Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

ส.ธกส.

29 กันยายน 2017 - 12 ตุลาคม 2017

“ส.ธกส. เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-12 ต.ค. 2560

ส.ธกส. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสมาคมสโมสรพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ส.ธกส.)

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกพนักงาน ส.ธกส.

ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่ง พนักงานการเงิน-สต๊อกสินค้า

ด้วยสมาคมสโมสรพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ส.ธกส.) นิติบุคคลจดทะเบียนเป็นสมาคม ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนสวัสดิการพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประสงค์รับสมัครพนักงานระดับปฏิบัติการ ตำแหน่ง พนักงานการเงิน – สต๊อกสินค้า โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

อัตรา 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

 1. เพศชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
 2. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ด้านการบริหาร สาขาการเงิน การบัญชี การจัดการโลจิสติกส์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านการจัดการคลังสินค้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สื่อสารด้วยความมั่นใจ และเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่องาน
 5. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด
 6. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 7. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 8. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากงาน หรือออกจากราชการหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่
 9. ไม่เป็นผู้เคยถูกรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
 10. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากงานสมาคม ตามมติคณะกรรมการสมาคม
 11. มีความกระตือรือล้น มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานด้านเอกสารและบริการ

การรับสมัคร

รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการ ส.ธกส. ชั้น 6 อาคารโพเดียม ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน – 12 ตุลาคม 2560 ในเวลาทำการ 09.00-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ตำแหน่ง: พนักงานการเงิน-สต๊อกสินค้า
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน ส.ธกส. :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ ส.ธกส. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
29 กันยายน 2017
End:
12 ตุลาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/41275/

Venue

ส.ธกส.
ส.ธกส. กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“ส.ธกส. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 ม.ค. -20 ม.ค. 2559 |พนักงานบัญชี

ส.ธกส. เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: พนักงานบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ส.ธกส. :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง ส.ธกส. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Facebook Comments

Venue

ธกส.
ธกส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com