Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

14 มกราคม 2016 - 31 มกราคม 2016

“องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 14 ม.ค. -31 ม.ค. 2559 |นักวิชาการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดรับสมัครสอบ

ด้วย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร
จำนวน ๒ อัตรา สังกัดสำนักบริหาร ผู้สนใจ โปรดติดต่อขอใบสมัครได้ด้วยตนเอง
หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อม หลักฐานสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี)
และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป ได้ที่ กองบุคลากร องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ หรือ Download ใบสมัครได้จาก www.nsm.or.th
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๙๙ ต่อ ๑๘๗๔ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙

ตำแหน่ง: นักวิชาการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) :mail  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 1 ม.ค. 2513
สอบวันที่: 1 ม.ค. 2513
ประกาศผลสอบ: 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | ใบสมัคร |

Facebook Comments

“องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 14 ม.ค. -31 ม.ค. 2559 |ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดรับสมัครสอบ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะคัดเลือกพนักงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด
จำนวน ๑ อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) :mail  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 1 ม.ค. 2513
สอบวันที่: 1 ม.ค. 2513
ประกาศผลสอบ: 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | ใบสมัคร |

Facebook Comments

“องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 14 ม.ค. -31 ม.ค. 2559 |ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดรับสมัครสอบ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะคัดเลือกพนักงานในตำแหน่งผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
จำนวน ๑ อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙
 

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) :mail  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 1 ม.ค. 2513
สอบวันที่: 1 ม.ค. 2513
ประกาศผลสอบ: 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | ใบสมัคร |

Facebook Comments
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com