Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

25 มิถุนายน 2018 - 17 กรกฎาคม 2018

“สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 25 มิ.ย. -17 ก.ค. 2561

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ)

ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแนห่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ) ประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย จึงประกาศรับสมัครบุคค โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ)

อัตราเงินเดือน :11500 บาท

ประเภท :ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,เฉพาะผู้พิการ
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานเศรษฐกิจุตสาหกรรม)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียด รับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 3สำนักงานเศรษฐกิจุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจุตสาหกรรม ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2561 – 17 กรกฎาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022024275

หรือ 022024276 กรณีสมัครทางไปรษณีย์ดาวน์โหลดใบสมัคร(อยู่ส่วนท้ายของประกาศรับสมัครสอบ) กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ลงลายมือชื่อด้วยตนเอง และจัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 26 ก.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แผนที่ ประกาศ 1 |

Details

Start:
25 มิถุนายน 2018
End:
17 กรกฎาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/44772/

Venue

สำนักงานเศรษฐกิจุตสาหกรรม
สำนักงานเศรษฐกิจุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจุตสาหกรรม ถนนพระราม 6
ทุ่งพญาไท, กรุงเทพมหานคร Thailand
+ Google Map
Phone:
022024275
Website:
<b

“สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 ธ.ค. -23 ธ.ค. 2559 |นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 17500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 12 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. ความรู้และความสามารถในการวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับงานด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
3. ความรู้และความสามารถในการวางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม
4. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ทักษะ/สมรรถนะ : ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง (ตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด)
1. ความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
2. ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 12
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Details

Start:
1 ธันวาคม 2016
End:
23 ธันวาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36515/

Venue

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com