Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

12 มีนาคม 2018 - 16 มีนาคม 2018

“สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 มี.ค. -16 มี.ค. 2561 รวม 19 อัตรา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง อัตราว่าง และรายละเอียดการจ้าง

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นิติกร,พนักงานอาลักษณ์,เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์,พนักงานธุรการ,พนักงานประทับพระราชลัญจกร,พนักงานเขียนประกาศนียบัตรและสัญญาบัตร
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรีทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 19
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com
วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี :
วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้สมัครด้ยตนเอง ณ อาคารพิพิธภัณฑ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียรัฐบาล กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 12-16 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30-12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-16.30 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 21 มี.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
12 มีนาคม 2018
End:
16 มีนาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/43345/

Venue

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 มี.ค. -16 มี.ค. 2561 รวม 19 อัตรา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบ

 ประกาศสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง อัตราว่าง และรายละเอียดการจ้าง

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นิติกร,พนักงานอาลักษณ์,เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์,พนักงานธุรการ,พนักงานประทับพระราชลัญจกร,พนักงานเขียนประกาศนียบัตรและสัญญาบัตร
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรีทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 19
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com
วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี :
วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้สมัครด้ยตนเอง ณ อาคารพิพิธภัณฑ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียรัฐบาล กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 12-16 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30-12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-16.30 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 21 มี.ค. 2561
สอบวันที่: 10 มี.ค. 2561
ประกาศผลสอบ: 10 มี.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
12 มีนาคม 2018
End:
16 มีนาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/43302/

Venue

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 11 ก.ค. -1 ส.ค. 2560 รวม 21 อัตรา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : – มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุมไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง และระบบปรับอากาศ
– ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบเสียงและระบบภาพ และมัลติมีเดีย
– ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีดิจิทัล
– วิสัยทัศน์ โครงสร้าง ภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
– เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการต่างประเทศ
ทักษะ/สมรรถนะ : – ด้านการปฏิบัติการ
– ด้านการวางแผน
– ด้านการประสานงาน
– ด้านการบริการ


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : – มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจนภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– วิสัยทัศน์ โครงสร้าง ภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
– เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการต่างประเทศ
ทักษะ/สมรรถนะ : – ด้านการปฏิบัติการ
– ด้านการวางแผน
– ด้านการประสานงาน
– ด้านการบริการ


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : – มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจนภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– วิสัยทัศน์ โครงสร้าง ภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
– เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการต่างประเทศ
ทักษะ/สมรรถนะ : – ด้านการปฏิบัติการ
– ด้านการวางแผน
– ด้านการประสานงาน
– ด้านการบริการ


ชื่อตำแหน่ง : อาลักษณ์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : – มีคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาโบราณคดี หรือสาขาวิชาภาษา วรรณคดีทางภาษาไทย
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านอาลักษณ์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. 2538
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548
– สถาบันพระมหากษัตริย์ โบราณราชประเพณี และราชการในพระองค์
– วิสัยทัศน์ โครงสร้าง ภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
– เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการต่างประเทศ
ทักษะ/สมรรถนะ : – ด้านการปฏิบัติการ
– ด้านการวางแผน
– ด้านการประสานงาน
– ด้านการบริการ


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : – มีคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัสดุ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
– ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
– จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
– วิสัยทัศน์ โครงสร้าง ภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
– เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการต่างประเทศ
ทักษะ/สมรรถนะ : – ด้านการปฏิบัติการ
– ด้านการวางแผน
– ด้านการประสานงาน
– ด้านการบริการ


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : – มีคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการบัญชี
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และที่แกไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– หลักการบัญชีภาครัฐ การเงิน บัญชี และงบประมาณในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
– จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
– วิสัยทัศน์ โครงสร้าง ภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
– เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการต่างประเทศ
ทักษะ/สมรรถนะ : – ด้านการปฏิบัติการ
– ด้านการวางแผน
– ด้านการประสานงาน
– ด้านการบริการ


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : – มีคุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์/บริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโทขึ้นไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และที่แกไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติวาด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แกไขเพิ่มเติม
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุมไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง และระบบปรับอากาศ
– ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบเสียงและระบบภาพ และมัลติมีเดีย
– ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีดิจิทัล
– วิสัยทัศน์ โครงสร้าง ภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
– เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการต่างประเทศ
ทักษะ/สมรรถนะ : – ด้านการปฏิบัติการ
– ด้านการวางแผน
– ด้านการประสานงาน
– ด้านการบริการ

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ,อาลักษณ์ปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน: 11,500-19,250
อัตราว่าง: 21
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |


Details

Start:
11 กรกฎาคม 2017
End:
1 สิงหาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/40103/

Venue

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 19 มิ.ย. -23 มิ.ย. 2560

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานลิขิตปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านลิขิต ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ความสามารถในการเขียนตัวหนังสือบรรจงตามแบบอาลักษณ์ (แบบรัตนโกสินทร์)
– ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านอาลักษณ์ (การปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่งในงานพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีต่าง ๆ)


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานอาลักษณ์ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านอาลักษณ์ (การปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่งในงานพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีต่าง ๆ)
– ความสามารถในการเขียนตัวหนังสือบรรจงตามแบบอาลักษณ์ (แบบรัตนโกสินทร์)

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานลิขิตปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานอาลักษณ์ปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,500-12,650
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
19 มิถุนายน 2017
End:
23 มิถุนายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/39663/

Venue

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com