Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

10 พฤศจิกายน 2016 - 30 พฤศจิกายน 2016

“สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 พ.ย. -30 พ.ย. 2559 |เศรษฐกร

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : เศรษฐกร
อัตราเงินเดือน : 17500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 11 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 ตำแหน่ง: เศรษฐกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 17,500-
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Details

Start:
10 พฤศจิกายน 2016
End:
30 พฤศจิกายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36398/

Venue

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง Thailand + Google Map
Website:
<a

“สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 พ.ย. -21 พ.ย. 2559 |บรรณารักษ์

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : บรรณารักษ์
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1.ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์
2.เป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

ตำแหน่ง: บรรณารักษ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
1 พฤศจิกายน 2016
End:
21 พฤศจิกายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36321/

Venue

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง Thailand + Google Map
Website:
<a

“สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 ต.ค. -18 ต.ค. 2559 |นักวิชาการพัสดุ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หากมีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมทั้งต้องแสดงหลักฐานประสบการณ์การทำงานด้วย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อกำหนดคุณภาพ และมาตรฐานของพัสดุ
(2) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีต่าง ๆ เช่น วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(3) จัดทำรายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุเพื่อให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่าง ๆ ได้โดยสะดวก
(4) ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุของหน่วยงานเพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน และดำเนินการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจำปีงบประมาณเพื่อความถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน หากชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นในการใช้งาน เพื่อดำเนินการจำหน่ายตามระเบียบต่อไป
(5) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องต่อไป
(6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Details

Start:
12 ตุลาคม 2016
End:
18 ตุลาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36199/

Venue

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง Thailand + Google Map
Website:
<a

“สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบ 6 ก.ย. -14 ก.ย. 2559 |16 อัตรา 8 ตำแหน่ง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: 16 อัตรา 8 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 11,400-17,500
อัตราว่าง: 16
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Details

Start:
6 กันยายน 2016
End:
14 กันยายน 2016
Event Categories:
,
Event Tags:
,
Website:
https://iqepi.com/36017/

Venue

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง Thailand + Google Map
Website:
<a

“สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 ก.ค. -5 ส.ค. 2559 |นักจัดการงานทั่วไป

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | สมัครออนไลน์ |

Details

Start:
28 กรกฎาคม 2016
End:
5 สิงหาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35467/

Venue

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง Thailand + Google Map
Website:
<a

“สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 12 เม.ย. -11 พ.ค. 2559 |นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือ
รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์แรงงาน ทางเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ และในทางที่ส่วนราชการ
เจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 17,500-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Details

Start:
12 เมษายน 2016
End:
11 พฤษภาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34228/

Venue

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง Thailand + Google Map
Website:
<a

“สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบ 21 มี.ค. -8 เม.ย. 2559 |29 อัตรา 8 ตำแหน่ง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบ

ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ดังนี้

  1. เศรษฐกร (ปริญญาโท) จำนวน 9 อัตรา อัตราค่าจ้าง 17,500 บาท
  2. เศรษฐกร (ปริญญาตรี) จำนวน 9 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท
  3. นิติกร (ปริญญาตรี) จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท
  4. นักทรัพยากรบุคคล (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 15,000 บาท
  5. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ (ปริญญาตรี) จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้าง 15,000 บาท
  6. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 15,000 บาท
  7. บรรณารักษ์ (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 15,000 บาท
  8. เจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้าง 11,400 บาท

ตำแหน่ง: 29 อัตรา 8 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 11,400-17,500
อัตราว่าง: 29
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | สมัครออนไลน์ |

Details

Start:
21 มีนาคม 2016
End:
8 เมษายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34084/

Venue

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง Thailand + Google Map
Website:
<a