Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

1 มิถุนายน 2018 - 8 มิถุนายน 2018

“สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 มิ.ย. -8 มิ.ย. 2561 รวม 15 อัตรา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป

ด้วยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป จำนวน 15 อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

กลุ่มงานบริการ

พนักงานด้านการเงินและสวัสดิการ
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 13,800 บาท

พนักงานเรียงพิมพ์
จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทน 10,430 บาท

กลุ่มงานเทคนิค

พนักงานซ่อมบำรุง
จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทน 11,280 บาท

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นักวิชาการสื่อสารมวลชน
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท

นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ
จำนวน 7 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท

นักวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท

นักวิชาการผลิตสื่อโทรทัศน์
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท

ตำแหน่ง: พนักงานด้านการเงินและสวัสดิการ,พนักงานเรียงพิมพ์,พนักงานซ่อมบำรุง,นักวิชาการสื่อสารมวลชน,นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ,นักวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์,นักวิชาการผลิตสื่อโทรทัศน์
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 15
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอแลยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารสุขประพฤติ ชั้น 1 สำนักบริหารงานกลาง กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ถนนประชาชื่นสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เขตบางซื่อกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 – 8 มิถุนายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.028319361

หรือ 028319362,028319366

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 18 มิ.ย. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

แผนที่ ประกาศ 1 |

Details

Start:
1 มิถุนายน 2018
End:
8 มิถุนายน 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/44471/

Venue

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 ก.ย. -22 ก.ย. 2560 รวม 55 อัตรา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งระเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

ด้วยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งและจำนวนที่จะบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก และเงินเดือนที่จะได้รับ

1.1 ตำแหน่งและจำนวนที่จะบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก จำนวน 14 ตำแหน่ง 55 อัตรา ประกอบด้วย

1.1.1 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

 1. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
  1. ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์ และ
  2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 2. ตำแหน่งวิทยากรปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
  1. ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์หรือทางวิทยาศาสตร์ และ
  2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 3. ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
  1. ได้รับปริญญาโทในสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมายระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ และภาษาศาสตร์ และ
  2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโทขึ้นไป
 4. ตำแหน่งนักวิชากรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
  1. ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
  2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 5. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  1. ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี หรือพาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ โดยต้องศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และ
  2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 6. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  1. ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี หรือพาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ และ
  2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 7. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
  1. ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาทางนิเทศศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน และ
  2. เป็นผู้มีเสียงเหมาะสมสำหรับใช้ในการกระจายเสียง
  3. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

1.1.2 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

 1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานชวเลขปฏิบัติงาน จำนวน 7 อัตรา
  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาพณิชยการ หรือเลขานุการ และ
  2. เขียนชวเลขภาษาไทยได้ในอัตราความเร็วนาทีละไม่น้อยกว่า 120 คำ พิมพ์ภาษาไทยได้ในอัตราความเร็วนาทีละไม่น้อยกว่า 35 คำ และพิมพ์ภาษาอังกฤษได้ในอัตราความเร็วนาทีละไม่น้อยกว่า 25 คำ และ
  3. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป
 2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาบัญชี พณิชยการ หรือเลขานุการ หรือ ภาษาต่างประเทศ และ
  2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป
 3. ตำแหน่งเจ้พานักงานบันทึกข้อมูลปฏิบัติงาน จำนวน 19 อัตรา
  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาบัญชี หรือพณิชยการ หรือเลขานุการ หรือภาษาต่างประเทศ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ
  2. มีความสามารถใช้โปรแกรมประมวลผล โปรแกรมฐานข้อมูล หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม และสามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่านาทีละ 55 คำ และ
  3. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป
 4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาบัญชี หรือพณิชยการ หรือเลขานุการ หรือช่างโยธา หรือช่างก่อสร้าง หรือช่างเครื่องยนต์ หรือช่างกลโรงงาน และ
  2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป
 5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ หรือเลขานุการ หรือพณิชยการ และ
  2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป
 6. ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาทางศิลปกรรม หรือวิจิตรศิลป์ หรือศิลปประยุกต์ หรือออกแบบผลิตภัณฑ์ และ
  2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป
 7. ตำแหน่งนายช่างปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาทางช่างก่อสร้าง หรือช่างโยธา และ
  2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป

1.2 อัตราเงินเดือน

 1. ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท
  อัตราเงินเดือน 17,500 บาท
  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
 2. ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
  อัตราเงินเดือน 9,400 บาท

3.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ประกาศด้านล่าง
 2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ตามระดับการศึกษาที่กำหนด
 3. ให้สามารถนำหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาที่สูงกว่าไปใช้ในการสอบแข่งขันในระดับวุฒิการศึกษาที่ต่ำกว่าได้

4. การรับสมัคร

 1. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 22 กันยายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยคลิกที่ลิงค์เว็บสมัครสอบด้านล่าง หรือเว็บไซต์ www.senate.go.th หรือ https://senate.thaijobjob.com

ตำแหน่ง: นิติกร,วิทยากร,นักวิเทศสัมพันธ์,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการตรวจสอบภายใน,นักประชาสัมพันธ์,เจ้าพนักงานชวเลข,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์,นายช่างศิลป์,นายช่าง,เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวช.,ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน: 9,400-17,500
อัตราว่าง: 55
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 16 ต.ค. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |


Details

Start:
1 กันยายน 2017
End:
22 กันยายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/40851/

Venue

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-30 มิ.ย. 2560 รวม 15 อัตรา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือบัญชี หรือเลขานุการ หรือพณิชยการ หรือภาษาต่างประเทศ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มีความสามารถในการพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ในอัตราความเร็วนาทีละไม่น้อยกว่า 35 คำ และพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษได้ในอัตราความเร็วนาทีละไม่น้อยกว่า 25 คำ

มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel) หรืดโปรแกรมอื่นๆ ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกและพิมพ์รายานการประชุม
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 9,400-
อัตราว่าง: 15
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา :ตนเอง  

Details

Start:
27 มิถุนายน 2017
End:
30 มิถุนายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/40040/

Venue

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 ก.ย. -23 ก.ย. 2559 |พนักงานสนับสนุนการประชุม,พนักงานซ่อมบำรุง,นักเอกสารเทศ,นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติฯ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครสอบ

 • พนักงานสนับสนุนการประชุม
  อัตราเงินเดือน 11,280 วุฒิ ปวช.
 • พนักงานซ่อมบำรุง 11,280 วุฒิ ปวช.
 • นักเอกสารเทศ 18,000 วุฒิ ปริญญาตรี
 • นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติฯ 18,000 วุฒิ ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: พนักงานสนับสนุนการประชุม,พนักงานซ่อมบำรุง,นักเอกสารเทศ,นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติฯ
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
19 กันยายน 2016
End:
23 กันยายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35967/

Venue

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครสอบ 12 ก.ค. -21 ก.ค. 2559 |ช่างภาพ,พนังกงานบริการอัดสำเนา,พนักงานบริการการพิมพ์

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: ช่างภาพ,พนังกงานบริการอัดสำเนา,พนักงานบริการการพิมพ์
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 9,000-15,000
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 26 ก.ค. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
12 กรกฎาคม 2016
End:
21 กรกฎาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35316/

Venue

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map