Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

1 ธันวาคม 2016 - 23 ธันวาคม 2016

“สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 ธ.ค. -23 ธ.ค. 2559 |นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 17500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 12 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. ความรู้และความสามารถในการวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับงานด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
3. ความรู้และความสามารถในการวางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม
4. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ทักษะ/สมรรถนะ : ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง (ตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด)
1. ความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
2. ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 12
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Details

Start:
1 ธันวาคม 2016
End:
23 ธันวาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36515/

Venue

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map