Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

27 มิถุนายน 2016 - 8 กรกฎาคม 2016

“สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครสอบ 27 มิ.ย. -8 ก.ค. 2559 |เศรษฐกร,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักจัดการงานทั่วไป

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : –
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(2) มีความสามารถในการเขียน อ่าน พูด ภาษาอังกฤษได้
(3) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(2) มีความสามารถในการเขียน อ่าน พูด ภาษาอังกฤษได้
(3) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
1.3 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
(2) มีความสามารถในการเขียน อ่าน พูด ภาษาอังกฤษได้
(3) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
1.4 นักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี) อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์
(2) มีความสามารถในการเขียน อ่าน พูด ภาษาอังกฤษได้
(3) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

ตำแหน่ง: เศรษฐกร,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 15,000-17,500
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลด สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |


ฝากประชาสัมพันธ์

Details

Start:
27 มิถุนายน 2016
End:
8 กรกฎาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34922/

Venue

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ Thailand + Google Map

“สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครสอบ 18 ก.พ. -28 ก.พ. 2559 |เศรษฐกร,นักวิชาการเงินและบัญชี (ขยายระยะเวลารับสมัคร)

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดคุณสมบัติคลิกที่นี่

ตำแหน่ง: เศรษฐกร,นักวิชาการเงินและบัญชี (ขยายระยะเวลารับสมัคร)
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพฯ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |


ฝากประชาสัมพันธ์

“สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 ม.ค. -5 ก.พ. 2559 |เศรษฐกร(ปริญญาตรี),นักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี)

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครสอบ

1.1 เศรษฐกร (ปริญญาตรี) อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(2) มีความสามารถในการเขียน อ่าน พูด ภาษาอังกฤษได้
(3) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

1.2 นักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี) อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
บัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(2) มีความสามารถในการเขียน อ่าน พูด ภาษาอังกฤษได้
(3) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

ตำแหน่ง: เศรษฐกร(ปริญญาตรี),นักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี)
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 1 ม.ค. 2513
สอบวันที่: 1 ม.ค. 2513
ประกาศผลสอบ: 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |


ฝากประชาสัมพันธ์

“สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 ม.ค. -29 ม.ค. 2559 |นักจัดการงานทั่วไป

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. มีความสามารถในการเขียน พูด อ่าน ภาษาอังกฤษได้
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 1 ม.ค. 2513
สอบวันที่: 1 ม.ค. 2513
ประกาศผลสอบ: 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |


ฝากประชาสัมพันธ์