะห์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศ สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติหน้าที่ที่สถานธนานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

ด้วยสำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษญ์ มีความประสงค์ที่จะดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็ฯพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ในตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูลปฏิบัติหน้าที่ที่สถานธนานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการเงิน การบัญชี หรือทางอื่นที่คณะกรรมการกำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

การรับสมัครสอบ

วัน เวลา และช่องทางการรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.pawn.co.th ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2560 และจัดส่งเอกสารหลักฐานการสมัครตามช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. จัดส่งเอกสารหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคาร 8 สำนักงานธนานุเคราะห์ วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-15.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

2. จัดส่งเอกสารหลักฐานการสมัครผ่านทางอีเมล์ให้จัดส่งมาที่ hr.pawn.or@gmail.com (แนบไฟล์แบบ PDF หรือ JPG) ก่อนเวลา 15.30 น.ของวันสุดท้ายการรับสมัคร

3. จัดส่งเอกสารหลักฐานการสมัครผ่านาทางไปรษณ๊ย์ให้จัดส่งมาที่ อาคาร 8 สำนักงานธนานุเคราะห์ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 ภายในช่วงวันรับสมัคร (นับวันที่ลงตราประทับในการจัดส่ง) สำหรับผู้ที่จัดส่งทางไปรษณีย์ให้แจ้งหลักฐานการชำระเงินก่อนเวลา 15.30 ของวันสุดท้ายการรับสมัคร)

ตำแหน่ง: พนักงานบันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 10,150-
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: สุราษฎร์ธานี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน สำนักงานธนานุเคราะห์ :ตนเอง  ,mail  ,email  

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานธนานุเคราะห์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
27 มิถุนายน 2017
End:
30 มิถุนายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/40010/

Venue

สำนักงานธนานุเคราะห์
สำนักงานธนานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“สำนักงานธนานุเคราะห์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-30 มิ.ย. 2560

สำนักงานธนานุเคราะห์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศ สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติหน้าที่ที่สถานธนานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

ด้วยสำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษญ์ มีความประสงค์ที่จะดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็ฯพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ในตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูลปฏิบัติหน้าที่ที่สถานธนานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการเงิน การบัญชี หรือทางอื่นที่คณะกรรมการกำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

การรับสมัครสอบ

วัน เวลา และช่องทางการรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.pawn.co.th ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2560 และจัดส่งเอกสารหลักฐานการสมัครตามช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. จัดส่งเอกสารหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคาร 8 สำนักงานธนานุเคราะห์ วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-15.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

2. จัดส่งเอกสารหลักฐานการสมัครผ่านทางอีเมล์ให้จัดส่งมาที่ hr.pawn.or@gmail.com (แนบไฟล์แบบ PDF หรือ JPG) ก่อนเวลา 15.30 น.ของวันสุดท้ายการรับสมัคร

3. จัดส่งเอกสารหลักฐานการสมัครผ่านาทางไปรษณ๊ย์ให้จัดส่งมาที่ อาคาร 8 สำนักงานธนานุเคราะห์ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 ภายในช่วงวันรับสมัคร (นับวันที่ลงตราประทับในการจัดส่ง) สำหรับผู้ที่จัดส่งทางไปรษณีย์ให้แจ้งหลักฐานการชำระเงินก่อนเวลา 15.30 ของวันสุดท้ายการรับสมัคร)

ตำแหน่ง: พนักงานบันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 10,150-
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: อุดรธานี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน สำนักงานธนานุเคราะห์ :ตนเอง  ,mail  ,email  

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานธนานุเคราะห์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
27 มิถุนายน 2017
End:
30 มิถุนายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/40006/

Venue

สำนักงานธนานุเคราะห์
สำนักงานธนานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“สำนักงานธนานุเคราะห์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-30 มิ.ย. 2560

สำนักงานธนานุเคราะห์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศ สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติหน้าที่ที่สถานธนานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

ด้วยสำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษญ์ มีความประสงค์ที่จะดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็ฯพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ในตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูลปฏิบัติหน้าที่ที่สถานธนานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการเงิน การบัญชี หรือทางอื่นที่คณะกรรมการกำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

การรับสมัครสอบ

วัน เวลา และช่องทางการรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.pawn.co.th ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2560 และจัดส่งเอกสารหลักฐานการสมัครตามช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. จัดส่งเอกสารหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคาร 8 สำนักงานธนานุเคราะห์ วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-15.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

2. จัดส่งเอกสารหลักฐานการสมัครผ่านทางอีเมล์ให้จัดส่งมาที่ hr.pawn.or@gmail.com (แนบไฟล์แบบ PDF หรือ JPG) ก่อนเวลา 15.30 น.ของวันสุดท้ายการรับสมัคร

3. จัดส่งเอกสารหลักฐานการสมัครผ่านาทางไปรษณ๊ย์ให้จัดส่งมาที่ อาคาร 8 สำนักงานธนานุเคราะห์ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 ภายในช่วงวันรับสมัคร (นับวันที่ลงตราประทับในการจัดส่ง) สำหรับผู้ที่จัดส่งทางไปรษณีย์ให้แจ้งหลักฐานการชำระเงินก่อนเวลา 15.30 ของวันสุดท้ายการรับสมัคร)

ตำแหน่ง: พนักงานบันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: 10,150-
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: อุดรธานี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน สำนักงานธนานุเคราะห์ :ตนเอง  ,mail  ,email  

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานธนานุเคราะห์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
27 มิถุนายน 2017
End:
30 มิถุนายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/40004/

Venue

สำนักงานธนานุเคราะห์
สำนักงานธนานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“สำนักงานธนานุเคราะห์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-17 ก.พ. 2560

สำนักงานธนานุเคราะห์ เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: พนักงานพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 10,150-
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน สำนักงานธนานุเคราะห์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 22 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานธนานุเคราะห์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ไฟล์แนบ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
13 กุมภาพันธ์ 2017
End:
17 กุมภาพันธ์ 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37317/

Venue

สำนักงานธนานุเคราะห์
สำนักงานธนานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“สำนักงานธนานุเคราะห์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 ก.ค. -3 ส.ค. 2559 |พนักงานบันทึกข้อมูล

สำนักงานธนานุเคราะห์ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: พนักงานบันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 10,150-
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานธนานุเคราะห์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานธนานุเคราะห์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
15 กรกฎาคม 2016
End:
3 สิงหาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35535/

Venue

สำนักงานธนานุเคราะห์
สำนักงานธนานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“สำนักงานธนานุเคราะห์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 15 ก.ค. -3 ส.ค. 2559 |พนักงานการเงินและบัญชี

สำนักงานธนานุเคราะห์ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: พนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 10,150-
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน สำนักงานธนานุเคราะห์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานธนานุเคราะห์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
15 กรกฎาคม 2016
End:
3 สิงหาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35534/

Venue

สำนักงานธนานุเคราะห์
สำนักงานธนานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com