Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

25 มิถุนายน 2018 - 29 มิถุนายน 2018

“สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบ 25 มิ.ย. -29 มิ.ย. 2561

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราเงินเดือน :21000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาโท


ชื่อตำแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราเงินเดือน :13800 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.โท
อัตราเงินเดือน: 13,800-21,000
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงาน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย. – 29 มิ.ย. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 6 ก.ค. 2561

Facebook Comments

Venue

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Thailand + Google Map
Website:
<a

“สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 13 มี.ค. –

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบ

สำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (สปอ.) เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (วุฒิปริญญาโท จำนวน ๑ ตำแหน่ง)
ประจำ กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์

คุณสมบัติผู้ร่วมงาน

·         จบปริญญาโท ในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

·         สนใจงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

·         มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบงานด้านการประสานงาน

·         ทักษะด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ ดี

·         สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ ในโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

ระยะเวลาการจ้าง ณ วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ (สามารถต่อสัญญารายปีได้)

การจ่ายเงินค่าจ้าง เดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

ระยะเวลาการสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

สัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ ณ ห้องประชุม ๖๐๑ ชั้น ๖ ตึกหลัง อาคาร สผ.

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

๑. ใบสมัคร ๑ ชุด

๒. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๑ รูป (สำหรับติดใบสมัคร)

๓. ประวัติโดยย่อ (Resume หรือ Curriculum Vitae)

๔. สำเนาใบแสดงวุฒิการศึกษาและสำเนาใบแสดงผลการเรียนอย่างละ ๑ ฉบับ (ปริญญาตรีและปริญญาโท)

๕. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนอย่างละ ๑ ฉบับ

๖. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ประกาศนียบัตร เป็นต้น

วิธีการสมัคร

๑.    สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (สปอ.)
ชั้น ๗ ตึกหลัง อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

๒.    สมัครทางอีเมล โดยส่งหลักฐานการสมัครมาที่ : ccmcpolicy@gmail.com

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 20,000-20,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com
วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :ตนเอง,อีเมล์
ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (สปอ.) ชั้น ๗ ตึกหลัง อาคาร สผ. อีเมล ccmcpolicy@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

หรือสามารถโทรศัพท์เพื่อขอทราบรายละเอียดได้ที่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 23 มี.ค. 2561
สอบวันที่: 26 มี.ค. 2561
ประกาศผลสอบ: 29 มี.ค. 2561
ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | ใบสมัคร | เว็บรับสมัคร | ไฟล์แนบ 1 | 2 |

Facebook Comments

Venue

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Thailand + Google Map
Website:
<a

“สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 13 มี.ค. -22 มี.ค. 2561

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบ

สำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (สปอ.) เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (วุฒิปริญญาโท จำนวน ๑ ตำแหน่ง)
ประจำ กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์

ระยะเวลาการจ้าง ณ วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ (สามารถต่อสัญญารายปีได้)

การจ่ายเงินค่าจ้าง เดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

สัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ ณ ห้องประชุม ๖๐๑ ชั้น ๖ ตึกหลัง อาคาร สผ.

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 1. ใบสมัคร ๑ ชุด
 2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๑ รูป (สำหรับติดใบสมัคร)
 3. ประวัติโดยย่อ (Resume หรือ Curriculum Vitae)
 4. สำเนาใบแสดงวุฒิการศึกษาและสำเนาใบแสดงผลการเรียนอย่างละ ๑ ฉบับ (ปริญญาตรีและปริญญาโท)
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนอย่างละ ๑ ฉบับ
 6. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ประกาศนียบัตร เป็นต้น

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 20,000-20,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com
วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :ตนเอง,อีเมล์
ระยะเวลาการสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

 • สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (สปอ.)
  ชั้น ๗ ตึกหลัง อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)
 • สมัครทางอีเมล โดยส่งหลักฐานการสมัครมาที่ : ccmcpolicy@gmail.com
 • ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (สปอ.) ชั้น ๗ ตึกหลัง อาคาร สผ.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สามารถโทรศัพท์เพื่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ คุณดำเนินทราย ทรัพย์ไพศาล
โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๙๒ หรือ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๖๙๒ อีเมล ccmcpolicy@gmail.com

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 23 มี.ค. 2561
สอบวันที่: 26 มี.ค. 2561
ประกาศผลสอบ: 29 มี.ค. 2561
ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | ใบสมัคร | เว็บรับสมัคร | ไฟล์แนบ 1 | 2 |

Facebook Comments

Venue

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Thailand + Google Map
Website:
<a

“สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 พ.ค. -23 พ.ค. 2560

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 21000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการ
วางผังเมืองและสภาพแวดล้อม ทางการวางผังเมือง และทางผังเมือง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – จัดทำนโยบายและแผนแบบบูรณาการ เสนอแนะมาตราการและกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการประสานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อภารกิจตามแนวนโยบายในรัฐธรรมนูญ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป – ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน – ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และหน่วยงาน – พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ – พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ – พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง – การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม – การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ – การติดตามประเมินผลนโยบายและแผน – การอนุรักษ์และการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม – การจัดทำแผนมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ – นโยบายและแผนด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม – การผังเมือง – เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม – ความหลากหลายทางชีวภาพ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการประเมิน ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐


ชื่อตำแหน่ง : นิติกร
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – ดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจพิจารณาหรือจัดทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ การให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับงานนิติการทั่วไป การศึกษา วิเคราะห์ให้ความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และการดำเนินคดีต่าง ๆ ของหน่วยงาน

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป – ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน – ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และหน่วยงาน – พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ – พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ – พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง – รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย – พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม – พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ – พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม – พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ – พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม – พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการประเมิน ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นิติกร
ระดับการศึกษา: ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน: 18,000-21,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Venue

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Thailand + Google Map
Website:
<a

“สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-10 เม.ย. 2560

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการวิจัย
ระดับการศึกษา: ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน: 18,000-21,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Venue

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Thailand + Google Map
Website:
<a

“สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 21 ส.ค. -16 ก.ย. 2559 |นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : (1) เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ และ
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน การศึกษาวิเคราะห์ ประสานงานแผนงาน ประมวลผลข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนงานหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลยุทธศาสตร์ประเทศ นโยบายของรัฐบาล นโยบายและสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาสรุปเสนอประกอบการจัดทำข้อเสนอแนะในการกำหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายของส่วนราชการ และจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ กลไก และเครื่องมือประกอบการดำเนินงานของส่วนราชการ
(2) รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับภารกิจหลัก นโยบาย และแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ เพื่อวางแผนกำหนดแผนปฏิบัติราชการ แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมของส่วนราชการ ให้สามารถบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
(3) ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ประเทศ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ เพื่อประกอบการเสนอแนะแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมของส่วนราชการ แนวทางการประสานแผน และการติดตามประเมินผลให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
(4) วิเคราะห์ กลั่นกรอง แผนงาน โครงการ ตลอดจนประเด็นนโยบาย และมาตรการ
ต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
(5) ติดตาม สำรวจ รวบรวม และประมวลผลผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรค และจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนงานหรือกำหนดยุทธศาสตร์
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ และร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน(กลุ่มงาน) หรือ โครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนงานโครงการ
(2) ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผนเพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียน ประกอบด้วย
1. ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ และความรู้ทั่วไป (50 คะแนน)
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
– เหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศ
2. ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานนโยบายและแผนที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (150 คะแนน)
– ความรู้ความเข้าใจด้านการกำหนดยุทธศาสตร์
– ความรู้ความเข้าใจในการกำหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด
– ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล (Good governance)
– ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การตั้งงบประมาณประจำปี การจัดทำแผนงาน โครงการ การบริหารแผนงานโครงการ การวิเคราะห์และการติดตามประเมินผลโครงการและการปฏิบัติงาน
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | สมัครออนไลน์ |

Facebook Comments

Venue

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Thailand + Google Map
Website:
<a

“สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 1 ส.ค. -10 ส.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบ

สำนัก ประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (สปอ.) เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานโครงการ (วุฒิปริญญาโท จำนวน ๑ ตำแหน่ง) ประจำ กลุ่มงานประสานงานกลางอนุสัญญา

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 17,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Venue

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Thailand + Google Map
Website:
<a

“สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบ 11 ก.ค. -12 ก.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบ

1. คุณสมบัติ
– เพศ ชาย หรือ หญิง (จำนวน ๑ อัตรา)
– อายุ ระหว่าง ๒๒ – ๓๕ ปี
– ระดับการศึกษา ไม่ต่ำกว่าวุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน สาขาการบัญชี
– สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ เช่น Microsoft Word, Excel ,Power Point ได้เป็นอย่างดี
– ถ้ามีประสบการณ์ในการทำ “งบประมาณของหน่วยงานราชการ” จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

2. การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กองบริหารจัดการที่ดิน
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณรุจิรารัตน์ โทร ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๔๖

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Facebook Comments

Venue

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Thailand + Google Map
Website:
<a

“สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบ 17 เม.ย. -22 เม.ย. 2559 |พนักงานจ้างเหมาบริการด้านวิชาการ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบ

สำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (สปอ.)
เปิดรับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการด้านวิชาการ (วุฒิปริญญาโท จำนวน ๑ ตำแหน่ง)
ประจำ กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์

คุณสมบัติผู้ร่วมงาน

– จบปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์
– สนใจงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
– มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบงานด้านประสานงาน
– ทักษะด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ ดี
– สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ ในโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

ระยะเวลาการจ้าง ณ วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

การจ่ายเงินค่าจ้าง เดือนละ ๑๗,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ระยะเวลาการสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

๑. ใบสมัคร ๑ ชุด
๒. สำเนาใบแสดงวุฒิการศึกษาและสำเนาใบแสดงผลการเรียนอย่างละ ๑ ฉบับ (ปริญญาตรีและปริญญาโท)
๓. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (สำหรับติดใบสมัคร)
๔. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนอย่างละ ๑ ฉบับ
๕. ประวัติโดยย่อ
๖. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ประกาศนียบัตร เป็นต้น

วิธีการสมัคร ๑.สมัครด้วยตัวเองได้ที่ สำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (สปอ.) ชั้น ๗ ตึกหลัง
๒. สมัครทางอีเมล โดยส่งหลักฐานการสมัครมาที่ : anuchataggie11@gmail.com หรือ p_thumcharoen@hotmail.com

ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (สปอ.) ชั้น ๗ ตึกหลัง
หรือสามารถโทรศัพท์เพื่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ คุณอนุชาติหรือคุณปทิตตา ที่ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๗๘๔, ๖๘๔๒

ตำแหน่ง: พนักงานจ้างเหมาบริการด้านวิชาการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 17,500-
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ใบสมัคร |

Facebook Comments

Venue

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Thailand + Google Map
Website:
<a

“สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบ 5 เม.ย. -22 เม.ย. 2559 |เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบ

๑. ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการ

๒. คุณสมบัติ
๑) เพศ ชาย – หญิง
๒) อายุ ระหว่าง ๒๒ – ๓๕ ปี
๓) ระดับการศึกษา ไม่ต่ำกว่าวุฒิปริญญาตรี สาขาภูมิศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๔) สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ เช่น Microsoft Word, Excel ,Power Point และ Arc Gis ได้เป็นอย่างดี

๓. วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท

๔. การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กองบริหารจัดการที่ดิน
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ ๕ – ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณรุจิรารัตน์ โทร ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๔๖

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Facebook Comments

Venue

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Thailand + Google Map
Website:
<a

“สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 28 มี.ค. -21 เม.ย. 2559 |นิติกรปฏิบัติการ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1) ด้านการปฏิบัติการ
(1) เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือ หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
(2) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ และอำนวยความสะดวกในการทำงาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
(3) ศึกษาข้อมูล รวบรวมแสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการดำเนินการเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และการดำเนินคดีของหน่วยงาน
(4) ปฏิบัติงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการด้านกฎหมายเพื่อจัดประชุม เสนอความเห็น จัดทำระเบียบวาระ และรายงานการประชุม
2) ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3) ด้านการประสานงาน
(1) ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4) ด้านการบริการ
ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจในข้vกฎหมายที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าว
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
– พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
– พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
– พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
– ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

ตำแหน่ง: นิติกรปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | สมัครออนไลน์ |

Facebook Comments

Venue

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Thailand + Google Map
Website:
<a

“สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 23 มี.ค. -31 มี.ค. 2559 |ผู้ประสานงานโครงการ CBFCM **ป.ตรี ทุกสาขา

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: ผู้ประสานงานโครงการ CBFCM **ป.ตรี ทุกสาขา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Facebook Comments

Venue

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Thailand + Google Map
Website:
<a

“สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 มี.ค. -20 มี.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการเผยแพร่,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักทรัพยากรบุคคล

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – ประสานนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประสานการจัดการเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนติดตาม ตรวจสอบมาตรการและเงื่อนไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและประสานการร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมทั้งพัฒนาระบบราชการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลทางวิชาการและวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อใช้ประกอบในการจัดทำแผนงาน โครงการและการเผยแพร่กิจกรรมความรู้ของหน่วยงาน
– สรุปข่าว วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน จากสื่อหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ทุกชนิดเพื่อนำเสนอผู้บริหาร
– เรียบเรียงข่าวสาร บทความ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ ผลการดำเนินงานของหน่วยงานแก่กลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อ และช่องทางการเผยแพร่ต่างๆ
– จัดเตรียมการแถลงข่าว และแถลงผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดทำ Press Release
– จัดทำสื่อ นิทรรศการเพื่อเผยแพร่กิจกรรมผลการดำเนินงานของหน่วยงานแก่กลุ่มเป้าหมาย โดยผ่าน ช่องทางการสื่อสารต่างๆ
– จัดเตรียมการประชุม จัดทำเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุม
– วางแผนงานด้านการประชาสัมพันธ์ จัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
– ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งสื่อมวลชน เพื่อให้การปฏิบัติงานการประชาสัมพันธ์ เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้
– ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและสื่อมวลชน
– ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. รับรอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหาร
– วิเคราะห์ กลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหรือหนังสือราชการก่อนนำเสนอผู้บริหาร
– การบันทึกข้อมูล ข้อสั่งการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
– ทำหนังสือโต้ตอบและจัดพิมพ์เอกสาร
– การจัดเตรียมการประชุม บันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ รวมทั้ง การติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหารเพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บริหาร
– การติดต่อนัดหมายรวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
– ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. รับรอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบุคคล งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนระดับ โอน ย้าย การพัฒนาบุคลากร งานสวัสดิการ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการเผยแพร่,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักทรัพยากรบุคคล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | สมัครออนไลน์ |

Facebook Comments
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com