Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

องค์การสุรา

17 กุมภาพันธ์ 2018 - 28 กุมภาพันธ์ 2018

“องค์การสุรา เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-28 ก.พ. 2561 รวม 5 อัตรา

องค์การสุรา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต

เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ระดับ 3

ตำแหน่งที่รับสมัคร

วิศวกร ระดับ 3 (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์

การส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร

  1. ใบสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ขององค์การสุราฯ ที่ www.liquor.or.th โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2561
  2. การยื่นใสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครกรอกข้อมูลพร้อมติดรูปถ่ายในใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการสมัคร
    1. นำส่งด้วยตนเองได้ที่แผนกบริหารงานบุคคล กองกลาง ฝ่ายบริหาร องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เลขที่ 67 หมู่ 4 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 ในวันทำการตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00-16.00 น. โทร.038541004-5 ต่อ 1008-9 หรือ
    2. นำส่งใสมัครพร้อมเอกสารประกอบทางไปรษณีย์ (วงเ็บมุมซอง ชื่อตำแหน่งงานที่สมัคร) ลงทะเบียนตอบรับจ่าหน้าซองถึงแผนกบริหารงานบุคคล กองกลาง ฝ่ายบริหาร องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เลขที่ 67 หมู่ 4 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยต้องประทับตราไปรษณีย์ต้นทางภายในวันที่ปิดรับสมัคร และไม่รับสมัครทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) โดยองค์การสุราฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสมัครสำหรับผู้ที่เคยสมัคร และผ่านการสอบข้อเขียน ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา

ประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต

เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ระดับ 8

ตำแหน่งที่รับสมัคร

  1. หัวหน้ากองวิศวกรรมและเทคนิค ระดับ 8 จำนวน 1 อัตรา
  2. หัวหน้ากองควบคุมและพัฒนาคุณภาพ ระดับ 8 จำนวน 1 อัตรา

ประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองการตลาดและจำหน่าย

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองการตลาด และจำหน่าย ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

ตำแหน่งที่รับสมัคร

ตำแหน่ง: วิศวกร,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,หัวหน้ากอง
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน องค์การสุรา :ตนเอง  ,mail  

ดาวน์โหลดไฟล์ องค์การสุรา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 | ใบสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
17 กุมภาพันธ์ 2018
End:
28 กุมภาพันธ์ 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42998/

Venue

องค์การสุรา
องค์การสุรา 67 หมู่ 4 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า ฉะเชิงเทรา 24110 Thailand + Google Map
Phone:
0 3854 1004-5 ต่อ 1008-9
Website:
www.liquor.or.th

“องค์การสุรา เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-26 ม.ค. 2561

องค์การสุรา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต

เรื่อง ขยายเวลาการับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจะเป็นพนักงานตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ 6

ตามที่ได้มีประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ 6 จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 19,460 บาท ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งครบกำหนดระยะเวลาประกาศรับสมัคร เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 นั้น

องค์การสุราฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์การดำเนินงานขององค์การสุราฯ จึงขยายเวลาการับสมัครสอบคัดเลือกฯ โดยเริ่มการรับสมัครสอบคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2560 – 26 มกราคม 2561 รายละเอียดตามประกาศ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

ตำแหน่ง: ผู้ตรวจสอบภายใน
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 19,460-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ฉะเชิงเทรา ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน องค์การสุรา :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ องค์การสุรา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
12 มกราคม 2018
End:
26 มกราคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42534/

Venue

องค์การสุรา
องค์การสุรา 67 หมู่ 4 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า ฉะเชิงเทรา 24110 Thailand + Google Map
Phone:
0 3854 1004-5 ต่อ 1008-9
Website:
www.liquor.or.th

“องค์การสุรา เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 13 ก.ย. -20 ก.ย. 2559 |นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

องค์การสุรา เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ฉะเชิงเทรา
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน องค์การสุรา :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 26 ก.ย. 2559
สอบวันที่: 29 ก.ย. 2559
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ องค์การสุรา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 |

Facebook Comments

Details

Start:
13 กันยายน 2016
End:
20 กันยายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35995/

Venue

องค์การสุรา
องค์การสุรา 67 หมู่ 4 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า ฉะเชิงเทรา 24110 Thailand + Google Map
Phone:
0 3854 1004-5 ต่อ 1008-9
Website:
www.liquor.or.th

“องค์การสุรา เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 12 ก.ย. -23 ก.ย. 2559 |เจ้าหน้าที่ผลิต

องค์การสุรา เปิดรับสมัครสอบ

องค์การสุรา กรมสรรสามิต มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผลิต 3 จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา หลักเกณฑ์การรับสมัคร

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ผลิต
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ฉะเชิงเทรา
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน องค์การสุรา :ตนเอง  ,mail  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 28 ก.ย. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ องค์การสุรา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
12 กันยายน 2016
End:
23 กันยายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35996/

Venue

องค์การสุรา
องค์การสุรา 67 หมู่ 4 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า ฉะเชิงเทรา 24110 Thailand + Google Map
Phone:
0 3854 1004-5 ต่อ 1008-9
Website:
www.liquor.or.th

“องค์การสุรา เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 28 ก.ค. -15 ส.ค. 2559 |หัวหน้าแผนกการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์,หัวหน้าแผนกจำหน่าย,หัวหน้าแผนกบรรจุและผลิตภัณฑ์,หัวหน้าแผนกบริหารงานบุคคล

องค์การสุรา เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: หัวหน้าแผนกการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์,หัวหน้าแผนกจำหน่าย,หัวหน้าแผนกบรรจุและผลิตภัณฑ์,หัวหน้าแผนกบริหารงานบุคคล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ฉะเชิงเทรา
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน องค์การสุรา :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ องค์การสุรา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
28 กรกฎาคม 2016
End:
15 สิงหาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35546/

Venue

องค์การสุรา
องค์การสุรา 67 หมู่ 4 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า ฉะเชิงเทรา 24110 Thailand + Google Map
Phone:
0 3854 1004-5 ต่อ 1008-9
Website:
www.liquor.or.th

“องค์การสุรา เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 26 เม.ย. -23 พ.ค. 2559 |ช่างเทคนิค 3

องค์การสุรา เปิดรับสมัครสอบ

 

ชื่อหัวข้อ ประกาศ รับสมัครงานตำแหน่งช่างเทคนิค 3

ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานตำแหน่ง ช่างเทคนิค 3 จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง: ช่างเทคนิค 3
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ฉะเชิงเทรา
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน องค์การสุรา :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง องค์การสุรา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |


Facebook Comments

Details

Start:
26 เมษายน 2016
End:
23 พฤษภาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34508/

Venue

องค์การสุรา
องค์การสุรา 67 หมู่ 4 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า ฉะเชิงเทรา 24110 Thailand + Google Map
Phone:
0 3854 1004-5 ต่อ 1008-9
Website:
www.liquor.or.th

“องค์การสุรา เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 26 เม.ย. -23 พ.ค. 2559 |วิศวกร

องค์การสุรา เปิดรับสมัครสอบ

ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานตำแหน่งวิศวกร 3 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง: วิศวกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ฉะเชิงเทรา
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน องค์การสุรา :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง องค์การสุรา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | ใบสมัคร |


Facebook Comments

Details

Start:
26 เมษายน 2016
End:
23 พฤษภาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34507/

Venue

องค์การสุรา
องค์การสุรา 67 หมู่ 4 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า ฉะเชิงเทรา 24110 Thailand + Google Map
Phone:
0 3854 1004-5 ต่อ 1008-9
Website:
www.liquor.or.th

“องค์การสุรา เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 29 มี.ค. -22 เม.ย. 2559 |นักวิทยาศาสตร์,นักวิชาการควบคุมคุณภาพ,นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

องค์การสุรา เปิดรับสมัครสอบ

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ระดับ 3

ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ระดับ 3 จำนวน 4 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์,นักวิชาการควบคุมคุณภาพ,นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: ฉะเชิงเทรา
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน องค์การสุรา :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 17 พ.ค. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง องค์การสุรา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | ใบสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
29 มีนาคม 2016
End:
22 เมษายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34185/

Venue

องค์การสุรา
องค์การสุรา 67 หมู่ 4 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า ฉะเชิงเทรา 24110 Thailand + Google Map
Phone:
0 3854 1004-5 ต่อ 1008-9
Website:
www.liquor.or.th

“องค์การสุรา เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 29 มี.ค. -22 เม.ย. 2559 |นักวิทยาศาสตร์,นักวิชาการควบคุมคุณภาพ,นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

องค์การสุรา เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์,นักวิชาการควบคุมคุณภาพ,นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: ฉะเชิงเทรา
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน องค์การสุรา :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 17 พ.ค. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง องค์การสุรา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Facebook Comments

Details

Start:
29 มีนาคม 2016
End:
22 เมษายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34184/

Venue

องค์การสุรา
องค์การสุรา 67 หมู่ 4 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า ฉะเชิงเทรา 24110 Thailand + Google Map
Phone:
0 3854 1004-5 ต่อ 1008-9
Website:
www.liquor.or.th

“องค์การสุรา เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 22 มี.ค. -8 เม.ย. 2559 |นักวิเคราะห์วางแผนการผลิต

องค์การสุรา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศ รับสมัครงานตำแหน่งนักวิเคราะห์วางแผนการผลิต

ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานตำแหน่งวิเคราะห์วางแผนการผลิตจำนวน 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์วางแผนการผลิต
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ฉะเชิงเทรา
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน องค์การสุรา :ตนเอง  mail  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง องค์การสุรา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | ใบสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
22 มีนาคม 2016
End:
8 เมษายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34088/

Venue

องค์การสุรา
องค์การสุรา 67 หมู่ 4 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า ฉะเชิงเทรา 24110 Thailand + Google Map
Phone:
0 3854 1004-5 ต่อ 1008-9
Website:
www.liquor.or.th

“องค์การสุรา เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 15 มี.ค. -1 เม.ย. 2559 |เจ้าหน้าที่การเงิน,เจ้าหน้าที่บัญชี,เจ้าหน้าที่พัสดุ,เจ้าหน้าที่จำหน่าย,พนักงานธุรการ

องค์การสุรา เปิดรับสมัครสอบ


ชื่อหัวข้อ ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ

ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ เพื่อปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเงิน,เจ้าหน้าที่บัญชี,เจ้าหน้าที่พัสดุ,เจ้าหน้าที่จำหน่าย,พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: ฉะเชิงเทรา
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน องค์การสุรา :ตนเอง  mail  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง องค์การสุรา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | ใบสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
15 มีนาคม 2016
End:
1 เมษายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34087/

Venue

องค์การสุรา
องค์การสุรา 67 หมู่ 4 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า ฉะเชิงเทรา 24110 Thailand + Google Map
Phone:
0 3854 1004-5 ต่อ 1008-9
Website:
www.liquor.or.th

“องค์การสุรา เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 21 ก.พ. -9 มี.ค. 2559 |ช่างเทคนิค

องค์การสุรา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งช่างเทคนิค 3

ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานตำแหน่งช่างเทคนิค 3 จำนวน 1 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง: ช่างเทคนิค
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ฉะเชิงเทรา
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน องค์การสุรา :ตนเอง  mail  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 16 มี.ค. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง องค์การสุรา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | ใบสมัคร |

Facebook Comments

Venue

องค์การสุรา
องค์การสุรา 67 หมู่ 4 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า ฉะเชิงเทรา 24110 Thailand + Google Map
Phone:
0 3854 1004-5 ต่อ 1008-9
Website:
www.liquor.or.th

“องค์การสุรา เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 4 ก.พ. -19 ก.พ. 2559 |วิศวกร 3

องค์การสุรา เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: วิศวกร 3
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ฉะเชิงเทรา
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน องค์การสุรา :ตนเอง  mail  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง องค์การสุรา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | สมัครออนไลน์ |

Facebook Comments

Venue

องค์การสุรา
องค์การสุรา 67 หมู่ 4 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า ฉะเชิงเทรา 24110 Thailand + Google Map
Phone:
0 3854 1004-5 ต่อ 1008-9
Website:
www.liquor.or.th

“องค์การสุรา เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 11 ม.ค. -27 ม.ค. 2559 |นักวิเคราะห์วางแผนการผลิต

องค์การสุรา เปิดรับสมัครสอบ

ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์วางแผนการผลิต จำนวน 1 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์วางแผนการผลิต
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ฉะเชิงเทรา
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ องค์การสุรา :ตนเอง  mail  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 3 ก.พ. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง องค์การสุรา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Facebook Comments

Venue

องค์การสุรา
องค์การสุรา 67 หมู่ 4 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า ฉะเชิงเทรา 24110 Thailand + Google Map
Phone:
0 3854 1004-5 ต่อ 1008-9
Website:
www.liquor.or.th

“องค์การสุรา เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 7 ม.ค. -21 ม.ค. 2559 |วิศวกร 3

องค์การสุรา เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: วิศวกร 3
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ฉะเชิงเทรา
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน องค์การสุรา :ตนเอง  mail  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 9 ก.พ. 2559
สอบวันที่: 1 ม.ค. 2513
ประกาศผลสอบ: 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง องค์การสุรา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Facebook Comments

Venue

องค์การสุรา
องค์การสุรา 67 หมู่ 4 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า ฉะเชิงเทรา 24110 Thailand + Google Map
Phone:
0 3854 1004-5 ต่อ 1008-9
Website:
www.liquor.or.th
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com